mozok.click » Трудове навчання » Основи проектної діяльності
Інформація про новину
  • Переглядів: 3326
  • Автор: admin
  • Дата: 28-12-2017, 01:41
28-12-2017, 01:41

Основи проектної діяльності

Категорія: Трудове навчання

1. Як ви вважаєте, для чого проектують вироби?

2. Що є результатом проектування?

У своїй творчій діяльності люди часто черпають нові знання з природи. Жива природа — найталановитіший творець прекрасного. Спостереження за природою стало невичерпним джерелом ідей щодо можливостей використання в проектуванні не тільки природних форм, але й закономірностей формотворення та існування живих організмів (мал. 55)Ідея щодо застосування знань про живу природу для проектування виробів і вирішення інженерних завдань належить художнику, вченому й винахіднику Леонардо да Вінчі. Він намагався здійснити віковічну мрію людей про польоти і спроектував літальний апарат (орнітоптер) із крилами, як у птахів (мал. 53).

Протягом віків створено багато оригінальних виробів, форма яких нагадує природні об’єкти (мал. 57).

У конструкціях виробів і оздобленні речей також можна помітити зображення рослин, риб, тварин, птахів та інші біоформи.

Біоформа - це форма тіл живої природи, що застосовується у проектуванні виробів.

Біоформи використовують у різних сферах діяльності людини.

Природні форми часто використовують для моделювання одягу (спідниці «тюльпан», штани «банани», рукава «летюча миша») та інших речей.


Біонічні форми, природні стилізації використовуються як для створення нових предметів, так і для оздоблення вже існуючих. Широко застосовуються рослинні та тваринні мотиви: листя, трави, квітів, плодів, тварин, риб, птахів тощо. А скільки створено з використанням біонічних елементів цікавих споруд, машин, побутових речей! Фантазія у творчих людей невичерпна! Але не всім відомо найістотніше - закономірності формотворення, таємниці будови та самоконструювання живого світу. Вам треба про них знати:

— У природі все постійно змінюється. Тому вона така цікава і різноманітна.

— Будь-який організм є досконалою конструкцією.

Людина - частина природи і повинна прагнути до єдності між живою природою і рукотворним світом. Знання про природу складають основу науки - біоніки, біодизайну та біонічного методу проектування..

Знання біоніки допомагають у створенні гармонійного для людей і всього живого середовища. Вони використовуються в архітектурі, будівництві, дизайні, народних промислах. Застосування знань про природу вимагає не тільки спостережливості, точності та розуміння природничих наук, а й проведення спеціальних досліджень. Девіз у праці вчених-біоніків: «Живі прототипи - ключ до нової техніки!».

На прикладі проектування конструкції екскаватора з використанням прототипу носорога ви можете проаналізувати поетапне перетворення живої істоти в технічний об’єкт. Щоби спроектувати нові машини, механізми чи інші речі, необхідно бачити й розуміти структуру природних форм, помічати їхні зміни, динаміку, аналізувати їхні складові, вирізняти найсуттєвіше.

Для наочності та кращого усвідомлення форми і конструкції майбутнього виробу, як вам уже відомо, можна створити його макет чи модель. За допомогою макета можна точно передати та пояснити форму, пропорції складаних одиниць виробу. Для цього добирають недорогий і легкий для оброблення матеріал. Так, наприклад, макети інтер’єру кімнати, нових зразків меблів можна виготовити з картону, відходів деревинних матеріалів, композитів, пластмас. Із пластиліну, глини або гіпсу можна відтворити будь-яку природну форму. Але подумайте, чи буде вона довговічною?

Проектувальники, конструктори, модельєри, технологи повинні передбачати, як можуть вплинути на конструкцію майбутнього виробу середовище, навантаження та інші умови експлуатації (вібрації, волога, висока чи низька температура тощо). Моделювання майбутнього виробу в таких випадках є обов’язковою стадією проектування.

Особливо важливо перевірити майбутній виріб на його моделі під час проектування літаків, ракет, кораблів, мостів, станцій метрополітену, телевеж, машин, будинків, меблів, нового одягу. З цією метою вчені, інженери-кострук-тори, модельєри разом із іншими фахівцями проводять необхідні розрахунки і дослідження, аналізують проектні рішення, потім створюють модель виробу та розміщують у близьких до реальних чи спеціальних умовах для імітації дії на

спроектований виріб різних чинників. Адже як можна, наприклад, виготовити катер, не знаючи точно, чи попливе він. За допомогою моделі це можна перевірити.

Модель спрощено відтворює майбутній виріб та його складові частини, показує їхню взаємодію. Біонічні моделі, до того як отримати технічне втілення в матеріалі, починають своє життя в комп’ютері: спершу будується математичний опис моделі, потім за нею складається комп’ютерна програма. На комп’ютерній біонічній моделі можна за короткий час опрацювати різні параметри (розміри, форму, властивості та ін.) майбутнього виробу та усунути конструктивні недоліки.

Модель також можна скласти з готових деталей, виготовити з недорогих і легких для оброблення матеріалів у збільшеному або зменшеному масштабі, зробити статичною або динамічною.

За результатами досліджень і випробувань здійснюють оцінювання проекту, за необхідності вносять відповідні корективи, що дає можливість уникнути значних витрат на виготовлення готового виробу.

Практична робота № 6

ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОФОРМ

Інструменти та матеріали: папір, пінопласт, лекала, фарби, клей ПВА. Послідовність виконання роботи

1. Обрати об’єкт проектування. Наприклад, декоративні елементи для оздоблення комплексного виробу - ключниці (мал. 13).

2. Використовуючи біоформи, створити ескізи та виготовити шаблони декоративних елементів виробу.

3. Перенести найбільш вдалі ескізи на пінопласт за допомогою шаблонів.

4. Вирізати з пінопласту декоративні елементи виробу.

Роботу виконувати з дотриманням правил безпеки та культури праці. Після завершення роботи оцініть виготовлений комплексний виріб за такими критеріями (в балах - від 1 до 3) :

1. Відповідність виробу своєму призначенню.

2. Оригінальність форми та конструкції виробу.

3. Якість і точність виконання технологічних операцій.

4. Естетична привабливість виробу.


СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Біоніка - наука, що вивчає вирішення інженерних завдань (у техніці, архітектурі, дизайні) на основі знань про природу.

Елементи біоніки - складові організмів (форма, структура, властивості), які використовуються для створення конструкцій виробів.

Біонічний метод проектування - спосіб створення проектів виробів на основі природних об’єктів, досягнення єдності між живою природою та рукотворним середовищем.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке біоніка?

2. Назвіть основні елементи біоніки.

3. Для чого використовують біоформи?

4. З якою метою у процесі проектування виробів створюють макети і моделі?

5. За якими критеріями можна оцінити результати проектної діяльності?

Тестові завдання

1. Який метод проектування використано у проектуванні виробів, зображених на малюнку нижче?

2. Які природні форми використано для проектування зображених на малюнках речей?

3. Як називається наука про використання біологічних особливостей живої природи для проектування виробів і вдосконалення технологій?

а) біологія;

б) біоніка;

в) геологія;

г) дизайн.

4. Діяльність людини, під час якої обґрунтовуються й розробляються форма, розміри, конструкція майбутнього виробу, виконуються розрахунки матеріалу та інших витрат - це:

а) проектування;

б) макетування;

в) моделювання;

г) конструювання.

5. Як називається спрощене відображення виробу та його складових частин, виконане у збільшеному або зменшеному вигляді?

а) ескіз;

б) схема;

в) модель;

г) прототип.

6. Фахівець, який створює нові проекти будівель, - це:

а) конструктор;

б) архітектор;

в) художник;

г) модельєр.

7. Який блок на структурній схемі автоматичного управління забезпечує приймання кодової інформації про здійснення технологічного процесу?

а) керівний;

б) керуючий;

в) виконавчий;

г) сприймальний

8. Машина, яка може виконувати роботу без участі людини, - це:

а) механізм;

б) робот;

в) пристрій;

г) автоматична лінія.

 

9. З яких основних частин складається маніпулятор?а) основа, робочий орган, захватний пристрій;

б) станина, двигун, шпиндель;

в) плече, «механічна рука»;

г) двигун, механічна передача, «механічна рука».

10. Якою повинна бути послідовність у складанні професійного плану?

а) спершу виявити свої інтереси та здібності, а потім з’ясувати, які професії потрібні на ринку праці;

б) з’ясувати, які професії потрібні на ринку праці, а потім вибрати підхожу для себе;

в) виявити, які є обмеження у здобутті професії, а потім вибирати професію;

г) сформулювати свою мрію в житті та обрати найцікавішу професію.

11. Опис професії, особливостей роботи і вимог до людини - це:

а) психограма;

б) проект вибору професії;

в) професійний план;

г) професіограма.

12. Для оптимального вибору професії необхідно, щоби співпадали:

а) інтереси і здібності особистості;

б) потреби ринку праці та можливості високої оплати праці;

в) інтереси, здібності особистості та потреби ринку праці;

г) професійні наміри та пропозиції високооплачуваної роботи.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас Туташинський

 


^