mozok.click » Фізика » Підручник Фізика 9 клас Сиротюк читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 6425
 • Автор: admin
 • Дата: 14-01-2018, 09:11
14-01-2018, 09:11

Підручник Фізика 9 клас Сиротюк читати онлайн

Категорія: Фізика, Підручники

 Рік видання: 2017

 Автор: В. Д. Сиротюк

 Видавництво: Генеза


Читати Онлайн Підручник Фізика 9 клас Сиротюк 

Зміст

 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі
 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля
 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна лев ...
 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади
 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди фарадея. Індукційний еле ...
 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної ен ...
 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення св ...
 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширен ...
 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало
 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення ...
 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів
 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лін ...
 15. Найпростіші оптичні прилади
 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція
 17. Виникнення і поширення механічних хвиль
 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звуко ...
 19. Інфразвуки та ультразвуки
 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення ...
 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль
 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікаці ...
 23. Сучасна модель атома. Досліди резерфорда
 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили
 25. Ізотопи. Використання ізотопів
 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період піврозпаду раді ...
 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоакт ...
 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання
 29. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакці ...
 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проб ...
 31. Термоядерні реакції. Енергія сонця і зір
 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівнопр ...
 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіл ...
 35. Рух тіла під дією кількох сил
 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космо ...
 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних за ...
 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі
 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних я ...
 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу сві ...
 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енер ...
 45. Альтернативні джерела енергії
 46. Фізичні задачі із повсякдення
 47. Словник фізичних термінів за 9 клас
 48. Відповіді до задач і вправ підручника Фізика 9 клас Сиротюк

 


Юні друзі!

Ви щойно розгорнули підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, що він буде добрим помічником в опануванні фізики - науки про все багатство явищ навколишнього світу.

Вивчення фізики - це нелегка праця, адже шлях у науку завжди важкий. Радість пізнання дається тільки як нагорода за перемогу над труднощами, її можна порівняти з почуттям альпініста, який підкорив вершину.

Будьте наполегливими та уважними. Намагайтесь якомога краще засвоїти навчальний матеріал. Частіше обмінюйтесь думками щодо прочитаного зі своїми товаришами. Для з’ясування важких і спірних питань звертайтесь, у першу чергу, до вчителя, а також використовуйте додаткові джерела інформації - довідники, енциклопедії, Інтернет тощо. Для перевірки правильності розуміння вивченого матеріалу корисно обговорювати повідомлення, доповіді учнів та ін.

У 9-му класі ви вивчатимете магнітні і світлові явища, механічні і електромагнітні хвилі, фізику атома й атомного ядра, фізичні основи атомної енергетики, взаємодію тіл, закони збереження, ознайомитеся з основними законами механіки, оптики, атомної фізики. Теоретичний матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити відповідні процеси та явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, означення, важливі правила і закони, які треба запам’ятати і вміти застосовувати.

 

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 7 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики «Для допитливих» та «Це цікаво знати» сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

 

 


^