mozok.click » Трудове навчання » Розробка та виконання проектної документації (технічні малюнки зовнішнього вигляду виробу та окремих деталей, кресленики). Обговорення та захист проекту
Інформація про новину
  • Переглядів: 1625
  • Автор: admin
  • Дата: 27-12-2017, 05:25
27-12-2017, 05:25

Розробка та виконання проектної документації (технічні малюнки зовнішнього вигляду виробу та окремих деталей, кресленики). Обговорення та захист проекту

Категорія: Трудове навчання

Для виготовлення виробу в цілому відомості про конструкцію, розміри, форму, матеріал, кількість деталей, з яких складається цей виріб, послідовність операцій щодо його складання потрібно представити у відповідній проектній документації.

Завдання 1

Погляньте на малюнок 223 і поясніть, чи достатньо вам буде наданої інформації, щоб одразу розпочати виготовлення цього комплексного виробу? Обґрунтуйте свою відповідь.

Мал. 223. Кресленик вішалки для одягуДля того щоб спланувати роботу з виготовлення виробу, який складається з декількох деталей, зазвичай недостатньо лише двох чи трьох проекцій. Тому наступним етапом вашої роботи, після того як ви визначилися з конструкцією виробу, буде виконання

кресленика загального вигляду виробу, ескізів деталей і технологічної карти виготовлення виробу.

Кресленик загального вигляду — це

кресленик, що визначає конструкцію виробу, взаємодію його складових частин і пояснює принцип роботи виробу.

Кресленик загального вигляду повинен мати зображення комплексного виробу, яке дає повне уявлення про його склад, принцип дії та особливості конструкції його складових частин.

Наприклад, якщо ви розробили конструкцію годівниці для птахів, яка зображена на технічному малюнку, наступним етапом розробки конструкторсько-технологічної документації буде виконання кресленика загального вигляду даного виробу.

Кресленик загального вигляду повинен містити:

• зображення виробу, текстову частину й написи, необхідні для розуміння конструктивної будови виробу, взаємодії його складових частин і принципу дії;

• найменування і позначення складових частин виробу;

• розміри та інші дані, які наносять на зображення;

• схему, якщо вона потрібна;

• технічні характеристики виробу, якщо це необхідно для зручності зіставлення варіантів за креслеником загального виду.

Мал. 225. Кресленик загального вигляду годівниці для птахів


Найменування і позначення складових частин виробу на креслениках загального вигляду вказують одним із таких способів:

• на поличках ліній-виносок;

• у таблиці, яка розміщується на тому самому аркуші, що й зображення виробу;

• у таблиці, виконаній на окремих аркушах паперу формату А4 як наступних аркушів кресленика загального вигляду.

Таблиця в загальному випадку складається з граф: «Позиція», «Позначення», «Кількість», «Додаткові вказівки».

Завдання 2

Проаналізуйте конструкцію одного з виробів, що зображені на малюнку 226, і визначте порядок його виготовлення.

Починаючи виготовлення виробу, треба передусім продумати порядок роботи від її початку до завершення, тобто скласти план роботи.

Основне призначення планування полягає в тому, щоб за мінімальних витрат часу, праці й матеріалу досягти максимальної продуктивності праці.

План роботи включає:

1. Читання кресленика, тобто визначення форми й розмірів виробу (деталі), порядку збирання окремих деталей, а також матеріалу, з якого ці деталі виготовляють.

2. Добір заготовок для всіх деталей.

3. Визначення способів обробки заготовок і послідовності операцій.

4. Добір різальних і вимірювальних інструментів, а також пристосувань.

5. Вибір способів контролю якості деталей, що виготовляються.

6. Підготовка робочого місця до роботи.


Вказані дії слід зафіксувати в технологічній карті. Технологічну карту оформлюють у вигляді таблиці. Вона містить такі відомості: ескіз деталі або виробу, номери операцій, найменування операцій, поопераційні ескізи, найменування ручних різальних і вимірювальних інструментів, пристосувань.

На заключному етапі виконання проекту проводять його обговорення та захист.

Виступ зазвичай планують на 5-7 хвилин.

У процесі підготовки до виступу слід скласти план захисту проекту, який повинен містити:

• повідомлення теми творчого проекту;

• інформацію про мету творчого проекту;

• аргументацію щодо вибору теми;

• обґрунтування потреби у виробі;

• інформацію про поставлені перед собою завдання: конструктивні, технологічні, екологічні, естетичні, економічні й маркетингові;

• коротку історичну довідку з теми проекту (конструкція виробів у минулому і на сьогодні, використовувані матеріали тощо);

• інформацію про хід виконання проекту (вид і кількість матеріалу, що використовується для виготовлення виробу, технологічні операції, які застосовано під час виготовлення виробу, конструкторсько-технологічне рішення поставлених завдань, вирішення проблем, що виникли в ході практичної роботи, економічна доцільність виготовлення виробу (виходячи з аналізу ринкової ціни аналогічного виробу, розрахункової собівартості виробу й реальних витрат));

• інформацію про вирішення екологічних завдань;

• висновки з теми проекту (досягнення поставленої мети, результати вирішення поставлених завдань, аналіз випробування виробу, можлива модернізація виробу, що дізналися нового, чого навчилися).

Крім того, потрібно провести демонстрацію виготовленого виробу.

На захист проекту після виступу присутні можуть задавати питання, висловлювати свою думку. Питання і пояснення повинні бути по суті проектної роботи.

Чи добре засвоїли?

1. Що називають креслеником загального вигляду?

2. Яку інформацію слід надати під час захисту проекту?

3. Які відомості містить технологічна карта?

1. Яка різниця між креслеником деталі й креслеником загального вигляду виробу?

2. Навіщо на креслениках загального вигляду вказують найменування і позначення складових частин виробу?

Для того щоб спланувати роботу з виготовлення комплексного виробу, потрібно виконати кресленик загального вигляду, ескізи деталей і технологічну карту виготовлення виробу.

Кресленик загального вигляду визначає конструкцію виробу, взаємодію його складових частин і пояснює принцип роботи виробу.

Технологічну карту оформлюють у вигляді таблиці. Вона містить такі відомості: ескіз деталі або виробу, номери операцій, найменування операцій, операційні ескізи, найменування ручних інструментів, різальних і вимірювальних пристосувань.

На захисті проекту повинні бути надані всі пояснення щодо змісту, оформлення й виконання роботи, посилання на джерела інформації.

Поглибте свої знання

На кресленику загального вигляду, у разі потреби, вказують технічні вимоги до виробу, які треба враховувати під час наступної розробки конструкторської робочої документації (наприклад, про застосування деяких покриттів, методів з’єднання деталей, які забезпечують відповідну якість виробу, та ін.), технічні характеристики виробу, необхідні для наступної розробки креслеників.

Зображення виробу і його складових частин на кресленику загального вигляду дозволено виконувати спрощено, згідно з ЄСКД, інколи у вигляді контурних обрисів, якщо при цьому забезпечується розуміння конструктивної будови виробу, взаємодії його складових частин і принципу дії.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас Лебедєв (хлопці)

 


^