mozok.click » Географія » Підручник Географія 9 клас Гільберг, Савчук, Совенко читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 8517
 • Автор: admin
 • Дата: 10-01-2018, 09:31
10-01-2018, 09:31

Підручник Географія 9 клас Гільберг, Савчук, Совенко читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Оріон

 Автори: Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В


Читати Онлайн Підручник Географія 9 клас Гільберг

  

Зміст

 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку краї ...
 2. Національна економіка - складна господарська система
 3. Сектори національної економіки України та форми суспільної органі ...
 4. Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації н ...
 5. Сучасне світове господарство
 6. Економічні системи та їхні типи
 7. Просторова структура світового господарства
 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку
 9. Інтернаціоналізація світового господарства
 10. Сільське господарство та його складові
 11. Сільське господарство України. Рослинництво
 12. Тваринництво України
 13. Сільське господарство світу. Рослинництво
 14. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського г ...
 15. Лісове господарство
 16. Поширення мінеральних ресурсів у світі
 17. Видобування вугілля, нафти і природного газу
 18. Добувна промисловість України
 19. Видобування металічних руд
 20. Значення електроенергетики
 21. Електроенергетика України
 22. Електроенергетика світу
 23. Значення металургійного виробництва в економіці
 24. Кольорова металургія
 25. Виробництво чавуну, сталі, прокату та кольорових металів в Україн ...
 26. Металургійне виробництво світу
 27. Хімічна промисловість та її значення
 28. Хімічна промисловість України
 29. Хімічна промисловість світу
 30. Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу
 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні
 32. Машинобудування світу
 33. Легка промисловість
 34. Народні промисли в Україні
 35. Харчова промисловість в Україні
 36. Виробництво продуктів харчування у світі
 37. Транспорт та його роль у національній економіці
 38. Транспорт України
 39. Транспорт світу
 40. Торгівля як вид послуг
 41. Світовий ринок товарів і послуг
 42. Туризм та його види. Туризм в Україні
 43. Міжнародний туризм
 44. Наукова й освітня діяльність
 45. Фінансові послуги
 46. Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності
 47. Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення
 48. Взаємозв’язок глобальних проблем людства
 49. Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття
 50. Додатки до підручника Географія 9 Гільберг

 


Як працювати з підручником

Текст підручника поділено на параграфи, а параграфи — на пункти. Для зручності орієнтування в тексті й для чіткішого розуміння структури кожного параграфа основні терміни виділено жирним курсивом. Нові терміни й поняття, передбачені навчальною програмою, подано також на другому форзаці підручника в «Покажчику юного економгеографа». Світлим курсивом позначено програмову географічну номенклатуру.

Карти, таблиці, схеми, статистичні дані, світлини надають додаткову інформацію та ілюструють описане в тексті, а також допоможуть вам відповісти на поставленні запитання. У підручнику використано останні на момент створення офіційні опубліковані відкриті дані. Однак необхідно пам’ятати, що статистика швидко змінюється, тому доцільно використовувати ресурси Інтернету, звертатись до довідників і картографічного матеріалу.

Коли будете працювати з підручником, вам траплятимуться такі рубрики:

— запитання перед кожним параграфом, які допоможуть пригадати вивчене з попередніх курсів географії або інших предметів, налаштуватися на опанування нового матеріалу. Ця рубрика підводить до тих питань, на які потрібно звернути особливу увагу при вивченні теми, а також активізує процес навчання.

— запитання до тексту або ілюстрації, які потребують вашої відповіді під час вивчення матеріалу параграфа, аналізу його інформації, власних суджень, виконання завдань, що допоможуть зрозуміти тему.

Відкриваємо Україну — рубрика, яка розширить пізнання нашої країни й дасть змогу зіставляти її досягнення в економічній і господарській діяльності зі світовими тенденціями. Ви дізнаєтесь про великі нові господарські об’єкти України, їхні технологічні рішення, потужність, унікальні характеристики й можливості.

Світові можливості — висвітлено важливі економічні події, описано нові господарські об’єкти та їхнє значення в розвитку зарубіжних країн.

Дізнайтеся більше — інформація, яка має велике пізнавальне й виховне значення.

Доведіть або спростуйте — сприяє розвитку аналітичного й критичного мислення.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне — узагальнена інформація після кожного параграфа, що відображає основний зміст і головну ідею теми уроку. Сприятиме повторенню й запам’ятовуванню вивченого матеріалу.

Після кожного параграфа вміщено блок перевірочних запитань і завдань «Знаю і вмію обґрунтувати». Він має рубрики «Працюю з картою», «Шукаю в Інтернеті», «Генерую ідеї», містить прості й складніші запитання, творчі завдання. Відповідь на прості запитання потребує вашої уваги на уроці або під час самостійного опрацювання параграфа. Для відповіді на складніші запитання вам знадобляться вміння працювати з картами, графіками, діаграмами, схемами. Творчі завдання передбачають знання з інших предметів, використання життєвого досвіду, уміння знаходити й аналізувати додаткові джерела інформації, статистичні дані, пропонувати шляхи розв’язання проблеми, робити самостійні висновки, висловлювати власну думку.

У підручнику подано тематику практичних робіт і досліджень та алгоритм їх виконання. Додатки наприкінці підручника знадобляться вам для виконання практичних робіт, досліджень, реалізації проектів, формування висновків, доведення власної точки зору під час дискусій тощо. Вивчення кожного розділу завершується дискусійними завданнями, рольовими й діловими іграми, груповою роботою, які розміщені в рубриці «Академія нестандартних рішень», та блоком запитань «Міцні знання — стратегічне мислення».

Така структура підручника допоможе реалізувати на уроці компетентнісний і діяль-нісний підходи до навчання, а також зробить навчання цікавим, ефективним і корисним.

Висловлюємо надію на те, що підручник вам сподобається, стане вашим помічником під час вивчення географії й дасть можливість отримати нові знання про Україну і світ.

Успіхів вам!


^