mozok.click » Географія » Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами
Інформація про новину
  • Переглядів: 4630
  • Автор: admin
  • Дата: 11-11-2017, 17:27
11-11-2017, 17:27

Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами

Категорія: Географія

Пригадайте, на які групи за способом утворення і використання поділяються мінерали та гірські породи.

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням.

Мінеральні ресурси — це природні речовини, що використовуються для добування енергії, виробництва багатьох матеріалів шляхом їх переробки в різних галузях господарства.

Залежно від особливостей складу і характеру використання в господарстві корисні копалини поділяються на такі групи: 1) горючі, або енергетичні (вугілля, горючі сланці, нафта, природний газ, торф); 2) рудні, або металеві (руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних і радіоактивних металів); 3) нерудні, або неметалеві (будівельні матеріали, до яких належать природне будівельне каміння, цементна сировина, будівельні глини, індустріальна мінеральна сировина (слюда, азбест, графіт, корунд, магнезит, скляні піски); хімічна мінеральна сировина (різні солі, сірка, селітра); сировина для виробництва мінеральних добрив (калійні солі, фосфорит, апатити); коштовне і напівкоштовне каміння (алмаз, сапфір, рубін, смарагд, топаз, аметист, яшма, малахіт)).

Мінерали — це природні сполуки з певними хімічними і фізичними властивостями, з яких складається земна кора.

Пригадайте, на які з указаних корисних копалин багаті надра України.

Показники ресурсозабезпеченості країн світу мінеральними ресурсами. Мінеральні ресурси розміщені на планеті нерівномірно. Це пов’язано зі суттєвими відмінностями в геологічній будові різних її частин. Оцінку їх запасів можна зробити по-різному. Найбільші запаси нафти нині характерні для країн Середнього Сходу і Північної Африки (69,3%). Серед цих країн, безумовно, виділяється Саудівська Аравія — понад 22% світових запасів. На другому місці знаходяться країни Латинської Америки — 11,3%, у Росії — 4,7%, у США і Канади по 3,5%. Слід пам’ятати, що потрібно порівнювати запаси будь-якої мінеральної сировини в тій чи іншій країні або регіоні світу з темпами їх видобутку. Так, за нинішніх темпів видобутку нафти в Росії її вистачить на 20, в Австралії — на 15, а в Саудівській Аравії на 90 років (мал. 54).

Ресурсозабезпеченість — це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання. Вона обчислюється або кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами у розрахунку на душу населення.

Барель (англ. barrel — бочка) — одиниця вимірювання об’єму в системі англійських мір. Значення залежить від того, що вимірюється: сухий барель — 115,628 дм3, нафтовий — 158,98 дм3 (літрів), англійський (для сухих речовин) — 163,65 дм3.

За запасами газу на першому місці знаходиться регіон Близького та Середнього Сходу і Північної Африки (близько 40%), на другому місці — Росія (35%). В інших частинах світу запаси природного газу суттєво менші (мал. 55).

Якщо порівняти забезпеченість країн нафтою та газом із розрахунку на душу населення, то десять країн-лідерів будуть наступні: Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Туркменістан, Венесуела, Саудівська Аравія, Лівія, Канада, Іран, Ірак.


Серед інших енергоносіїв виділяється кам’яне вугілля. Найбільші його запаси зосереджені у США, Китаї, Росії, Австралії, ПАР. Ядерна енергетика базується на запасах урану. Ця мінеральна сировина зосереджена в Австралії, США, Бразилії, Україні, Канаді й Франції. Наявні у світі ядерні реактори можуть спожити існуючі нині запаси урану за 40 років.

Надзвичайно важливі для розвитку промисловості запаси рудних, або металевих, корисних копалин. Найбільші запаси залізної руди у світі знаходяться в Канаді, США, Україні (45% розвіданих запасів світу), Китаї (43% світового видобутку), Бразилії, Австралії. Найбільш багатими рудами володіють Ліберія,

Індія, Австралія, Бразилія та Венесуела, залізна руда тут містить 60% корисного елемента.

Цінною мінеральною сировиною для виплавки високоякісних сталей є марганцева руда. В Україні зосереджено 75% світових запасів. Є її поклади також у Китаї, ПАР, Австралії, Бразилії, Грузії.

Одним із найпопулярніших конструкційних матеріалів нині є алюміній. Основна сировина для його виплавки — боксити, найбільші запаси яких зосереджені у Гвінеї (27% світових запасів), Австралії (33% світового видобутку) і Камеруні. Великі запаси бокситів знайдено у В’єтнамі. Цих покладів за нинішнього рівня споживання вистачить на 220 років.

Не менш важливим металом сучасності є й мідь, головний провідник електричного струму. Основні її запаси зосереджені в таких країнах, як Чилі (36% світового видобутку), США, Казахстан, Росія, Австралія тощо. Нинішніх запасів міді при існуючих обсягах видобутку вистачить на 50 років.

Чому, на Вашу думку, за запасами мінеральної сировини та за обсягами її видобутку лідерами є різні країни?

Основні чинники видобутку мінеральної сировини. Обсяги сучасного видобутку мінеральної сировини у світі та розміщення видобувних підприємств визначаються величиною запасів корисних копалин, умовами їх видобування і транспортування, наявністю і розміщенням споживачів, виникненням нових технологій і, взагалі, напрямком сучасного науково-технічного прогресу (мал. 56).


Ці чинники нерідко різно-спрямовані й діють на поглинання один одного. Скажімо, нафту й особливо природний газ у Росії видобувають, переважно, в екстремальних природних умовах, що значно здорожчує видобуток. Споживачі цих енергоресурсів перебувають за тисячі кілометрів від районів їх видобутку. Тому транспортування нафти і газу обходиться недешево.

Нафта, яку видобувають на півночі Росії, дуже в’язка, на відміну, наприклад, від рідкої нафти Саудівської Аравії й інших південних країн. Тому іноді доводиться запускати у свердловини гарячий пар для її розрідження, що збільшує витрати на її видобуток. Впливають також і геопо-літичні чинники. Великі запаси цінної мінеральної сировини є значною спокусою для агресора. Багато політологів вважають, що інтервенція Росії в Україну, окупація нею українського Криму і війна на Донбасі пов’язані, в першу чергу, з відкриттям на шельфі Чорного моря величезних запасів природного газу та з початком освоювання на Донбасі запасів сланцевого газу американською компанією «ЕкссонМобіл». Це могло б призвести до того, що російський газ, який видобувається в екстремальних природних умовах Заполяр’я, далеко від основних споживачів, у Євросоюзі виявився б нікому не потрібним. До того ж і Сирія, де точиться черговий воєнний конфлікт, також знаходиться в районі видобутку і транспортування газу до її найбільшого споживача — тих же країн Євросоюзу.

Ресурсозабезпеченість, як співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їх використання, обчислюється кількістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами у розрахунку на душу населення. Необхідно також порівнювати запаси будь-якої мінеральної сировини в тій чи іншій країні або регіоні світу з темпами їх видобутку.

Нерівномірність розміщення мінеральних ресурсів по нашій планеті пов’язана зі суттєвими відміностями в геологічній будові різних її частин.

Обсяги сучасного видобутку мінеральної сировини у світі та розміщення видобувних підприємств визначаються величиною запасів корисних копалин, умовами їх видобування і транспортування, наявністю і розміщенням споживачів, виникненням нових технологій і, взагалі, напрямком сучасного науково-технічного прогресу.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади найбільших країн-експортерів та імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля. Покажіть їх на карті.

2. Поясніть основні закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин.

3. Чи належить Україна до світових лідерів за запасами корисних копалин?

4. За даними мал. 54, 55 визначте країни, які мають найбільші запаси та обсяги видобутку нафти і природного газу.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^