mozok.click » Географія » Найбільші країни - виробники та споживачі чорних металів
Інформація про новину
  • Переглядів: 17234
  • Автор: admin
  • Дата: 11-11-2017, 17:47
11-11-2017, 17:47

Найбільші країни - виробники та споживачі чорних металів

Категорія: Географія

1. Пригадайте, які металеві конструкції та деталі оточують Вас у повсякденному житті.

2. Поясніть, чи легко замінити їх конструкціями та деталями з інших матеріалів.

Найбільші країни-виробники чорних металів. Нині все ще найбільшими виробниками чорних металів залишаються розвинуті країни. Однак питома вага країн, що розвиваються, невпинно зростає. В наш час на перше місце у виплавці сталі вийшов Китай. Він не просто посідає перше місце, а виробляє сталі майже у 8 разів більше, ніж друга після нього Японія. Стрімкі темпи розвитку чорної металургії Китаю пов’язані зі швидкими темпами економічного розвитку країни. Конструкційні матеріали забезпечують матеріальну базу цих змін. На 3-му місці знаходиться країна, що розвивається, — Індія. З інших країн, що розвиваються, до десятки найбільших виробників сталі входить Бразилія. Швидкими темпами на привізній сировинній базі розвивається

чорна металургія Південної Кореї. Натомість обсяги виплавки сталі у США невпинно скорочуються. Україна входить у двадцятку найбільших виробників чорних металів світу (мал. 74).Різною є структура продукції, що виробляється тими чи іншими країнами. США і Японія спеціалізуються на тонколистовому прокаті, необхідному для автомобілебудування. Висока питома вага тут і сучасної електрометалургії та використання кисневого дуття при виплавці сталі. В Китаї і Південній Кореї основну увагу звертають на виробництво товстолистового прокату, який іде на виробництво суден, а також використовується у військово-промисловому комплексі (мал. 75).

Проаналізуйте мал. 74, зробіть висновки та знайдіть країн-лідерів за обсягами виплавки сталі на карті світу. Користуючись картами шкільного атласу, встановіть, хто з них використовує власну, а хто привізну сировину.

Найбільші країни-споживачі чорних металів. Основні виробники чорних металів є одночасно головними експортерами та імпортерами цієї продукції на світовому ринку. Це свідчить про спеціалізацію, розвинений внутрішньогалузевий географічний поділ праці та подальший розвиток глобалізації світового господарства. Одні країни спеціалізуються на виробництві труб різного діаметру, інші пропонують найрізноманітніший прокат.

Основними споживачами труб є країни з розвинутим видобутком нафти і газу (Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ тощо) (мал. 76).

У цілому, найбільшими імпортерами сталі є Китай, Японія, країни Євросоюзу, США та Південна Корея.


Сучасні тенденції розміщення виробництва чавуну, сталі, прокату. Ви вже знаєте, що в минулому головним і домінуючим чинником територіальної організації і розміщення підприємств чорної металургії був сировинний. Тоді майже все світове виробництво тяжіло до вугільних басейнів. Нині ситуація склалася так, що сумарні затрати на видобуток вугілля стали меншими, ніж витрати на видобуток і збагачення залізної руди. Таким чином, рудний чинник виявився важливішим за вугільний. Бурхливий розвиток транспорту теж вплинув на розміщення підприємств чорної металургії (мал. 77). Прибережні країни з розвинутим машинобудуванням, наприклад, Японія, Південна Корея, не володіючи власними ресурсами для розвитку чорної металургії, але маючи масових споживачів їхньої продукції, почали інтенсивно розвивати виплавку сталі й виробництво прокату у власних портових містах. Просторовий розрив між видобутком сировини і виробництвом готової продукції в чорній металургії світу продовжує зростати.

Користуючись додатковими джерелами знань, підготуйте інформацію про найбільші транспортні судна для перевезень руд, вугілля та іншої сировини.

У виробництві чорних металів невпинно зростає питома вага країн, що розвиваються, але найбільшими їх виробниками залишаються розвинуті країни.


Україна входить у двадцятку найбільших виробників чорних металів світу.

У галузі чорної металургії розвинений внутрішньогалузевий географічний поділ праці та спеціалізація. Найбільшими виробниками сталі є Китай, Японія та Індія, а імпортерами — Китай, Японія та країни Євросоюзу.

Просторовий розрив між видобутком сировини і виробництвом готової продукції в чорній металургії світу продовжує зростати.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади найбільших країн - виробників сталі, які забезпечені власною сировиною або орієнтуються на значні обсяги внутрішнього її споживання.

2. Поясніть, чому країни - виробники та експортери сталі є одночасно і її імпортерами.

3. Оцініть наслідки впливу видобутку та транспортування металургійної сировини на довкілля.

4. Назвіть основні чинники, які впливають на розміщення металургійних заводів та виробництво сталі.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^