mozok.click » Трудове навчання » Використання комп'ютерної техніки в сучасних технологічних процесах
Інформація про новину
  • Переглядів: 3734
  • Автор: admin
  • Дата: 27-12-2017, 00:10
27-12-2017, 00:10

Використання комп'ютерної техніки в сучасних технологічних процесах

Категорія: Трудове навчання

1. Як розвиток інформаційних технологій впливає на виробничі процеси?

2. Назвіть приклади використання інформаційних технологій для керування побутовими процесами.

Сучасне життя, зокрема його ділову та повсякденну складові, важко уявити без використання комп’ютерної техніки, адже жодне підприємство не обходиться без допомоги комп’ютерів. Усі повторювані щоденно операції зберігання даних, оформлення документів, побудови графіків, таблиць, штатних розписів, створення рекламної продукції передбачають застосування електронних обчислювальних машин. Швидкими темпами розвивається та вдосконалюється комп’ютерна техніка в усіх сферах людської діяльності. Найхарактерніше це для таких ключових галузей, як промисловість, медицина, освіта тощо.

Постійно зростає рівень застосування комп’ютерних технологій у медицині, з’являється дедалі більше нових медичних програм, а складні сучасні дослідження в цій сфері неможливі без застосування обчислювальної техніки. До таких досліджень можна зарахувати комп’ютерну томографію, томографію з використанням явища ядерно-магнітного резонансу.

Ми можемо отримувати дистанційну освіту й об’єднуватися у групи за професійними, соціальними або культурними інтересами.

Однак у побутовий кондиціонер не можна вмонтувати системний блок звичайного персонального комп’ютера. І в складі так званого смарт-те-левізора ми не знайдемо окремого персонального комп’ютера в його звичайному вигляді. Автоматизація такого роду техніки стала можливою значною мірою завдяки винайденню мікропроцесора і створенню мікропроцесорних систем.

Мікропроцесори (мікроелектронні програмовані пристрої) і мікро-контролери широко використовуються в побутовій техніці, медичних приладах, автомобільній електроніці, системах керування ліфтами, телефонах, аерокосмічній та військовій промисловості і, звичайно ж, у промисловому виробництві (мал. 91).Ще один тип мікропроцесорних пристроїв, що за останні 30...40 років зайняли свою ринкову нішу, - так звані програмовані логічні контролери. Їх використовують у промисловому виробництві для керування складними об’єктами технологічного процесу.

Програмований логічний контролер (ПЛК) - це спеціалізована мікропроцесорна система, що використовується для автоматизації технологічних процесів та загальнопромислових установок і комплексів (конвеєрів, підйомних кранів, подрібнювачів, млинів, класифікаторів, змішувачів, пакувальників, робототехнічних та гнучких виробничих комплексів тощо).


Фактично ПЛК - це міні-комп’ютер у спеціальному конструктивному виконанні, який може застосовуватись у несприятливих умовах зовнішнього середовища (мал. 92, а). Для створення програм для ПЛК використовують спеціальні «інженерні» мови програмування, зрозумілі спеціалістам різного профілю: електрикам, механікам, технологам, операторам, - які можуть моніторити процес за допомогою панелей візуалі-зації (мал. 92, б).

Мал. 92. Технічні засоби автоматизації: а - програмовані логічні контролери; б - панелі візуалізації

На малюнку 93 показано систему автоматизації роботи насосної станції. Візуальний контроль здійснюється за допомогою мобільного телефона через SMS-повідомлення. Для забезпечення мобільного зв’язку з контролером використовують GSM-модем.


Мал. 93. Система автоматизації насосної станції за допомогою ПЛК

Також ПЛК можуть бути застосовані для створення мікроклімату в тепличному господарстві, на птахофабриках, тваринницьких фермах тощо.

Мікроконтролер - це спеціалізований мікроелектронний програмований прилад, призначений для використання в керуючих пристроях, системах передачі даних та системах керування технологічними процесами.

Мікропроцесор - це мікроелектронний програмований пристрій, призначений для обробки інформації та керування процесами обміну цією інформацією у складі мікропроцесорної системи (комп’ютера).

1. Назвіть приклади використання комп’ютерів у різних видах технологічних процесів.

2. Які особливості використання інформаційних технологій порівняно з традиційними?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас Гащак (хлопці)

 


^