mozok.click » Основи здоров'я » Самовизначення
Інформація про новину
  • Переглядів: 7611
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 00:08
8-01-2018, 00:08

Самовизначення

Категорія: Основи здоров'я

Дізнаєтеся, що таке самовизначення; знатимете, які його складові; усвідомите важливість самовизначення в житті

Пригадайте

Чому важливе самопізнання?

Підлітковий вік — час становлення особистості. Підлітки обмірковують, чи правильно вони поводяться в тій або іншій ситуації, кому й коли варто допомагати, кому довіряти, яку професію обрати. Тобто вони намагаються визначити стратегію свого життя. Це і називають самовизначенням.

Самовизначення — це процес вибору і визначення людиною власних цінностей, можливостей, потреб, способів і норм поведінки, а також критеріїв, за якими вона сама оцінює себе і свої досягнення.

Самовизначення — одне з важливих завдань хлопців і дівчат у підлітковому віці.

Можна виокремити такі основні складові самовизначення.

Складові самовизначенняУсі складові взаємопов’язані та впливають одна на одну. Так, формування власної системи цінностей (особистісне самовизначення) пов’язане з тим, чи будете створювати родину й коли саме, скільки дітей хотіли б мати (сімейне самовизначення), яке місце в суспільстві хотіли б зайняти, яким громадянином зростатимете (соціальне самовизначення), яку професію оберете, щоб досягти обраних цілей (професійне самовизначення).

Вибір професії, своєю чергою, може бути передумовою для особистісно-го, сімейного та соціального самовизначення. Від того, яку професію обираєте (професійне самовизначення), залежить, які риси та якості характеру для цього варто сформувати (особистісне самовизначення), як вплине створення сім’ї на ваш вибір (сімейне самовизначення), який соціальний статус матимете, досягнувши мети (соціальне самовизначення).

Не кожен може в дитинстві чи юності однозначно обрати майбутню професію, а відтак і життєвий шлях. Іноді професійні плани молоді неконкретні. Буває, юнаки й дівчата знають, скільки вони хочуть отримувати зарплатні, але не готові для цього інтенсивно працювати. Навіть якщо молоді люди реалістично оцінюють власні майбутні життєві досягнення, проте часто вони надміру оптимістичні щодо термінів їх здійснення. Це трапляється, зокрема, тому що підлітки ще недостатньо самостійні, а іноді й не готові заради реалізації своїх життєвих цілей долати повсякденні труднощі.

Буває, хлопці та дівчата уявляють віддалене майбутнє ясніше й виразніше, ніж сьогодення, яке залежить від них самих. Усі юнаки та дівчата мріють про майбутнє і будують плани. Однак варто усвідомлювати: щоб досягти запланованого, слід не лише розмірковувати про майбутнє взагалі, а й планувати життя відповідно до поставленої мети і діяти вже сьогодні.

Отже, самовизначення — це не тільки відповідь на запитання, чого ви хотіли б досягти в майбутньому, а й конкретизація кроків на цьому шляху.

У процесі самовизначення варто зважити на такі поради:

ставитися до власного самовизначення відповідально; розуміти себе та свої можливості; адекватно усвідомлювати своє місце та призначення в житті;

не зосереджуватися передчасно на чомусь одному; розвивати потрібні для різних соціальних ролей життєві навички;

не перекладати відповідальність на інших за те, що відбувається у вашому житті; планувати життя.

Кожній людині важливо знайти своє місце в суспільстві та світі. Це стосується не тільки професії. Самовизначення сприяє подальшому розвитку людини, упевненості у власних силах, формуванню навичок конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій, освоєнню соціальних ролей, самореалізації.


Висновок

Самовизначення — це процес вибору і визначення людиною власних цінностей, способів і норм поведінки, а також критеріїв, за якими вона сама оцінює себе і свої досягнення. Можна виокремити такі основні складові самовизначення: особистісне, сімейне, соціальне і професійне. Самовизначення сприяє подальшому розвитку людини, її самореалізації.

Завдання

1. Що таке самовизначення?

2. Назвіть складові самовизначення.

3. Доведіть на прикладі взаємозв’язок між складовими самовизначення (на вибір).

4. Чому, на вашу думку, молоді буває нелегко визначити власний життєвий шлях?

5. Як ви розумієте твердження: «Щоб досягти майбутніх віддалених цілей, не варто розмірковувати про майбутнє взагалі, потрібно планувати життя відповідно до поставленої мети вже сьогодні»?

6. Поясніть, чому самовизначення важливе для людини.

7. Чи згодні ви з твердженням українського філософа Івана Бойченка: «Щоб стати особистістю, потрібно знайти себе, зрозуміти себе, виховати й навчити себе, визначити своє місце в житті, показати себе світу, зайняти в ньому своє місце і чинити гідно»? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

Ситуаційні завдання

Розгляньте сфотоілюстрації. Формуванню яких життєвих навичок сприяють заняття підлітків? Чи сприяють заняття підлітків самовизначенню? Чому?


 

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть поради щодо самовизначення в житті. Що означає для вас кожна порада? Доповніть перелік власними прикладами.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

1. Проаналізуйте схему «Складові самовизначення» на с. 59. Дайте відповіді на поставлені в ній запитання. Складіть перелік завдань і конкретних дій для власного самовизначення.

2. Пригадайте зроблені вами раніше записи і малюнок власного колеса життя. Проаналізувавши їх, зробіть висновок, чи відповідально поставилися ви до процесу самовизначення. Чому так думаєте?

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Бойченко, Василашко

 


^