mozok.click » Географія » Виробництво машин та устаткування
Інформація про новину
  • Переглядів: 5289
  • Автор: admin
  • Дата: 14-08-2017, 16:16
14-08-2017, 16:16

Виробництво машин та устаткування

Категорія: Географія

Ви дізнаєтесь:

• про значення та чинники розміщення машинобудування

• про географію виробництва промислового обладнання в Україні

Пригадайте:

• форми суспільної організації виробництва

• види продукції машинобудівних заводів

• яка техніка використовується в сільському господарстві

Машинобудування визначає рівень науково-технічного прогресу та зростання продуктивності праці в усьому господарстві, оскільки забезпечує його різноманітною технікою. Саме продукція машинобудування визначила революційні зміни в обсягах виробництва продукції, у характері праці людини, а також весь час висувала вимоги щодо кваліфікації, освіти, культури виробництва.

Різноманітність підприємств машинобудування та чинники їх розміщення.

Машинобудування — головна, найбільш комплексна й наукоємна складова промисловості, що виробляє машини, прилади, обладнання й комплектуючі до них. У його структурі виділяють загальне, транспортне й точне машинобудування (мал. 1). Так, до складу загального машинобудування входить виготовлення обладнання для різних виробництв (важке машинобудування), металообробних верстатів, ковальсько-пресового обладнання, дорожньо-будівельної техніки, робототехніки, техніки для сільського господарства.

Різноманітність виробленої продукції, а також безліч деталей і вузлів, необхідних для виготовлення найбільш складних товарів, визначають наявність кількох чинників, що впливають на розміщення різних підприємств машинобудування. Так, більшість виробництв машинобудівного комплексу належить до працересурсних. Особливо це характерно для точного машинобудування, де необхідно витратити багато праці для виробництва продукції. Тому на розміщення його підприємств впливає наявність кваліфікованих трудових ресурсів. Серед інших чинників варто виділити такі: сировинний (конструкційні матеріали), споживчий, науковий, транспортний.Машинобудування є найбільш яскравим прикладом такої форми суспільної організації виробництва, як кооперування. Це зумовлено тим, що його підприємства виробляють технічно складну продукцію. Вона складається із численних деталей, вузлів та інших комплектуючих, які часто різняться за технологією виробництва. Так, за підрахунками фахівців, у сучасному автомобілі налічується до 30 тис. деталей, із яких приблизно 300 є особливо важливими в цьому транспортному засобі (мал. 2). Зрозуміло, що жодне, навіть дуже потужне підприємство, не може виготовити все необхідне для такої складної техніки. Тому воно кооперується з десятками, навіть сотнями інших підприємств. Звідси випливає ще одна форма суспільної організації машинобудування — спеціалізація.

 

Машинобудування забезпечує технікою паливну та енергетичну промисловість (від видобутку палива до його переробки та отримання електричної енергії), металургію, хімічне та інші виробництва, сільське й комунальне господарство. Загальне машинобудування характеризується значним споживанням металу, відносно невисокою працересурс-ністю, а також енергоємністю.

Продукція загального машинобудування та основні центри в Україні.

Найбільші центри загального машинобудування орієнтовані на конструкційні матеріали (насамперед сталь), споживача та кваліфіковані трудові ресурси. Серед найважливіших підприємств: Новокрама-торський машинобудівний завод (мал. 3), ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання, ПАТ «Дніпро-важмаш» (м. Дніпро).

Харківське підприємство «Турбоатом» виробляє турбіни для електростанцій різного типу, а за обсягом поставок турбін для АЕС є одним зі світових лідерів. Турбінами, що виготовлені на цьому підприємстві, оснащені АЕС «Ловійса» у Фінляндії та «Пакш» в Угорщині (мал. 4).

Мал. 2. Деталі автомобіля. Сучасні автомобілі мають не тільки традиційні вузли та агрегати (кузов, шасі, двигун, паливна система тощо), а й складні комп'ютерні системи й елементи автоматизації. це робить їх зручними й безпечними в експлуатації, але водночас досить складними в обслуговуванні.

На підприємстві «турбоатом» використовується унікальне обладнання. упродовж останніх років проводять його капітальний ремонт та встановлюють нове, більш сучасне. Зокрема, було введено в дію три потужні обробні центри чеського й німецького виробництва.


Обладнання для електростанцій також випускає завод «Електроваж-маш» (м. Харків). Це генератори для теплових, атомних та гідроелектростанцій.

Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — найбільший у країні виробник обладнання для газової, нафтової та хімічної промисловості.

Верстатобудівна промисловість України спеціалізується на виробництві метало- й деревообробних верстатів, а також обладнання для переробки пластмас. За останні роки обсяги виробництва цих видів продукції суттєво знизились. Це пов’язано зі зменшенням попиту й невідповідністю частини продукції сучасним світовим стандартам.

Найбільшими центрами виробництва сільськогосподарської техніки є міста Харків та Дніпро.

Головне

Машинобудування — головна, найбільш комплексна й наукоємна складова промисловості, що виробляє машини, прилади, устаткування й комплектуючі до них.

• У структурі машинобудування виділяють загальне, транспортне й точне машинобудування.

• Для машинобудування характерні кооперування та спеціалізація.

• Загальне машинобудування забезпечує технікою промисловість, сільське й комунальне господарство.

• Найбільшими центрами загального машинобудування є Харків, Дніпро, Краматорськ.

Мал. 3. Найбільш відома продукція Новокраматор-ського машинобудівного заводу — прокатні стани, преси різного призначення, крокуючі екскаватори, шахтні підйомні машини, мостові крани, гірничодобувні комплекси.

Мал. 4. Харківське підприємство «турбоатом», турбіни якого успішно працюють на електростанціях 45 країн світу. В україні три діючі АЕс (Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська) також оснащені його турбінами.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть структурні ланки машинобудування та види продукції, які вони виробляють. 2. Які чинники відіграють провідну роль у розміщенні підприємств машинобудування? Чому? 3. Поясніть необхідність кооперування у виробництві складної продукції. 4. Охарактеризуйте географію загального машинобудування україни.

Поміркуйте

Які заходи необхідно вжити для зростання конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки українського виробництва?

Працюємо самостійно

Використовуючи сайти підприємств «турбоатом» (http://www.turboatom.com.ua) та «Електроважмаш» (http://spetm.com.ua), підготуйте повідомлення про результати виробничої діяльності цих підприємств, види продукції і географію країн, до яких вона експортується.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Довгань, Стадник

 


^