mozok.click » Географія » Лісове господарство світу й України
Інформація про новину
  • Переглядів: 7939
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2017, 23:33
6-11-2017, 23:33

Лісове господарство світу й України

Категорія: Географія

 

 

Пригадайте! 1. Яке значення має ліс у житті людини? 2. Для яких природних поясів Землі і чому найбільше характерні лісові ландшафти? 3. Чим різняться поняття «ліс» та «лісові ресурси»?

Лісове господарство. Ліс і лісові ресурси завжди мали для людини велике значення. Окрім заготівлі деревини ліс забезпечує заготівлю грибів, дикорослих плодів, горіхів, ягід, лікарських рослин, сіна, березового соку, меду. У лісі у період полювання відбувається відстріл промислово-мисливських тварин.

Доглядом за лісом опікуються спеціальні установи - лісництва. В Україні вони підпорядковані Державному комітету лісового господарства (Держкомлісгоспу). Залежно від характеру використання ліси бувають промислового та непромислового призначення (мал. 56). Ліси промислового призначення використовують для одержання ділової деревини, тобто придатної за розмірами та якістю для промислової переробки, а також використання кругляку. У них здійснюються вирубки лісу, а після того обов’язкове лісовідновлення. Зрілим для більшості порід дерев вважається вік 80 років. У лісах непромислового призначення можуть проводитися лише санітарні вирубки, тобто вибіркові з метою поліпшення стану та видового складу дерев. В Україні таких лісів близько 57 % від усього лісового фонду. Такі лісові ділянки залежно від використання поділяють на водозахисні, полезахисні, протизсувні, заповідні, рекреаційні, зелену зону в містах та навколо них. У місцях, де лісу немає, його за необхідності штучно насаджують.Лісове господарство - частина матеріального виробництва, яке проводить облік, розведення, відновлення, охорону і захист лісів, а також регулює їх використання з метою задоволення потреб господарства у лісових ресурсах.

На територіях, де раніше був ліс, або для поліпшення видового складу вже існуючих лісів проводять лісовідновлення.

Лісовідновлення - вирощування лісів на територіях, що зазнали їх зведення внаслідок вирубок, пожеж і т. д.

Існує два способи лісовідновлюваль-них робіт: штучний (посадка або посів лісу) та сприяння природному поновленню (створення умов для швидкого заселення цінними деревними породами) (мал. 57). Нині у багатьох частинах світу існують позитивні тенденції щодо лісовідновлення. Так, за останні десятиліття майже в половині з 50 найба-гатших на ліс країн світу лісові площі збільшилися. Особливо це стосується Скандинавських країн, США, ряду країн Східної Азії (зокрема Китаю, Індонезії). Можна стверджувати, що до 2050 р. глобальна кількість лісів на планеті має зрости на 10 %, що відповідає площі розміром з Індію.

На тих територіях, де раніше лісу не було, наприклад, у степах, на болотах, піщаних масивах, застосовують лісорозведення.

Лісорозведення - це штучне насадження лісу в безлісих районах.

Є кілька причин для лісорозведення. Передусім це закріплення ґрунтів з метою боротьби з вітровою або водною ерозією. У США, Китаї, країнах Європи та Африки це називають створенням зелених екологічних каркасів. По-друге, для одержання деревини, особливо м’яких порід, що придатні для виробництва паперу. По-третє, для створення рекреаційних зон. Залежно від особливостей рельєфу, клімату, ґрунтів застосовують різні види посадки дерев: рядовий чи розсипний. При цьому використовують або вирощені у розсадниках з насіння саджанці, або розмножують дерева вегетативно: живцями або відводками.

До земель лісогосподарського призначення належать не лише ті, що безпосередньо зайняті лісом.

Також це й нелісові землі під сільськогосподарськими угіддями, болотами, водоймами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями, які використовуються для потреб лісового господарства.

1. Пригадайте, на яких територіях в Україні найбільш активно проводили лісорозведення та лісовідновлення. 2. З'ясуйте з джерел масової інформації, у якому стані нині перебувають ці роботи у нашій державі.

1. З'ясуйте, які у вашій місцевості є лісові масиви. Як вони використовуються? 2. Для яких потреб й коли були створені у вашій місцевості штучні лісонасадження? У якому стані вони перебувають? Хто опікується доглядом за ними?


Основні лісові пояси світу та лісозабезпеченість. Лісові ресурси є частиною біологічних рослинних ресурсів планети. До лісових ресурсів належать деревина, живиця, гриби, плоди, ягоди, горіхи, промислово-мисливські та лікарські ресурси. Крім того, ліс має ґрунто- й водозахисні, оздоровчі та естетичні властивості. Лісові ресурси характеризуються показниками ліси-стості, лісового фонду та запасами деревини.

Лісові ресурси є вичерпними, але відновлюваними. Лісовий фонд світу становить майже 30 % площі суходолу (мал. 58). Найвищі показники ліси-стості має Латинська Америка, найнижчі - Західна Європа та Австралія.

Запаси лісових ресурсів зазвичай оцінюють з розрахунку на душу населення. Для цього слід площу під лісом поділити на кількість населення.

Країни з високим показником лісистості розташовані у зонах екваторіального та морського тропічного клімату, а також у помірному поясі.

Тому на Землі є два майже однакові за площею пояси лісових масивів: північний і південний. У північному (помірному) поясі переважають хвойні породи дерев, на які припадає 2/3 лісових площ. Там найбільші лісові площі мають Росія, Канада та США. Південний (екваторіальний і тропічний) пояс охоплює ліси басейнів Амазонки і Конго, а також острови Південно-Східної Азії, східні райони Китаю та південно-східну частину США. У лісах південного поясу переважають листяні породи, на них припадають 97 % площ.


1. Пригадайте сучасну кількість населення світу.

2. Обчисліть середню ресурсозабезпеченість світу лісовими ресурсами, якщо під лісом зайнято 4,1 млрд гектарів, а населення світу становить 7,4 млрд осіб.

3. Обчисліть ресурсозабезпеченість України лісовими ресурсами, якщо лісовою рослинністю вкрито 9,6 млн гектарів, а населення нашої держави становить 44,8 млн осіб.

Лісові площі щороку скорочуються на 0,6 %. Найінтенсивніше вирубуються вологі екваторіальні ліси (мал. 59). За останніх 50 років їх площа скоротилася вдвічі. Тропічні ліси зводять під ріллю, будівництво та промислове освоєння. Багато деревини йде на потреби целюлозно-паперової та меблевої промисловості. У найбідніших країнах й донині використовують ліс як паливо. Так, за даними ООН, 70 % населення країн, що розвивають

ся, застосовують дрова для опалення помешкань та приготування їжі. Постійно зростає частка експорту тропічної деревини до розвинутих держав світу.

Найефективнішим способом боротьби із зменшенням площі лісів є лісовідновлення. Темпи його мають перевищувати швидкість вирубування лісу. Слід більше уваги приділяти комплексному використанню деревини, тобто зробити виробництво безвідходним. Розпочато наукові роботи щодо пошуків замінників деревини для целюлозно-паперової промисловості.

Лісове господарство в Україні. Україна має низький рівень лісистості території: природними лісами вкрито 14,3 % території України та 2,6 % -штучними лісонасадженнями. Через те рівень забезпеченості діловою деревиною в нашій державі недостатній. До 80 % її імпортується. Високим рівнем лісистості вирізняються лише Карпати (40,2 %) та Полісся (25,5 %). Ліси зростають у різних природних умовах, що мають істотні відмінності щодо методів ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів. В Україні значення лісів є переважно екологічним та високою є їх частка з режимом обмеженого лісокористування. Частина лісів зростає у зоні радіоактивного забруднення, де їх використання можливе лише з науковою метою. Нині в Україні половина лісів є штучно створеними і потребують посиленого догляду. За рахунок них площа лісів у минулому зростала. Останнім часом темпи відтворення лісів уповільнилися. Лісове господарство страждає через неконтрольовану вирубку лісу без подальшого лісовідновлення. Ліси знищуються варварським способом навіть на території деяких національних парків. Особливо це небезпечно у горах та на стрімких схилах рівнин через зсуви ґрунту та селі. За прогнозами екологів, якщо такими темпами площа лісів скорочуватиметься й надалі, в Україні їх не залишиться у найближчі 50 - 70 років.

1. Які існують проблеми, пов'язані з використанням лісових ресурсів людиною? Які можливі шляхи їх подолання? 2. У чому ви вбачаєте небезпеку скорочення лісів на Землі? 3. Які основні завдання лісового господарства? 4. Оцініть рівень розвитку лісового господарства України. 5*. Підготуйте повідомлення про лісове господарство вашої місцевості.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Кобернік, Коваленко

 


^