mozok.click » Географія » Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Найбільші країни-виробники хімічної продукції
Інформація про новину
  • Переглядів: 8029
  • Автор: admin
  • Дата: 12-11-2017, 20:46
12-11-2017, 20:46

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Найбільші країни-виробники хімічної продукції

Категорія: Географія

1. Пригадайте речі, зроблені з пластмаси та гуми, які оточують Вас у повсякденному житті.

2. Запропонуйте конструкційні матеріали, якими можна було б замінити пластмаси та гуму і зберегти при цьому властивості цих речей.

Значення та особливості технологій хімічного виробництва.

Багато з того, що оточує нас у побуті, вироблено хімічною промисловістю: лінолеум на підлозі, обшивка ліфта, сидіння у тролейбусі чи у вагоні метро, різноманітні упаковки і мінеральні добрива, засоби боротьби зі шкідниками полів, полімерні плівки і труби, деталі для комбайнів, тракторів і космічних кораблів (мал. 84). Цей перелік можна ще продовжувати. Багато чого з перелічених виробів ще порівняно недавно не існувало. Це свідчить про швидкий розвиток хімії, зумовлений насамперед тим, що хімічна промисловість разом із машинобудуванням визначають і забезпечують науково-технічний прогрес інших галузей господарства. Жодна з них не може обійтися без хімії. І ця залежність дедалі зростає. Хімічні технології все більше використовують інші галузі господарства, навіть харчова промисловість.

Водночас хімічна промисловість істотно відрізняється від більшості інших галузей. Вона має необмежену сировинну базу, екологічно небезпечна і в той же час утилізує відходи і може створювати нові матеріали з певними властивостями. Така її особливість дуже цінна, наприклад, для космічної техніки і будівництва, фармацевтичної, харчової і легкої промисловості.Поясніть, чому сьогодні штучні матеріали із заданими властивостями цінуються більше, ніж натуральні.

Хімічна промисловість вважається однією з провідних галузей світового господарства. Її разом з електроенергетикою і машинобудуванням відносять до так званої «авангардної трійки» матеріальних галузей світового господарства.

Хімічна промисловість складається з таких галузей: гірнича хімія (видобування сировини), основна хімія (виробництво мінеральних добрив, неорганічних кислот і соди) та хімія органічного синтезу (виробництво полімерних матеріалів) (мал. 85).

Чинники розміщення основних виробництв продукції. Різні галузі хімічної промисловості мають різні технології виробництва і використовують різну сировину, тому й чинники їх розміщення будуть різними. В цілому ж хімічна промисловість доволі сировинно-, енерго- і водомістка галузь господарства, та ще й найбільш екологічно небезпечна. Цей чинник теж є важливим і обмежує розміщення деяких галузей хімічної промисловості у великих містах поблизу житлової забудови. Окремі галузі хімічної промисловості доволі працемісткі. Це ще один чинник їх розміщення. І, нарешті, в наш час відбуваються швидкі зміни в техніці й технології хімічного виробництва, що також впливає на значущість чинників розміщення галузі.


Чітку орієнтацію на сировину — поклади калійних солей — мають підприємства з виробництва калійних добрив. Водночас виробництва азотних добрив тяжіють до районів споживання і розташовуються поруч із сировиною — на гілках нафто- і газопроводів. На споживача орієнтується в розміщенні виробництво суперфосфатних добрив. Енергоємне виробництво хімічних волокон тяжіє до районів виробництва дешевої електроенергії. Малотранспортабельну сірчану кислоту випускають у районах її споживання. Початкові стадії хімії органічного синтезу орієнтуються на сировину, а кінцеві (виробництво хімічних волокон, пластмас, синтетичного каучуку і гуми) — на споживача.

Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, гумових і пластмасових виробів, ліків. Провідним сектором галузей хімічної промисловості нині є основна хімія, яка виробляє кислоти, луги і мінеральні добрива. Виробництво мінеральних добрив (калійних, фосфатних, азотних та комплексних) постійно зростає через зростаючі запити сільського господарства.

Чи користуєтеся Ви мінеральними добривами на присадибній ділянці чи під час догляду за кімнатними рослинами? Дізнайтеся, де вони вироблені. Знайдіть це місце на карті.

Основними виробниками добрив у світі є Китай, США, Канада, Індія і Росія. Виробництво калійних добрив не потребує великої кількості енергії і палива, але використовує значну кількість сировини. Головною сировиною для виробництва азотних добрив (аміачна селітра, сульфат амонію, карбамід тощо) переважно виступає природний газ. Через це підприємства галузі орієнтуються на газові родовища, розміщуються біля магістральних газопроводів і коксохімічних печей (мал. 86).

Проаналізуйте мал. 86, назвіть країни, які є найбільшими виробниками мінеральних добрив. За допомогою карт атласу визначте, яку сировину вони використовують.

Швидкими темпами розвивається у світі виробництво продукції органічного синтезу (пластмас, хімічних волокон, синтетичних смол і каучуків). Основними продуцентами хімічних волокон є як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються:

Китай, США, Республіка Корея, Індія, Індонезія, Японія, Таїланд. Новим регіоном, який розвивається нині прискореними темпами, є Східна і Південно-Східна Азія.


Лідерами у виробництві синтетичних смол і пластмас, сировиною для яких служить газ, переважно є розвинуті країни: США, Японія, Німеччина, Франція, Нідерланди.

Виробництво хіміко-фармацевтичних товарів теж зосереджено переважно в розвинутих країнах Заходу, хоча до цієї економічно вигідної справи все більше залучаються і країни, що розвиваються, наприклад, Індія.

Проаналізуйте Вашу домашню аптечку. Визначте, в яких краінах світу зроблені ліки та медичні приладдя, які вона містить.

На країни Західної Європи припадає понад 30% усього світового виробництва продукції хімічної промисловості. Трохи поступається цьому регіону Північна Америка. Приблизно стільки ж виробляють країни Азії.

Швидкий розвиток хімічної промисловості, яка може створювати нові матеріали з певними властивостями, зумовлено тим, що разом із машинобудуванням вони визначають і забезпечують науково-технічний прогрес інших галузей господарства, які все більше використовують хімічні технології і продукти.

Окремі галузі хімічної промисловості мають різні технології виробництва, використовують різну сировину, тому й чинники їх розміщення неоднакові. Хімічна промисловість — це сировинно-, енерго- і водомістка екологічно небезпечна галузь із необмеженою сировинною базою, яка водночас утилізує відходи.

Провідним сектором галузей хімічної промисловості нині є основна хімія, яка виробляє кислоти, луги і мінеральні добрива, виробництво яких постійно зростає.

Лідерами з випуску хімічної продукції у світі є Китай, США, Канада, Індія, країни Євросоюзу, Японія, Південна Корея, Росія тощо.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні види продукції, яку дають хімічні підприємства.

2. Як на Вашу думку, чи існує взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем концентрації окремих хімічних виробництв?

3. Поясніть вплив на розміщення виробництва хімічної продукції споживчого, сировинного, наукового, транспортного чинників.

4. Оцініть вплив виробництва хімічної продукції на довкілля.

5. На прикладі виробництва мінеральних добрив поясніть, чому одні й ті ж самі країни є водночас їх найбільшими виробниками і споживачами.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^