mozok.click » Географія » Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур
Інформація про новину
  • Переглядів: 7478
  • Автор: admin
  • Дата: 9-08-2017, 14:56
9-08-2017, 14:56

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур

Категорія: Географія

Спробуйте відповісти

1. Яку частку займає сільське господарство в сучасному ВВП розвинених країн та країн, що розвиваються?

2. Що таке сільськогосподарські угіддя та які напрямки їх використання існують у сільськогосподарському виробництві?

3. Які види діяльності зазвичай виділяють у рослинництві?

4. Які види сільськогосподарських культур вирощують у вашому краї?

 

Частка сільського господарства у ВВП США становить 1,2 %, Німеччини — 0,9 %, Японії — 1,6 %, а в Ефіопії — 43,8 %, Афганістані — 31,0 %, М'янмі — 42,9 %, Центральноафриканській Республіці — 55,0 %, Ліберії — 76,9 %.

 

1. Сільське господарство України

Частка сільського та лісового господарства у ВВП України, за підсумками 2015 р., склала 10,4 %. Через тривалу економічну кризу, яка спричинила особливо велике падіння обсягів промислового виробництва, питома вага сільського господарства порівняно з 2008 р. (7,4 %) помітно зросла. Проте це не відповідає загальним тенденціям розвитку світового господарства. Адже для високорозвинених країн характерне закономірне поступове зниження частки сільського господарства в загальному обсязі ВВП національної економіки.

Не відповідає ознакам розвинених країн і співвідношення між двома основними складовими сільського господарства. Якщо в європейських країнах помірного поясу більшу частку сільськогосподарської продукції дає тваринництво (60 % і більше), то в Україні, за даними на 2015 р., частка тваринництва становила 29,7 %, а рослинництва, відповідно, — 70,3 %.

  

2. Структура сільськогосподарських угідь в Україні

З усієї земельної площі (60,37 млн га) на землі сільськогосподарського призначення на початок 2016 р. припадало 42,7 млн га (68,8 %). У тому числі рілля займала 53,9 %, сіножаті — 4,0 %, пасовища — 9,0 %, багаторічні насадження (передусім сади і виноградники) — близько 1,5 %, перелоги (орні землі, які не були в обробітку впродовж кількох років) — 0,4 % від усієї площі держави (мал. 1). Частка земель в Україні, яка не використовується в сільському господарстві, становить 31,2 % (лісовкриті площі, заболочені території, водна поверхня річок та озер, забудовані ділянки та ін.).

У структурі сільськогосподарських угідь є істотні територіальні відмінності. Найбільша частка посівних площ — у степовій і лі-

состеповій зонах, сіножатей і пасовищ — у зонах мішаних та широколистяних лісів, в Українських Карпатах.

Сільськогосподарські угіддя потребують систематичного покращення: зрошення — на півдні країни, осушення — на Поліссі, захисту ґрунтів від ерозії — у лісостеповій зоні, зонах мішаних і широколистяних лісів. Комплекс заходів, спрямованих на збереження та покращення земельних угідь, називають меліорацією. В Україні загалом 5,5 млн га меліорованих земель, 3,3 млн з них — осушені, а 2,2 млн перебувають під зрошенням. На меліоративні роботи було витрачено величезні кошти. Однак через недостатню наукову обґрунтованість, нераціональне використання зрошуваних та осушуваних земель продуктивність залишилася незначною, а в деяких місцях знизилася.

Крім того, екстенсивний шлях розвитку сільського господарства впродовж XX ст. призвів до надмірного освоєння землі, а також порушення пропорцій між ріллею, луками, водами. Збільшення площ орних земель, використання важкої ґрунтообробної техніки, зменшення площ лісосмуг призвели до посилення ерозії ґрунтового покриву.

 


3. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства

Культурні рослини, які вирощують у нашій країні, за кліматичними умовами можна поділити на дві групи. До першої належать ті, які на ранніх стадіях свого розвитку пристосовані до порівняно низьких температур, добре переносять заморозки, а наступні стадії їхнього розвитку відбуваються за відносно високих температур. Серед них ярі — пшениця, овес, ячмінь, гречка, льон-довгунець, льон-кудряш, коноплі, цукровий буряк, соняшник; озимі — жито, пшениця; багаторічні трави — конюшина, тимофіївка тощо. У рослин другої групи всі стадії розвитку відбуваються за відносно високих температур, вони не переносять заморозків (просо, кукурудза на зерно, соя, рис, картопля тощо).

Різні рослини потребують різної кількості поживних речовин. Якщо гречка, жито, овес, льон-довгунець дають високий урожай навіть на малородючих ґрунтах, то овочі, баштанні культури, цукрові буряки, соняшник потребують родючих ґрунтів.

Характерною рисою праці в рослинництві на території України є її сезонність, яка зумовлює втрати робочого часу взимку, простоювання сільськогосподарської техніки.

Виробничі особливості рослинництва, окремих його видів діяльності, зміна їхнього значення для господарства країни, експорту визначають певні зміни структури посівних площ. У 2016 р. кормові культури займали 8,0 % посівних площ, технічні — 30,7 %, картопля та овочі — понад 6,8 %, а більше половини (54,5 % посівних площ) належало зерновим культурам (мал. 2).

Найважливішою зерновою культурою в Україні була й залишається пшениця (у 2016 р. займала 22,1 % усієї посівної площі). Найбільше в Україні вирощують озимої пшениці, яка на чорноземах дає високі врожаї (у 2016 р. середня врожайність пшениці становила 37,9 ц/га). Її висівають восени, щоб використати осінню й весняну вологу в ґрунті (мал. 3). Вона займає близько 40 % усієї площі зернових. Вирощують озиму пшеницю переважно в степовій і лісосте

повій зонах. Посіви ярої пшениці займають незначні площі у східних областях України, де клімат більш континентальний і взимку випадає мало снігу, тому велика вірогідність вимерзання посівів.

Жито також є цінною продовольчою культурою, яка може рости в районах із порівняно холодним кліматом, на бідних піщаних ґрунтах. Сіють його на Поліссі, рідше в лісостепу. Частка земель, зайнятих житом, у XX! ст. значно скоротилася й зараз відчутно поступається кукурудзі, посіви якої за останні десятиліття суттєво зросли.

Найбільше кукурудзи на зерно висівають у степовій і лісостеповій зонах, а також у Закарпатті. Створюються зони гарантованого виробництва зерна кукурудзи на зрошуваних землях.

Ячмінь — один із найменш вибагливих злаків, скоростиглий, посухостійкий, із дуже коротким вегетаційним періодом (60—90 днів). Завдяки цим особливостям його посіви розміщені в північних районах степу, зонах широколистяних лісів та лісостепу, передгірних районах Карпат. У роки вимерзання озимої пшениці ячмінь висівають на півдні лісостепу.

Важлива фуражна культура — овес. Його посіви поширені в поліських та передкарпатських областях, оскільки ця рослина вологолюбна й невибаглива до ґрунту.


 

Із круп’яних культур в Україні висівають просо, гречку та рис. Просо завдяки його посухостійкості вирощують переважно в степових областях. Гречка поширена в лісостепових і поліських областях, на вологих піщаних ґрунтах (мал. 4). Рис почали сіяти в 1930-х рр. на півдні Херсонської області, у степовому Криму1, на заплавних землях Дунаю та Південного Бугу.

Зернобобові (горох, квасоля, вика, кормовий люпин) — важливі продовольчі й кормові культури. Їх посіви зосереджені в зонах мішаних і широколистяних лісів, лісостепу.

Із технічних культур в Україні вирощують цукрові буряки, соняшник, ріпак, сою, льон. Цукрові буряки, які на початку 1990-х рр. займали 44 % площі, відведеної під технічні культури, були провідною технічною культурою в Україні радянського періоду, однак уже у 2016 р. під них відводилося лише 3,3 % площі. Основним районом їх вирощування є лісостеп (понад 85 % виробництва цукрових буряків), а також прилеглі до нього райони зон широколистяних і мішаних лісів, степу.

Соняшник — світлолюбива і посухостійка культура, потребує високих температур і родючих ґрунтів. Найкращі умови для його вирощування сформувалися у степовій і частково лісостеповій зонах країни. На посіви соняшнику у 2016 р. припадало майже 62 % усієї площі, відведеної під технічні культури (мал. 5). З інших олійних культур вирощують ріпак (у зонах мішаних та широколистяних лісів і лісостепу), сою (центральні області України), льон олійний (переважно в степу).

Основною волокнистою культурою в нашій країні є льон-дов-гунець, який потребує вологого неспекотного літа, довгого дня. Він добре росте на родючих суглинистих і підзолистих ґрунтах у Поліссі та передгір’ях Карпат. Однак площі його посівів дуже скоро-

тилися (у 2016 р. становили лише 2 тис. га — менше ніж 0,03 % від площі технічних культур). Майже не вирощують і таку давню волокнисту культуру, як коноплі.

Частка картоплі, яку часто називають «другим хлібом», у загальній площі сільськогосподарських угідь становить близько 5 %. Третина площ, зайнятих картоплею, зосереджена на Поліссі, близько половини — у широколистяних лісах та лісостепу. Найвищі врожаї картоплі збирають на Поліссі, оскільки тут є достатня кількість вологи, супіщані ґрунти з добрим доступом повітря.

Вирощування овочів (близько 40 видів) поширене на всій території країни, але найбільше — у степовій та лісостеповій зонах. Помідори, перець, баклажани культивують у південних областях, а огірки та інші види овочів для консервування та соління — у північній частині лісостепу й зоні мішаних лісів.

Баштанні культури (кавуни, дині) вирощують у південних районах степу (Херсонська, Миколаївська, Одеська обл.).

Більшість плодових рослин світлолюбні й вологолюбні. Вони потребують добре осушених ґрунтів, тому краще ростуть на територіях із горбистим рельєфом, особливо на схилах. Загальна площа садів України перевищує 1 млн га. Основні масиви зерняткових насаджень (яблуко, груша, айва) зосереджені в лісостепу і на Поліссі, а кісточкових (вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алича) і горіхоплідних (волоський горіх) — у степу. Найрозвиненіший район товарного садівництва — правобережжя лісостепу, особливо Придністров’я, а також Закарпаття та Крим.

Ягідні культури зустрічаються здебільшого на Поліссі, у широколистяних лісах і лісостепу, де вирощують полуницю, смородину, у степу — посухостійку малину.

Важлива складова плодівництва — виноградарство. В Україні вирощують близько 50 сортів винограду (мал. 6). Основні площі виноградників зосереджено в південній і центральній частинах степу, передгір’ях Криму й на Закарпатті.

Найбільша частка кормових культур у площі сільськогосподарських угідь — у південних і південно-східних областях країни, а найменша — у поліських областях та передгірних районах Карпат. Причина зниження частки площ, зайнятих кормовими культурами, пов’язана значною мірою з тим, що на Поліссі, у Карпатах, а також у лісостепу збереглися значні площі природних луків — сіножатей і пасовищ.

Останніми роками кормовими культурами засівають близько 2 млн га орних земель. Із них понад 70 % площі займають однорічні та багаторічні трави, близько 15 % — кукурудза на силос і зелений корм, а решта припадає на кормові коренеплоди й кормові баштанні культури. 1

Лікарські та ефіроолійні культури вирощують на правобережжі лісостепу та в Криму. З інших технічних культур важливе значення в Україні свого часу мав хміль. Він дає цінну сировину — шишки, які використовують у пивоварному, дріжджовому, хлібопекарському виробництвах. Найкращими ґрунтами для нього є сірі лісові ґрунти, а тому вирощують хміль у Житомирській області (70 %) та деяких інших районах Полісся.

1. Якими є загальні риси розвитку сільського господарства України? 2. Охарактеризуйте структуру сільськогосподарських угідь в Україні. 3. Які просторові відмінності склалися в напрямках використання земельних угідь? Які проблеми пов'язані із сільськогосподарським землекористуванням в Україні? 4. Якими є особливості поширення на території України виробництва зернових і технічних культур? 5. Якими є особливості поширення на території України картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства?

1. Робота в групах. Використовуючи карту структури посівних площ з атласу, визначте провідні зернові культури в окремих областях (група 1 — у Волинській і Черкаській; група 2 — у Житомирській і Миколаївській; група 3 — у Тернопільській і Херсонській). Порівняйте дані та зробіть висновки про характер і причини відмінностей. 2. Проаналізуйте частку посівів пшениці на території країни, укажіть причини, що зумовили такий розподіл площ. 3. Порівняйте особливості поширення технічних культур і картоплі на Поліссі та в степу.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Гілецький

 


^