mozok.click » Географія » Транспорт та його роль у національній економіці
Інформація про новину
  • Переглядів: 7306
  • Автор: admin
  • Дата: 10-01-2018, 08:59
10-01-2018, 08:59

Транспорт та його роль у національній економіці

Категорія: Географія

Як часто ви користуєтесь транспортом? З якою метою?

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Транспорт — це вид економічної діяльності, який здійснює переміщення людей і вантажів у просторі. Переміщення товарів збільшує їхню вартість на величину видатків на перевезення. Тому важливо враховувати транспортно-географічне положення майбутнього підприємства, його розміщення у транспортній мережі та її пропускну здатність. Особливо це важливо для масових вантажів (вугілля, зерна, руди), які споживають у значних обсягах за межами регіону їхнього виробництва.

Транспортну систему країни утворює мережа лінійних (автомобільні й залізничні дороги, трубопроводи, канали) і точкових об’єктів (вокзали, станції, зупинки), між якими переміщуються рухомі транспортні засоби (літаки, залізничні локомотиви, автомобілі, річкові й морські судна тощо).

Обсяг перевезень — кількість вантажу, перевезеного від вантажовідправника до одержувача (у тоннах).

Сучасне світове господарство сформувалося завдяки дешевому морському транспорту. Усі великі морські торговельні порти світу є водночас важливими промисловими й торговельними центрами. У них працюють міжнародного значення портово-промислові комплекси. Наприклад, такий комплекс у м. Фос-сюр-Мер (Франція), що працює на привезених морем залізній руді й кам’яному вугіллі, постачає прокат чорних металів на автомобільні заводи до країн Європи й до США.

За структурою перевезень вантажів різними видами транспорту розрізняють міжнародну та міжрегіональну спеціалізацію виробництва країни, її роль у світових потоках товарів.

У перевезеннях пасажирів переважають внутрішні поїздки в межах великих міст і в приміському сполученні. Велике значення в процесах глобалізації відіграє розвиток міжнародного пасажирського авіаційного та морського сполучення.

Значні стабільні потоки пасажирів і вантажів об’єднують в одне ціле головні центри світової економіки. Між цими містами основні перевезення пасажирів здійснює цивільна авіація. Також відбувається постійний обмін цінними тарно-штучними вантажами в контейнерах, які перевозять літаками й морськими судами.ВИДИ ТРАНСПОРТУ. Усі перевезення, які здійснює транспорт, поділяються на вантажні та пасажирські. Вони мають різні тенденції розвитку, свої переваги й недоліки (табл. 19). Розрізняють такі види транспорту: наземний (залізничний, автомобільний і гужовий, трубопровідний), водний (річковий, озерний, морський), повітряний (авіація). Найменш поширеним видом транспорту у світі є космічний, для функціонування якого потрібна дорога інфраструктура та засоби переміщення (мал. 105).

Одним з показників, що розкриває інтенсивність перевезення вантажів, є вантажообіг (добуток обсягу перевезеного ватажу на відстань перевезень (т • км)).

Пасажирські перевезення поділяють на міські, приміські та магістральні. До міських належать: регулярні маршрути руху трамвая, тролейбуса, автобуса й маршрутних таксі, таксі, метрополітену, міської залізниці. До приміських — автобусні й залізничні маршрути в межах міської агломерації. До магістральних — поїзди далекого прямування, міжобласні регулярні автобусні маршрути.

За періодичністю здійснення перевезень розрізняють такі маршрути руху видів наземного пасажирського транспорту: регулярні (циркулюють

протягом року), сезонні (курсують лише влітку або взимку), за призначенням (здійснюються тимчасово). Останні призначають у дати різкого збільшення потреб населення в перевезеннях (наприклад, напередодні свят, у пік періоду відпусток) чи за умови проведення ремонтних робіт на відповідній лінії.


 

Таблиця 19. Переваги й недоліки видів транспорту

 

Види транспорту

Переваги / недоліки

Переваги. Можливість одночасного перевезення значної кількості вантажів на далеку відстань. Не залежить у русі від стану погоди й пори року. Найдешевший вид транспорту для масового перевезення вантажів і людей на відстань від 500 до 2000 км. Відносно екологічно чистий.

Недоліки. Перевезення виконують лише за усталеними маршрутами та зупинками. Має різкі диспропорції в щільності мережі й розміщенні станцій та їхній пропускній здатності. Потребує значних капіталовкладень для підтримання інфраструктури в належному стані.

Переваги. Має високу мобільність і маневреність у перевезенні вантажів. Виконує перевезення в режимі «від дверей до дверей». Дешевший вид транспорту для масового перевезення вантажів і людей на відстань до 500 км. Головний вид міського транспорту. Може виконувати перевезення у важко-доступних регіонах.

Недоліки. Вантажопідйомність одного автотранспортного засобу найнижча серед усіх видів транспорту. Висока собівартість перевезень на далекі відстані та в умовах частих зупинок. Дуже залежить від погодних умов і якості дорожного покриття. Основний забруднювач атмосфери.

Переваги. Наявність різних за вантажопідйомністю типів комерційних суден дозволяє значно здешевити вартість перевезень. Найдешевший вид транспорту світу для перевезень на великі відстані. Може здійснювати комбіновані перевезення залізничних й автотранспортних засобів морськими паромами. Має високу гнучкість у маршрутах перевезень вантажів і людей.

Недоліки. На швидкість суден суттєво впливають погодні умови. Виконання перевезень та вантажно-розвантажувальних робіт залежить від стану погоди й морського середовища. Основний забруднювач акваторії моря.

Види транспорту

Переваги / недоліки

Переваги. Може перевозити різні за вагою й технічними параметрами комерційні вантажі вглиб континенту. Має низьку собівартість перевезення вантажів і людей. Може здійснювати комбіновані перевезення типу «річка-море». Відносно екологічно чистий.

Недоліки. Низька швидкість руху більшості вантажних суден. Виконує перевезення лише в рамках усталених маршрутів. Залежить від умов погоди й пір року.

Переваги. Має найбільшу комерційну швидкість руху. Може перевозити товари й людей на великі відстані. Не має обмежень у переміщенні в атмосфері між аеропортами.

Недоліки. Висока собівартість перевезення. Літаки мають низьку вантажопідйомність. Небезпечні погодні умови унеможливлюють авіарух.

Переваги. Має можливість далеких перевезень вантажів. Найнижча собівартість перевезень серед наземних видів транспорту. Значна пропускна здатність. Найменше впливає в нормальному режиму експлуатації на екологічний стан природного середовища. Мало залежить від умов погоди й пір року.

Недоліки. Переважно застосовують для транспортування товарів у рідкому й газоподібному стані. Потребує дорогої інфраструктури та значних витрат на її підтримання в належному стані.

Переваги. Може вертикально переміщуватись. Має найбільшу швидкість серед усіх видів транспорту. Мало залежить від погодних умов. Ексклюзивність у наданні транспортних послуг у навколоземному просторі.

Недоліки. Висока вартість перевезень. Потребує спеціальної дорогої інфраструктури та транспортних засобів. Негативно впливає на екологічний стан верхніх шарів атмосфери.

Транспортне сполучення складається із зупинок, між якими прокладено маршрути руху. Їхня сукупність є транспортною мережею. В її складі виділяють найважливіші комунікаційні осі наземного транспорту — транспортні магістралі, якими відбувається переміщення більшості вантажів і пасажирів. Найбільша щільність транспортної мережі спостерігається у великих містах та районах, що безпосередньо до них прилягають, а також в ареалах з високою густотою сільського населення.

Транспортний вузол — місце перетину або розгалуження не менше трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. Наприклад, у найбільшому транспортному вузлі України — м. Києві сходяться шість залізничних ліній і шість автомобільних шляхів, діє два аеропорти, один пасажирський і один торговельний річкові порти, шість автовокзалів й автостанцій, залізничні пасажирські й товарні вокзали, станції Київського залізничного вузла.


ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

Транспорт — основа функціонування економіки. Обсяг і структура перевезень відображають структуру господарства відповідного регіону, а рівень розвитку транспортної мережі — особливості розміщення населення й економічної діяльності в ньому.

Головними характеристиками роботи транспорту є обсяг перевезень вантажів і пасажирів.

Виділяють такі види транспорту: наземний, водний, повітряний і космічний. Останній з них є найменш поширеним видом транспорту у світі.

Знаю і вмію обґрунтувати

1. Назвіть ознаки понять «обсяг перевезень» і «вантажообіг». Що між ними спільного, а що відмінного?

2. Як ви розумієте перевезення в режимі «від дверей до дверей»? Для якого виду транспорту це характерно?

3. Назвіть сучасні види транспорту в Україні.

4. З якою метою створюють транспортні магістралі?

5. Поясніть, чому м. Київ є головним транспортним вузлом України.

6. Поміркуйте, чому трубопровідний транспорт не набув поширення в океанах.

7. Чому космічний транспорт є найменш поширеним у світі?

Працюю з картою

За допомогою карти «Транспорт України» шкільного атласу з’ясуйте, який транспортний вузол найближче розміщений до вашого населеного пункту. Які види транспорту він об’єднує?

 

За допомогою пошукових серверів установіть, які країни світу мають космодроми, та поясніть, чому в Україні він відсутній.

Генерую ідеї

Запропонуйте, які види транспорту доцільно розвивати в пасажирському сполученні між містами Львівської та Харківської областей.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Гільберг

 


^