mozok.click » Основи здоров'я » Словничок термінів до підручника Основи здоров'я 9 клас Тагліна
Інформація про новину
  • Переглядів: 2978
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:48
31-08-2017, 18:48

Словничок термінів до підручника Основи здоров'я 9 клас Тагліна

Категорія: Основи здоров'я

Атрибут — це необхідна, істотна, невід’ємна властивість предмета або явища (на відміну від короткочасних, випадкових його станів).

Біологічний ритм — це повторення певного стану живих систем через певні регулярні проміжки часу.

Десинхроноз — це неузгодженість біологічних ритмів в організмі.

Дискримінація — обмеження прав частини населення за певною ознакою.

Добова рухова активність — сума рухів, виконаних людиною протягом дня.

Здоровий спосіб життя — це форми й способи повсякденної життєдіяльності, що зміцнюють і вдосконалюють здоров’я людини.

Ієрархія — це розташування ознак чи критеріїв від найбільш важливих до найменш важливих.

Індекс маси тіла — це показник, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла людини її зросту.

Кілокалорія — це кількість енергії, яка необхідна для того, щоб нагріти один кілограм чистої води на один градус.

Кредо (від латин. credo — вірю) — це особисте переконання, основа світогляду людини.

Моніторинг — спостереження, контроль, вимірювання — це систематичне одержання й обробка інформації для прийняття того чи іншого рішення.

Мотивація — це внутрішня спонука особистості до того чи іншого виду активності (діяльності, спілкування, поведінки).

Особиста гігієна — це один з розділів гігієни, присвячений гігієнічним правилам і заходам, які людина реалізує у своєму особистому повсякденному житті.Пріоритет (від латин. prior — перший, старший) — це поняття, що визначає важливість, першість.

Репродуктивне здоров'я — це стан повного фізичного, розумового та соціального благополуччя, а не просто відсутність захворювань репродуктивної системи або порушення її функцій.

Рухова активність — це сумарна величина різноманітних рухів за певний проміжок часу (годину, добу).

Самовизначення — це розуміння людиною своїх особливостей, можливостей, здібностей; це вибір критеріїв і норм оцінювання себе.

Самовиховання — свідома діяльність, спрямована на формування своєї особистості відповідно до поставленої мети, на повнішу реалізацію себе як особистості.

Самоконтроль — усвідомлення й оцінка власних дій.

Чинник — це причина якихось змін. Коли говорять про чинники здоров’я, мають на увазі ті причини, що можуть змінити стан здоров’я.

Феномен (від грец. phainomenon — те, що з’являється) — це виняткове, незвичайне, рідкісне явище, те, що важко осягнути.

Холізм (від грец. holos — цілий, цілісний) — це наукова позиція, що ґрунтується на пріоритеті цілого щодо його частин.

Хронобіологія — це наука, що вивчає біологічні ритми.


^