mozok.click » Географія » Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 27973
  • Автор: admin
  • Дата: 9-08-2017, 16:53
9-08-2017, 16:53

Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в україні

Категорія: Географія

Спробуйте відповісти

1. Який вид економічної діяльності є основним постачальником сировини для виробництва харчових продуктів?

2. Які ресурси з надр Землі використовуються для виробництва харчових продуктів?

3. Які чинники є основними в розміщенні підприємств харчової промисловості?


 

1. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти

Харчова промисловість є видом економічної діяльності, який переробляє більшість продукції сільського господарства. Вона об’єднує близько 40 виробництв, які випускають продукти харчування, а також мило, тютюнові вироби тощо (мал. 1). Ці підприємства переробляють сільськогосподарську сировину або в кінцеві продукти харчування, які готові до споживання, або в напівфабрикати, які потребують приготування. Харчова промисловість переробляє також продукцію морських рибних промислів, очищає та фасує кухонну сіль, мінеральні води тощо.

Визначальну роль у розміщенні підприємств, що виробляють харчові продукти, відіграють сировинний та споживчий чинники. Ці підприємства залежно від чинників розміщення можна об’єднати в три умовні групи.

До першої слід віднести ті виробництва, підприємства яких тяжіють до сировини (цукрова, олійна, рибна, маслосироробна). Це зумовлено тим, що вони використовують малотранспортабельну сировину, яка швидко псується, а також ту, яку переробляють у великих обсягах для отримання значно меншої кількості готового продукту. Наприклад, для виробництва однієї тонни цукру-піску потрібно сім тонн цукрових буряків (мал. 2).

Підприемства, у яких витрати на перевезення готової продукції більші, ніж на транспортування сировини, орієнтуються на споживача і розміщуються в місцях значного скупчення населення (хлібопекарські, кондитерські, пивоварні та ін.).

М’ясна, борошномельна й тютюнова промисловість має у своєму розміщенні подвійну орієнтацію: на сировину та на споживача.

 2. Харчова промисловість в Україні

Харчова промисловість сьогодні є одним із провідних напрямків національної економіки України. Її важливість обумовлена великою питомою вагою в загальному обсязі виробництва і реалізації промислової продукції, значним експортним потенціалом. В останні роки харчова промисловість вийшла на перше місце за обсягами реалізованої продукції серед видів промислового виробництва держави. На сьогодні її частка становить понад 21 %. Виробництво харчових продуктів забезпечує понад 8 % ВВП країни. Продукти харчування виробляють 5,5 тис. підприємств, на яких працює понад 350 тис. осіб.

Вітчизняна харчова промисловість відіграє основну роль у задоволенні продовольчих потреб населення держави. Адже ця продукція, яка виробляється підприємствами харчової промисловості, належить до товарів першої необхідності, а тому користується постійним повсякденним попитом. На харчові продукти в Україні витрачається майже половина бюджетів вітчизняних сімей. Крім того, підприємства харчової промисловості створюють значну частку експортного потенціалу держави, а тому здатні позитивно впливати на забезпечення економічного зростання всієї національної економіки України.

Проблемами підприємств, які переробляють продукцію сільського господарства, є недостатні виробничі потужності для окремих видів сировини. Тому часто вирощену в сільському господарстві продукцію експортують, а вироблені з неї товари знову ввозять в Україну. Вивозять за кордон сільськогосподарську сировину інколи і через високу собівартість виробництва на підприємствах, що мають застаріле обладнання. З іншого боку, харчова промисловість України найбільш модернізована й реконструйована порівняно з іншими виробництвами, а тому має потенціал для розвитку. Однак через низький рівень доходів більшості населення, а також недостатній розвиток зовнішніх зв’язків із державами існують проблеми з реалізацією значних обсягів деяких видів продовольчої продукції.

Частка продажу продовольчих товарів, вироблених на території України, у структурі роздрібного товарообігу продовольчих товарів становить близько 87 %. Рівень самозабез-печеності України молоком та молочними продуктами складає понад 100 %, зерном — 195 %, яйцями — 110 %, овочами та баштанними культурами — 105 %, картоплею — 110 %, що створює сприятливі умови для розвитку харчової промисловості. Недостатнім є рівень забезпечення м'ясною та плодово-ягідною продукцією вітчизняного виробництва — 91 % та 74 % відповідно. Тому в останні роки спостерігається деяке зростання частки імпорту в структурі внутрішнього споживання.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні найбільша частка — понад 20 % — припадає на продукцію олійно-жирової промисловості, 13 % становлять м'ясо та м'ясна продукція, 11 % — молочні продукти, 11 % — напої.

 


3. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств харчової промисловості

Харчова промисловість має тісні зв’язки із сільським господарством, тому що не лише використовує сировину, а й постачає тваринництву комбікорми та відходи виробництва, які також є кормами для тварин. Продукцію рослинництва в Україні використовують переважно цукрова, олійно-жирова, борошномельна, плодоовочеконсервна промисловість та ін.

Важливе місце в комплексі харчової індустрії посідає цукрова промисловість. В Україні сформувався один із найбільших у світі районів виробництва й переробки цукрових буряків. Підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в лісостеповій зоні й суміжних із нею північних степових районах. На початку 1990-х рр. в Україні працювало понад 190 цукрових заводів, в останні роки — лише 50 (мал. 3). Частина недіючих цукрових заводів уже розібрана на металобрухт. Найбільша кількість працюючих підприємств цукрової промисловості розміщені в основних районах бурякосіяння — Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та пов’язані з ними продукти. Понад 93 % олії отримують із соняшнику. Так, із 1990 р. виробництво соняшникової олії збільшилося в 4 рази. Упродовж останніх 15 років в Україні стали до ладу 27 нових заводів. Оскільки з одного кілограма насіння соняшнику можна отримати близько 400 г олії, то підприємства олійно-жирової промисловості розміщені переважно в районах вирощування цієї культури. Найбільше їх у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях. Україна залишається лідером на світовому ринку соняшникової олії, що становить майже 60 % усього обсягу експорту. Усередині країни споживається лише близько 20 % виробленої олії.

Найбільшими центрами з виробництва борошна в Україні є Київ та Київська область, а також Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька та Одеська області. Підприємства орієнтуються передусім на споживача і транспортні шляхи. Борошно використовують у хлібопекарській, макаронній, кондитерській промисловості, на розміщення яких також вирішальний вплив має споживчий чинник.

Круп’яна промисловість України представлена 19 круп’яними заводами, які здатні за рік виробляти 0,8 млн т круп, що повністю задовольняє потреби населення країни в цій продукції. Найбільшими центрами є Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя.

Макаронні вироби випускають 13 макаронних фабрик і спеціалізовані цехи при хлібозаводах. Найбільші центри — Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя.

У структурі основних виробників хліба і хлібобулочної продукції в Україні 72 % виробів виготовляють промислові хлібозаводи, розташовані в містах і районних центрах (близько 400), а решту хліба випікають підприємства невеликої потужності та приватні малі пекарні.

Виробництво кондитерських виробів в Україні зосереджено на підприємствах хлібопекарської та кондитерської промисловості (загалом близько 850 великих і дрібних підприємств), а також у ресторанних закладах та закладах торгівлі великих міст. Кондитерська промисловість виробляє близько 8 % продовольчих товарів, тобто серед усіх виробництв харчової промисловості України поступається тільки виробництву тютюнових виробів.


 

Найбільшими виробниками кондиторських виробів є Київська кондитерська фабрика «Рошен», фірма «Конті» (Костянтинівка, Донецька обл.), кондитерська фабрика «АВК» (Дніпро), Харківська бісквітна фабрика, фірми «Полтавакондитер» та «Житомирські ласощі», Львівська кондитерська фабрика «Світоч», Черкаська бісквітна фабрика, фірма «Крафт Фудз Україна» (Тростянець, Сумська обл.). Значна частина продукції експортується в десятки країн.

Базою для розвитку плодоовочевої промисловості є овочівництво і плодівництво. Основними районами її розвитку є південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська обл.), а також Поділля (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька обл.) та Закарпаття. У Херсонській області, Криму та Закарпатті розвинена також виноробна промисловість.

В останні роки в Україні скорочуються обсяги виробництва й продажу пива. Сьогодні у країні виробляється понад 400 сортів цього напою. Найбільші підприємства розміщені в Києві, Львові, Запоріжжі, Чернігові, Донецьку.

До безалкогольних напоїв належать солодкі газовані напої, квас, холодний чай, енергетичні напої, соки, мінеральна вода. Саме мінеральна вода становить в Україні найбільшу частку у виробництві безалкогольних напоїв (мал. 4). Перед розливом мінеральні води фільтрують, знезаражують, охолоджують і насичують діоксидом вуглецю. Підприємства, що спеціалізуються на виготовленні безалкогольних напоїв, розміщені в Києві, Миколаєві, Черкасах, Одесі, Полтаві, Харкові, Запоріжжі. Мінеральну воду розливають на заводах у Миргороді (Полтавська обл.), Києві, Моршині (Львівська обл.), Трускавці, Сва-ляві, Ужгороді, Одесі, Харкові, Саках (АР Крим), Чернігові, Запоріжжі, Чернівцях.

4 Особливості технологій та чинники розміщення

підприємств маслосироробного, рибного виробництв

Тваринницьку сировину переробляють м’ясне, молочне та рибне виробництва харчової промисловості. М’ясна промисловість забезпечує населення м’ясом, напівфабрикатами, готовими виробами. За вартістю виробленої продукції вона посідає друге місце в харчовій промисловості держави із часткою близько 13 % у сукупній вартості продукції харчової промисловості. У великих містах розміщені м’ясокомбінати, на яких комплексно переробляють продукцію тваринництва. Однак необхідно більше наближати підприємства до районів розвинутого тваринництва, щоб уникнути далеких перевезень живих тварин. Понад 56 % у виробництві м’ясної продукції припадає на м’ясо птиці, понад 33 % — на свинину, а решта — на яловичину.

Маслосироробна промисловість виробляє масло, сир, молочні консерви, сухе, жирне і знежирене молоко. За вартістю продукції в харчовій промисловості України вона посідає третє місце після олійно-жирової та м’ясної. Підприємства, що спеціалізуються на випуску фасованого молока, сметани, вершків, розміщені переважно в містах, а виробництво масла, сиру, консервованого молока має сировинну орієнтацію.

Рибна промисловість переробляє передусім морську й океанічну рибу, а також частково річкову. Сировинною базою для рибної промисловості є центральна та південна частини Атлантичного океану, Індійський океан, південно-східна частина Тихого океану, Азовсько-Чорноморський басейн, внутрішні водойми. Переробка риби здійснюється на суднах-заводах (мал. 5), а також на рибопереробних комбінатах у великих портових містах (Бердянськ, Маріуполь, Одеса, Очаків та ін.).

1. Якими є особливості структури харчової промисловості? 2. Які чинники визначають розміщення підприємств харчової індустрії? Чому? 3. Якими є особливості сучасного розвитку харчової промисловості України? 4. Охарактеризуйте особливості розвитку та розміщення підприємств харчової промисловості, які переробляють продукцію рослинництва, а також підприємств із виробництва безалкогольних напоїв. 5. Охарактеризуйте особливості розвитку та розміщення виробництв харчової промисловості, які переробляють продукцію тваринництва.

1. З'ясуйте, які підприємства харчової промисловості є у вашому районному або обласному центрі, місті. Які чинники, на вашу думку, могли мати вирішальне значення для такого їх розміщення? 2. Порівняйте структуру харчової промисловості двох центрів харчової промисловості. Обґрунтуйте, якими чинниками зумовлені їхні подібність та відмінність у структурі виробництва продовольчих товарів.

1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини

Складіть перелік продуктів харчування вашої родини, розділивши їх на вітчизняні та імпортні. Визначте, із яких країн завозяться продукти до України. Яку частку у споживанні вашої родини (у грошовій формі) становлять імпортні продукти? Які з імпортних продуктів ваша родина споживає регулярно, а які — час від часу?

2. традиційні продукти харчування в у країн і та країнах-сусідах

Опишіть традиційні продукти харчування вашої місцевості, краю та України. Складіть порівняльну таблицю, визначивши спільні та відмінні традиційні продукти харчування України та держав-сусі-дів. Із вашої точки зору, якими є переваги та недоліки наших продуктів та імпортних?

 

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Гілецький

 


^