mozok.click » Біологія » Фотосинтез. Його планетарна роль
Інформація про новину
  • Переглядів: 4076
  • Автор: admin
  • Дата: 22-11-2017, 01:48
22-11-2017, 01:48

Фотосинтез. Його планетарна роль

Категорія: Біологія

Згадаємо!

Які організми належать до автотрофних? Яка будова хлоропласта ?

Оскільки автотрофні організми є джерелом органічних речовин, вони мають вирішальне значення для існування життя на Землі. Для синтезу таких сполук необхідна енергія. Існують два основні джерела енергії, доступні для організмів, - сонячне випромінювання й хімічні реакції. Зважаючи на доступність сонячного світла на більшій частині нашої планети, саме фототрофи стали найпоширенішими автотрофними організмами.

Процес утворення клітинами органічних речовин з неорганічних за участю світла називається фотосинтезом (рис. 62).

До фотосинтезу здатні рослини та деякі прокаріоти. Розглянемо його перебіг у зелених рослин. У рослинній клітині реакції фотосинтезу відбуваються у хлоропластах. Фотосинтез - складний, багатоетапний фізико-хімічний процес. У ньому виділяють дві фази: світлову й темнову.

Рис. 62. Загальна схема фотосинтезуСвітлова фаза фотосинтезу. Реакції в цій фазі відбуваються лише за участю світлової енергії на мембранах тилакоїдів - плоских мішечків, розташованих усередині хлоропластів. Молекулами, необхідними для світлових реакцій, є фотосинтетичні пігменти. Головний пігмент фотосинтезу — хлорофіл (рис. 63). Молекула хлорофілу складається з довгого «хвоста», який занурюється в мембрану тилакоїду, та складної за структурою кільцевої частини, що містить усередині йон Магнію Mg2+. Хлорофіл має зелене забарвлення, інші фотосинтетичні пігменти забарвлені в кольори жовто-червоної частини спектра. У більшості рослин хлорофіл переважає кількісно, тому різні їх частини зеленого кольору. Коли восени хлорофіл руйнується, то переважає забарвлення інших пігментів (згадайте забарвлення осіннього листя).

Хлорофіл функціонує в комплексі з іншими пігментами. Разом вони утворюють фотосинтетичну систему (фотосистему). Фотосистема вловлює кванти світла, поглинає їхню енергію та за її рахунок здійснює певні хімічні реакції. Існують два типи фотосистем, що позначаються як фотосистема-І (ФС-І) та фотосистема-ІІ (ФС-ІІ).

Процес поглинання світла розпочинається з уловлювання квантів світла пігментами ФС-ІІ, унаслідок чого молекула хлорофілу отримує додаткову енергію, тобто збуджується. У результаті з хлорофілу «вибивається» електрон. Його підхоплюють спеціалізовані білки мембрани тилакоїду й транспортують до ФС-І (розглянемо цей процес пізніше).

Рис. 64. Процеси світлової фази фотосинтезу: І- ФС-І, II - ФС-ІІ, III - АТФ-синтетаза


Узагальніть прочитане.

1. На мембранах якої структури відбувається світлова фаза?

2. Молекула якої речовини виділяється з клітини внаслідок світлової фази?

3. У хімічних зв’язках яких сполук накопичується світлова енергія?

Молекула хлорофілу не може тривалий час залишатися без електрона, тому вона «відбирає» його в молекули води. Такий процес називається фотолізом, оскільки він потребує енергії квантів світла (фото) та приводить до розщеплення молекули води (лізис). Атоми Оксигену О молекули води Н20, утративши по два електрони, сполучаються із такими самими атомами, утворюючи молекулярний кисень 02, який шляхом дифузії виділяється із рослинної клітини. Саме завдяки цьому рослини на світлі виділяють кисень (рис. 64, II). Йони Гідрогену Н+, що залишилися після розщеплення молекули води, накопичуються всередині тилакоїду. Під дією сонячного світла розщеплюється все більше молекул води, утворюється все більше кисню та накопичується все більше йонів Н1. Далі спеціалізований білок АТФ-синтетаза (рис. 64, III) забезпечує пасивне транспортування йонів Н+ з тилакоїду в строму хлоропласта. За рахунок енергії потоку цих йонів синтезуються молекули АТФ (подібно до того, як це відбувається в мітохон-дріях). Надалі синтезована АТФ використовується для перебігу реакцій темнової фази.

Наступний етап фотосинтезу пов’язаний із роботою фотосистеми-І (рис. 64,1). Вона, подібно до ФС-ІІ, уловлює кванти світла, молекула хлорофілу отримує додаткову енергію, і з хлорофілу ФС-І також «вибивається» електрон. Спеціалізовані білки транспортують його до особливого нуклеотиду - НАДФ (функціонально він подібний до НАД, який працює в мітохондріях). Цей нуклеотид приймає транспортований електрон, який сполучається з йоном Н+ зі строми хлоропласта з утворенням атома Гідрогену, що буде брати участь у реакціях темнової фази. Вакантне ж місце електрона у ФС-І займає електрон, що надійшов від ФС-ІІ.

Рис. 65. Зв’язок між світловою та темновото фазами фотосинтезу

Яку енергію використовують рослини для реакцій темнової фази фотосинтезу?

Темнова фаза фотосинтезу. Кінцевим результатом реакцій світлової фази фотосинтезу є запасання енергії у формі молекул АТФ та накопичення атомів Гідрогену (рис. 65). Ці речовини беруть участь у реакціях темнової фази, які відбуваються в стромі хлоропласта постійно й не потребують світла.

Ви пам’ятаєте, що прості вуглеводи складаються з атомів Карбону, Гідрогену та Оксигену. Основною реакцією темнової фази є включення Карбону молекули вуглекислого газу (неорганічної сполуки) до складу молекули цукру (органічної сполуки). З вуглекислого газу до молекул вуглеводів також включається Оксиген. Гідроген надходить із світлової фази.


Для перебігу реакцій темнової фази використовується енергія молекул АТФ, синтезованих у світловій фазі. Багаторазове повторення циклу таких реакцій приводить до утворення великої кількості молекул глюкози. Щоб запобігти надмірному накопиченню глюкози, клітини синтезують резервні вуглеводи - крохмаль.

Біологічне значення фотосинтезу. Органічні речовини є основою функціонування організмів. Фотосинтез забезпечує утворення більшої частини органічної речовини на нашій планеті. Важливим наслідком цього процесу є утворення кисню, необхідного для дихання більшості організмів.

Сумарно цей процес можна представити рівнянням:

В атмосфері на висоті близько 25 км під дією сонячного випромінювання з нього утворюється озон, який затримує згубні для живого ультрафіолетові промені. Завдяки збагаченню атмосфери Землі киснем близько 2,5 млрд років тому фотосинтез сприяв суттєвим змінам тодішніх екосистем, надавши поштовх розвитку сучасних форм життя. Це забезпечило можливість виходу життя на суходіл.

В атмосфері Землі вуглекислий газ становить 0,03 % від об’єму повітря. Ця величина є сталою протягом багатьох тисячоліть, незважаючи, що безліч живих організмів у процесі дихання виділяють вуглекислий газ. Ще більше його виділяється при гнитті й руйнуванні рештків організмів, під час виверження вулканів, пожеж, спалювання палива. Усю цю величезну кількість вуглекислого газу поглинають зелені рослини в процесі фотосинтезу.

Багато вчених присвятили своє життя вивченню фотосинтезу, але нероз-криті таємниці чекають дослідників сучасності.

Вагомий внесок у вивчення ролі світла й хлорофілу в процесі фотосинтезу зробив видатний учений Климент Аркадійович Тімірязєв. Він уважав, що зелені рослини відіграють космічну роль на планеті: «Дайте найкращому кухареві скільки завгодно свіжого повітря, скільки завгодно сонячного світла й цілу річку чистої води і попросіть його, аби з усього цього він приготував вам цукор, крохмаль, жири й зерно, — він вирішить, що ви з нього глузуєте. Але те, що здається неймовірно фантастичним людині, без перешкод відбувається в зелених листках рослин».

Як ви розумієте вислів ученого?

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ

1. Дайте означення поняття фотосинтез.

2. Які процеси відбуваються на етапі світлової фази фотосинтезу?

3. Які результати темнової фази фотосинтезу?

4. Поясніть значення фотосинтезу для життя на Землі.

5. Як ви розумієте вислів К. А. Тімірязсва: «Рослина — посередник між небом і землею»?

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Андерсон

 


^