mozok.click » Фізика » Підручник Фізика 9 клас Засєкіна (поглиблений рівень) читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 5825
 • Автор: admin
 • Дата: 28-01-2018, 17:14
28-01-2018, 17:14

Підручник Фізика 9 клас Засєкіна (поглиблений рівень) читати онлайн

Категорія: Фізика, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Оріон

 Автори: Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін


Читати Онлайн Підручник Фізика 9 клас Засєкіна (поглиблений рівень)

  

Зміст

 

 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда
 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля
 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин
 4. Взаємодія постійних магнітів
 5. Магнітне поле Землі
 6. Магнітне поле провідника зі струмом
 7. Електромагніти
 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера Дія маг ...
 9. Електродвигуни. Дія магнітного поля на рамку зі струмом
 10. Дія магнітного поля на рухомим електричний заряд. Сила Лоренца
 11. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний еле ...
 12. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної ен ...
 13. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла
 14. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширен ...
 15. Відбиття світла. Закон відбиття світла
 16. Плоске та сферичне дзеркала
 17. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення ...
 18. Спектральний склад природного світла. Дисперсія світла. Кольори
 19. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень ...
 20. Найпростіші оптичні прилади
 21. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. ...
 22. Сила світла й освітленість
 23. Виникнення та поширення механічних хвиль
 24. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку
 25. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку
 26. Вібрації та шуми. Інфра- й ультразвук та їх застосування
 27. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі
 28. Шкала електромагнітних хвиль
 29. Принцип радіозв’язку. Радіолокація
 30. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікаці ...
 31. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда
 32. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили Складові части ...
 33. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання. Історія відкриття я ...
 34. Правила радіоактивного зміщення
 35. Активність радіоактивної речовини. Закон радіоактивного розпаду
 36. Йонізаційна й біологічна дії радіоактивного випромінювання
 37. Ізотопи. Використання ізотопів
 38. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу
 39. Ядерний реактор. Атомні електростанції
 40. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
 41. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір
 42. Радіаційний фон. Дозиметрія
 43. Прискорення. Рівноприскорений рух
 44. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Швидкість і перемі ...
 45. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
 46. Другий закон Ньютона
 47. Третій закон Ньютона. Межі застосування класичної механіки
 48. Закон всесвітнього тяжіння
 49. Рух тіла під дією сили тяжіння. Прискорення вільного падіння
 50. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту
 51. Рух тіла під дією кількох сил
 52. Імпульс. Закон збереження імпульсу
 53. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки
 54. Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії
 55. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних ...
 56. Математичний і пружинний маятники. Характеристики коливального ру ...
 57. Фізика та екологія
 58. Еволюція фізичної картини світу
 59. Відповіді до вправ підручника Фізика 9 клас Засєкіна (поглиблений ...

 

Фізика 9 клас Засєкіна це підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим рівнем вивченням предмету.


^