mozok.click » Географія » Розвиток кольорової металургії у світі та Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 4264
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 00:53
31-01-2018, 00:53

Розвиток кольорової металургії у світі та Україні

Категорія: Географія

Назвіть передумови розвитку кольорової металургії.

Родовища яких руд кольорових металів є на території України?

Назвіть країни, що володіють більшістю мінеральних ресурсів.

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ СВІТУ. Кольорова металургія сформувалася переважно у країнах, які мають значні запаси руд різних кольорових металів: Австралії, Канаді, Китаї,

Південній Африці, Росії, США (мал. 116). Основну сировину для виробництва алюмінію — боксити — видобувають в Австралії, Бразилії, Гвінеї, Індії, Китаї, Ямайці. Провідними країнамиз виплавки алюмінію є Китай (14 %), Росія (13,5 %), США (11 %),Канада (10,7 %), Австралія (7,4 %), Бразилія (5 %), Норвегія (4,4 %).Поклади свинцево-цинкових руд є в багатьох країнах світу. Ними відзначаються надра Австралії, Іспанії, Канади, Мексики, Німеччини,

Перу, США. Видобування й виробництво олова сконцентровано переважно в країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Більшість промислово розвинених країн бідні на руди кольорових металів. Основними чинниками розміщення підприємств кольорової металургії є: сировинний, транспортний, енергетичний, орієнтація на споживача.Кольорова металургія має складну внутрішню структуру. Вона поєднує видобування й збагачення руд кольорових металів, їх металургійну обробку (одержання концентрату, чорнового та рафінованого продукту),виробництво різноманітних сплавів, а також прокат кольорових металіві переробку вторинної сировини. Структура є складною ще й тому, що виплавляють понад 70 металів і виготовляють велику кількість їхніх сплавів. Однак за річним показником обсягів виробництва переважають чотири з них: алюміній (23-24 млн т), рафінована мідь (14 млн т), свинець іцинк (6-8 млн т).

Титан і цирконій (мал. 117) називають крилатими металами. Титан і його сплави удвічі легші за легованусталь, стійкі проти корозії, придатнідля випуску хімічного устаткування,літаків, космічних кораблів. Оксидититану використовують для виробництва білил, емалей, вогнетривкихглин; цирконій та його сполуки —жаростійких мінералів, необхіднихдля сучасного літакобудування, ракетної, атомної техніки, виготовлення жаростійких фарб тощо.

Унаслідок обмеженості ресурсної бази кольорової металургії (світова виплавка багатьох металів обліковується тоннами) на початку ХХІ ст. шляхом переплавки металів у світі вироблялося: 1/5 олова, від 1/4 до 1/3 алюмінію й цинку, майже 2/5 міді й 1/2 свинцю. Таким чином,кольорова металургія розвивається в технологічному тараціоналістичному спрямуванні.

Розміщення підприємств кольорової металургії багато в чому залежить від особливостей сировинної бази. Проаналізуймо, як впливає на це вміст корисного компонента в рудах.Для алюмінієвих руд він досить високий (40-60 %), а в рудахважких кольорових металів — дуже низький: у рудах цинку —від 2-3 % до 15-20 %, свинцю — від 1-3 %, міді — 0,5-3 %,олова й вольфраму — менш як 1 %, а в рудах молібдену вміствизначається сотими частками відсотка. Тому в розташуванніпідприємств алюмінієвої металургії, як правило, переважаєтранспортна та енергетична орієнтація, характер розміщенняпідприємств із виплавки важких кольорових металів майжезавжди має сировинну орієнтацію. Цю закономірність можнапростежити на прикладі кольорової металургії Австралії, Іспанії, Казахстану, Канади, Південної Африки, Польщі, Росії,США та інших країн, де основні райони й центри виплавкиважких кольорових металів сформувалися в місцях видобування руд міді, свинцю та цинку.

Виробництво алюмінію зосереджено переважно в країнах, що мають значні обсяги енергоресурсів або відповідної сировини: Канада, Китай, Німеччина, Норвегія, Росія, США, Франція, Японія. Основними споживачами алюмініює США, Японія, країни Європейського Союзу. Зростає попитна алюміній й у країнах Близького Сходу.


Основними виробниками міді є Австралія, Замбія, Казахстан, Канада, Перу, Росія та Чилі. Найбільше мідіспоживають Велика Британія, Італія, Німеччина, Республіка Корея, США, Франція та Японія.

Україна є перспективною країною з точки зору видобування золота. Ще скіфи і давні слов’яни використовували місцеву сировину для виплавки цьогометалу. У радянський час геологам натериторії України було не до золота,процеси індустріалізації вимагали нових родовищ вугілля, природного газу,залізної та манганової руд. Після здобуття Україною незалежності виниклавелика потреба в золоті, й за короткийчас були відкриті три родовища, щомають промислове значення: у Закарпатській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Оцініть їхнє значення для економічного розвитку нашоїкраїни.

Виробництво нікелю зосереджене переважно в трьох країнах: Австралії, Канаді та Росії, а його споживання є найвищим у Китаї, США, Японії та країнах Європейського Союзу.

Уважно вивчіть схему (мал. 118) та визначте основні виробничіпроцеси.

ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ укрАїНи. НадраУкраїни досить бідні на руди кольорових металів, тому чверть товарноїпродукції дає вторинна переробкакольорових металів. Потреби національної економіки в кольоровихметалах і їхніх рудах задовольняються за рахунок не тільки імпорту, а й власного виробництва. Черезнестачу покладів різних руд кольорових металів кольорова металургія України розвинена слабше, ніжчорна, і представлена окремими видами.

Провідними видами кольорової металургії в Україні є алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікелева.

Характерними для кольорової металургії є комплексне використання рудної сировини та висока здатність цього видуметалургії комбінуватися з іншими видами промисловості.Для зниження собівартості виробництва алюмінію (мал. 118),наприклад, доцільно поєднувати його з випуском соди, поташу, цементу, а титано-магнієве виробництво — з випускомтитанових білил,смол,соляної кислоти, хлору.

Розміщення підприємств кольорової металургії залежить від сировинного й енергетичного чинників. До джерел сировини тяжіють підприємства з виплавки ртуті, нікелю,рідкісних металів. Алюмінієве, титано-магнієве й цинковевиробництво розміщують у місцях отримання дешевої електроенергії.

структура кольорової металургії та основні центри виробництва в україні. У структурі виробництва кольорових металів України провідне місце посідаєалюмінієва промисловість, яка охоплює виробництво глинозему й алюмінію. Випуск цієї продукції становить майже20 % усього виробництва кольорової металургії в країні.


Алюмінієва промисловість включає три технологічні етапи: видобування руди, збагачення алюмінієвої сировини — виробництво глинозему, виплавка алюмінію та його сплавів.

Водночас із основною продукцією алюмінієва промисловість випускає кристалічний кремній, алюмінієво-кремнієві сплави (силуміни), содові продукти, мінеральні добрива, цемент.

В Україні діють новий великий глиноземний завод у Миколаєві, який працює на бокситах із Гвінеї, Запорізькийвиробничий алюмінієвий комбінат (мал. 119). Потужностіз виробництва алюмінію в Україні розраховані на 300 тис. тна рік.

Поміркуйте, чому титано-магніє-вий комбінат (мал. 119) побудований саме в Запоріжжі.

Підприємства титано-магнієвої металургії видобувають і збагачують титано-магнієву сировину та виробляють титан і магній. Сировиною для виробництва магнію в Україні є потужні родовища калійно-магнієвих

солей Прикарпаття (у Стебнику, Калуші), мілководні водойми Приазов’я і Причорномор’я (Сиваш), що містять у розчиненому вигляді багато сполук магнію та інших солей. У Калуші побудовано магнієвий завод у складі виробничого об’єднання «Оріана», у Запоріжжі — титано-магнієвийкомбінат. Магнієва сировина до Запоріжжя надходить зі Стебника (Львівська область), Калуша (Івано-Франківська область) і Сиваша (АР Крим),а титанова — з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область). Основними титановими мінералами Іршанського родовища є ільменіт і рутил. З них на гірничо-збагачувальному комбінаті виробляють титановий концентрат. Руди Самотканського родовища(Дніпропетровська область) характеризуються високим вмістом титануй цирконію. На Верхньодніпровському гірничо-металургійному комбінаті в м. Вільногірську (Дніпропетровська область) виробляють цирконієвіконцентрати.

На Донбасі з імпортної сировини виплавляють цинк (м. Костянти-нівка, Донецька область), а також свинець, мідний і латунний прокат, використовуючи вторинну сировину (м. Бахмут на Донеччині).

Виробництво ртуті з кіноварі — є традиційним для вітчизняної металургії.

Нікелева промисловість (виробництво феронікелю) дістала розвиток на Кіровоградщині (смт Побузьке), вона зорієнтована на місцеві родовища багатих руд.

Маючи значний науковий потенціал, Україна спеціалізується на виробництві штучних, рідкісних та рідкісноземельних металів. У Києві, Одесі, Донецьку, Харкові, Вільногірську виробляють концентрати кобальту, рутилу, ніобію, гафнію тощо. Завод чистих металів (АТ «Чистіметали») функціонує в м. Світловодську Кіровоградської області, тут виплавляють рідкісні метали галій та германій.

В Україні є два райони кольорової металургії: Донецький і Придніпровський. Великі перспективи для її розвитку має Карпатський район, який ще не сформований. У районі зосереджена потужна сировинна база.Ядром району може стати Калуське акціонерне товариство «Оріана».

Імпорт руд і металів (олово, цинк, мідь, свинець, сурма, золото і т. д.) надходить з Гвінеї, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії,Угорщини, деяких інших країн.

Перспективними для України є алюмінієва, мідна, титаново-магнієва промисловості та виплавка рідкісних і чистих металів.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Рудами кольорових металів найліпше забезпечені Австралія, Канада,Китай, Південна Африка, Росія, США. Наша держава відчуває бракцієї сировини, тому значну її кількість імпортує.

2. Власної алюмінієвої сировини недостатньо, тож Миколаївський глиноземний завод працює на імпортних бокситах (більшість їх надходить із Гвінеї). Великий центр із виплавки металевого алюмінію —Запоріжжя.

3. В Україні виплавляється значна кількість титану, магнію, цирконію.

4. Кольорова металургія в Україні менш розвинена, ніж чорна, але вонапевною мірою забезпечує потреби країни в багатьох кольоровихметалах.

знаю, розумію, вмію пояснити

1. Зіставте ресурсну базу чорної та кольорової промисловості.

2. Чому руди кольорових металів необхідно розробляти комплексно?

3. Які етапи включає в себе процес виплавки алюмінію?

4. Яка роль вторинної сировини для виплавки основних кольорових металівв Україні?

5. Підготуйте розповіді про виплавку рідкісних металів у нашій країні та їхнєзначення для промисловості.

практична робота 6

Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

Для виконання цієї роботи вам знадобляться карти: «Чорна та кольорова металургія», «Господарство України».

Мета: Закріпити знання про основні райони та центри чорної й кольорової металургії України; набути компетенцій щодо визначення принципів розташування підприємств металургійного комплексу.

1. Пригадайте, на що зорієнтовані у своєму розміщенні підприємства чорноїта кольорової металургії. Які основні відмінності у принципах їх розташування?

2. Використовуючи матеріал підручника та шкільного атласу, укладіть картучорної металургії України:

а) умовними знаками позначте родовища мінеральної сировини, яканеобхідна для розвитку чорної металургії;

б) пунсонами коричневого кольору вкажіть найбільші центри чорноїметалургії України та підпишіть їхні назви;

в) пунктиром обведіть основні металургійні райони України: Придніпровський, Донецький, Приазовський;

г) стрілками покажіть основні вантажопотоки сировини між металургійними районами.

3. Заповніть у зошиті таблицю 17.

Таблиця 17

райони чорної металургії в Україні

Промисловий

металургійний

район

Місцева

сировина

Довізна

сировина

Основні

металургійні

центри

 

Принципи

розміщення

підприємств

Придніпровський

         

Донецький

         

Приазовський

         

4. Визначте за даними заповненої таблиці 17 найперспективніший райончорної металургії.

5. Зіставте масштаби розвитку чорної й кольорової металургії в Україні тазробіть висновок.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^