Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 173
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:29
 • 0
10-03-2018, 00:29

Biosfera jako jedyny system

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Biosfera łączy wszystkie ekosystemy Ziemi

Wspominaliśmy już, że ekosystemy nie są ograniczone rozmiarem: i niewielkie leśne jeziorko, i gigantyczny tropikalny las można rozpatrywać jako ekosystem. Ważne jest, aby przeprowadzić dokładną granicę między różnymi ekosystemami, ponieważ ich granice zazwyczaj są umowne i żywe organizmy mogą łatwo je przekraczać i współdziałać z organizmami z innych ekosystemów. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 442
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:26
 • 0
10-03-2018, 00:26

Stabilność ekosystemów

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Trwałość - to nieodłączna cecha ekosystemów

Ekosystemy - to złożone struktury, które funkcjonują jako jedyne całe, w którym wszystkie komponenty są współzależne. Z jednej strony zapewnia to trwałość ekosystemów i ich zdolność do samoregulacji, z innej - sprawia, że one są bardzo wrażliwe na zmiany jakiegokolwiek komponentu. Wyłączenie jednego ogniwa sieci troficznej nieuchronnie odzwierciedla się na wszystkich innych jej uczestnikach;

Інформація про новину
 • Переглядів: 436
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:24
 • 0
10-03-2018, 00:24

Czynniki ekologiczne

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Czynniki ekologiczne różnią się pod względem pochodzenia

Wiesz już, że dowolny organizm w ekosystemie znajduje się w stałym współdziałaniu z innymi organizmami i otaczającym środowiskiem. Wszystkie składniki otaczającego środowiska, które wpływają na organizm, nazywamy czynnikami ekologicznymi.

Інформація про новину
 • Переглядів: 320
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:23
 • 0
10-03-2018, 00:23

Krążenie substancji i pierwiastków

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

W ekosystemach obecny jest przepływ energii i krążenie substancji

W poprzednim paragrafie wyjaśniliśmy, że energia przepływa przez ekosystem jednokierunkowym strumieniem: energia słoneczna jest pochłaniana przez producentów i przekazywana od jednego poziomu troficznego do innego, podtrzymując istnienie ekosystemu, a następnie rozprasza się w postaci ciepła.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 612
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:20
 • 0
10-03-2018, 00:20

Zależności pokarmowe

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Zależność „drapieżca - ofiara” przypomina „wyścig zbrojeń”

W poprzednim paragrafie zaczęliśmy zapoznawać się z podstawami ekologii -nauki o współdziałaniu organizmów ze sobą i otaczającym środowiskiem. Istoty żywe mogą współdziałać ze sobą na różnorodne sposoby, ale najbardziej typowy - to zjadanie jednych organizmów przez inne: zwierzęta roślinożerne zjadają rośliny, drapieżcy zjadają zwierzęta roślinożerne lub innych drapieżników.

Інформація про новину
 • Переглядів: 162
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:19
 • 0
10-03-2018, 00:19

Różnorodność ekosystemów

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Ekologia - to nauka o wzajemnych zależnościach między istotami żywymi i środowiskiem nieożywionym

W tym rozdziale zapoznasz się z podstawami ekologii - nauki o współdziałaniu organizmów żywych między sobą i środowiskiem ich istnienia. Termin „ekologia” zaproponował Ernst Hekkel ponad 150 lat temu, w 1866 roku. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 182
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:18
 • 0
10-03-2018, 00:18

Bioróżnorodność eukariotów

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Drzewo filogenetyczne eukariotów zawiera pięć supergrup

Pamiętasz, że klasyczny system klasyfikacji eukariotów stworzony z uwzględnieniem budowy komórkowej, zawierał trzy królestwa: Rośliny, Zwierzęta i Grzyby. Później najprymitywniejsi przedstawiciele tych królestw zostali wyodrębnieni i połączeni w królestwo Pierwotniaki. Jednak dane, które były otrzymane w wyniku analizy kolejności DNA oraz głębszego poznania budowy komórkowej pierwotniaków, zmusiły uczonych przeglądnąć zależności ewolucyjne między organizmami eukariotycznymi.

Інформація про новину
 • Переглядів: 286
 • Автор: admin
 • Дата: 10-03-2018, 00:16
 • 0
10-03-2018, 00:16

Podstawowe grupy organizmów żywych

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Wszystkie organizmy należą do trzech domen żywego

Pod względem budowy organizmy żywe można podzielić na prokariotów (które nie mają jądra komórkowego) i eukariotów (organizmy jądrowe). Komórka eukariotyczna jest bardziej skomplikowana niż prokariotyczna, dlatego uważa się, że eukarioty pochodzą od jakichś dawnych prokariotów. Jednak ustalić pokrewieństwo między nimi okazało się nie tak łatwo. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 350
 • Автор: admin
 • Дата: 9-03-2018, 23:46
 • 0
9-03-2018, 23:46

Systematyka biologiczna

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Gatunki biologiczne łączone są w jednostki taksonomiczne

Procesy ewolucyjne, które rozpatrywaliśmy w poprzednich paragrafach, stworzyły ogromną różnorodność organizmów żywych zasiedlających Ziemię. Uczeni niejedno--krotnie podejmowali się prób usystematyzowania organizmów żywych, wyodrębniając gatunki, a potem łącząc je w większe taksony - jednostki systematyczne. Dla ułatwienia opisu opracowano hierarchię jednostek taksonomicznych.

Інформація про новину
 • Переглядів: 253
 • Автор: admin
 • Дата: 9-03-2018, 23:45
 • 0
9-03-2018, 23:45

Pochodzenie życia

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Biologia

Kreacjonizm - wyobrażenie o boskim stworzeniu świata

W ciągu wieków najbardziej rozpowszechnioną wersją powstania życia na Ziemi był akt tworzenia, urzeczywistniony przez wyższą siłę nadprzyrodzoną. I chociaż mechanizmy tworzenia i charakterystyki sił wyższych różnią się w reiigiach i mitologiach, wszystkie te teorie tłumaczą powstanie życia działaniem jakiejś siły nadprzyrodzonej.

^