mozok.click » Правознавство » Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Інформація про новину
  • Переглядів: 6503
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:43
8-09-2017, 08:43

Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Категорія: Правознавство

1. Які форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачені в Україні

Конвенцією про права дитини визначено, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або яка в найвищих її інтересах не може бути залишена в такому оточенні, має право на особистий захист і допомогу з боку держави. Україна як держава, яка підписала цю Конвенцію, бере на себе зобов’язання щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 52 Конституції України проголошує:

«Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує та підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей».

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», влаштуванням ді-тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є: 1) усиновлення; 2) установлення опіки, піклування; 3) передача до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини здійснюється в її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Установлення опіки та піклування — влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, із метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.

Передача до прийомної сім'ї — добровільне прийняття за плату сім’єю або окремою особою,

яка не перебуває у шлюбі, із закладів для ді-тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання.

Передача до дитячого будинку сімейного типу — прийняття в окрему сім’ю, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, що не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт та (або) дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, у тому числі рідних, у такій сім’ї не може перевищувати десяти осіб.


ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте в групах. Визначте, до яких форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, належать випадки, описані в наведених уривках із повідомлень українських ЗМІ.

1) На те, що тут живе багато дітей, натякає хіба великий спортивний саморобний майданчик у дворі. Усе з дерева — навіть паркан змайстровано з вертикальних колод...

Сходами з дому спускається насуплений хлопчик років десяти, засоромлено вітається і йде у справах — йому доручили сходити по хліб. Це один із десяти дітей, якими опікуються Володимир і Тетяна Батурські...

Ще чотирнадцятеро вже дорослі й живуть окремо, час від часу навідуючись у гості вже зі своїми дітьми. Наймолодшому онуку днями виповнилося два місяці — родина розростається з кожним днем.

.Для кожної дитини передбачена фінансова допомога в розмірі 3 тисяч гривень, а зарплату вихователям нараховують залежно від кількості дітей. (http://life.pravda.com.ua/society/2016/03/22/209756/)

2) Здавалося б, напівсирітське дитинство залишилося в минулому і майже забуте. Та одного разу донька сказала: «Мамо, ти ж сама в інтернаті росла.». «Одне слово, пішли ми до Стахановської школи-інтернату № 2, де і я колись виховувалася, — згадує Вероніка Миколаївна, — а там познайомилися з Іринкою». Потім до них у сім'ю прийшли ще Христина, Костя, Діма та Люба. Разом вони святкували Різдво й ходили в басейн, прикрашали стелю двох з'єднаних квартир малюнком з усміхненим сонцем. Замість старого каміна пічного опалення в шахтарському будинку зробили затишний куточок, де можна утаємничитися. (http:// ukurier.gov.ua/uk)

2. У чому полягають особливості опіки та піклування

ПРИГАДАЙТЕ! Чим відрізняється обсяг дієздатності дитини, яка не досягла 14 років, та дитини у віці від 14 до 18 років?

Формами влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є встановлення опіки та піклування. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування — над дитиною у віці від 14 до 18 років. Це передусім пов’язано з відмінностями в обсязі цивільної дієздатності дитини молодше 14 років та дитини

у віці від 14 до 18 років. Відповідно, роль опікуна та піклувальника в забезпеченні реалізації дитиною її прав відрізняється.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся з текстами статей 67—71 Цивільного кодексу України. Визначте, які з названих дій може здійснювати опікун, а які — піклувальник:

• розпоряджатися заробітком, стипендією або іншими доходами дитини;

• укладати договори від імені дитини;

• надавати згоду на вчинення дитиною правочинів.

3. Коли і з якою метою встановлюється патронат над дітьми

Патронат над дітьми — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація (фізичне та психічне відновлення) дитини в сім’ї па-тронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин (стаття 252 Сімейного кодексу України). Патронат є відносно новим явищем у законодавстві нашої держави. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування й не може перевищувати трьох місяців.

У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад

зазначений термін, орган опіки та піклування може його подовжити. Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шести місяців.

Для влаштування дитини в патронатну сім’ю орган опіки й піклування укладає з нею договір про патронат над дитиною.


ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте в парах. Цікава ваша думка! Порівняйте патронат над дітьми з передачею до прийомної сім'ї та передачею до дитячого будинку сімейного типу. Виділіть спільні та відмінні риси. У яких випадках, на вашу думку, є доцільним використання кожної із цих форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?

ВИСНОВОК

• Відповідно до норм міжнародного та національного права, наша держава взяла на себе обов'язок піклуватися про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах: стали сиротами чи були позбавлені бать-

ківського піклування. Законом передбачені різні форми влаштування таких дітей. Усі вони спрямовані насамперед на забезпечення інтересів дитини, стабільних та гармонійних умов її життя.

1. Подайте у вигляді схеми форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

3. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у повідомленнях ЗМІ приклади різних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^