mozok.click » Географія » Підручник Географія 9 клас Надтока, Топузов читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 3190
 • Автор: admin
 • Дата: 31-01-2018, 13:57
31-01-2018, 13:57

Підручник Географія 9 клас Надтока, Топузов читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Оріон

 Автори: О. Ф. Надтока, О. М. Топузов


Читати Онлайн Підручник Географія 9 клас Надтока (2017)

  

Зміст

 1. Що вивчає економічна географія
 2. Економічний розвиток і національна економіка
 3. Секторальна модель економіки
 4. Чинники розміщення виробництва
 5. Форми просторової організації національної економіки
 6. Спеціалізація території та міжнародний поділ праці
 7. Світове господарство і світовий ринок
 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Місце Укра ...
 9. Сучасні тенденції розвитку світового господарства
 10. Сільське господарство та його значення в сучасному світі
 11. Cтруктура світового сільського господарства
 12. Структура сільського господарства України
 13. Рослинництво - провідний вид діяльності сільського господарства У ...
 14. Структура та розміщення тваринництва в Україні
 15. Зональна спеціалізація сільського господарства
 16. Лісове господарство
 17. Видобування вугілля, нафти та природного газу у світі
 18. Видобування вугілля, нафти та природного газу в Україні
 19. Видобування металічних руд у світовому масштабі
 20. Особливості видобування металічних руд в Україні
 21. Видобування інших видів природної сировини
 22. Електроенергетика світу
 23. Електроенергетика України
 24. Чорна металургія світу
 25. Чорна металургія України
 26. Розвиток кольорової металургії у світі та Україні
 27. Розвиток хімічної промисловості у світі
 28. Хімічна промисловість в Україні
 29. Деревообробна та паперова промисловість. Будівельні матеріали
 30. Світове значення машинобудування
 31. Загальна характеристика машинобудування України
 32. Структура машинобудування України
 33. Особливості розвитку та сучасний стан легкої промисловості
 34. Легка промисловість і художні промисли в Україні
 35. Розвиток харчової промисловості у світі
 36. Видова та територіальна структури харчової промисловості України
 37. Транспорт світу
 38. Залізничний та автомобільний транспорт України
 39. Водний, повітряний і трубопровідний транспорт. Зв'язок в Україні
 40. Торгівля в Україні та світі
 41. Світовий ринок
 42. Туризм в Україні
 43. Міжнародний туризм
 44. Наука. Освіта. Охорона здоров’я
 45. Фінансова діяльність
 46. Комп'ютерне програмування як вид економічної діяльності
 47. Україна і світове господарство. Міжнародні зв'язки
 48. Глобалізація світу та проблеми розвитку суспільства
 49. Сталий розвиток - шлях до подолання глобальних проблем
 50. Словник термінів і понять з економічної географії за 9 клас
 51. Додатки до підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


Як працювати з підручником

Дорогі дев'ятикласники!

Призначення України є тільки в ній самій, її доля є в її людях та моральних і матеріальних засобах. Юрій Липа, український учений-геополітик

Бажаємо вам успішного дослідження своєї рідної землі, господарства України на тлі світових економічних процесів.

Перед початком роботи з підручником ретельно вивчіть його структуру, ознайомтеся з рубриками та їх умовними позначеннями.

До основної частини підручника належать: текст параграфа, блоки запитань і завдань, практичні роботи, дослідження. Допоміжну частину становлять рубрики: «Чи знаєте ви, що...», «Географія на щодень», «ЕКОНОМвсесвіт»», «Пошук онлайн», «Україна і світ». Велику увагу приділено роботі з картою, яка представлена в рубриці «Картографічний навігатор». Відповідними завданнями підкріплено більшість ілюстративного матеріалу. Наприкінці підручника вміщено додатки, словник термінів і понять.

На початку кожного розділу, на шмуцтитулах, подано довідкову пізнавальну інформацію та перелік проблемних питань, над вирішенням яких запропоновано поміркувати під час вивчення курсу чи відповідної теми. Усе це спонукає до практичного застосування здобутих знань, дає змогу набути компетентностей і надалі застосовувати їх на практиці.


^