mozok.click » Географія » Глобалізація світу та проблеми розвитку суспільства
Інформація про новину
  • Переглядів: 1090
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:22
31-01-2018, 04:22

Глобалізація світу та проблеми розвитку суспільства

Категорія: Географія

Поміркуйте, чому для розв’язання глобальних проблем людства необхідні зусилля всіх країн світу.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. Глобальні проблеми потребують розв’язання зусиллями всіх жителів Землі. Вони зачіпають інтереси кожної країни, кожної нації та народності, кожної особистості. До них належать: проблема війни і миру, продовольча, екологічна тощо. Чимало зних переплітаються між собою. Наприклад, мають взаємозв’язок демографічна, продовольча та проблема відсталості країн «третього світу»; енергетична й ресурсна. Майже з усіма переплітається екологічна проблема.

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ. Проблема збереження миру на Землі є однією з найбільш глобальних. Що не рік відбуваються воєнні конфлікти, у яких гинуть люди. Останніми такими конфліктами були балкан-ський, чеченський, громадянська війна в Афганістані, воєнні сутички вряді африканських країн (Конголезька війна), протистояння СТТТА і Великої Британії з Іраком, війна в Сирії. Ряд воєнних конфліктів відбувалися поблизу або на території України: агресія Росії щодо Молдови, Грузіїта України, анексія Росією Криму. Такі конфлікти є неприпустимими вбудь-якій країні. Усі питання повинні вирішуватися мирним шляхом.

Сформулюйте своє ставленнядо проблемиядерногороззброєння(мал. 244).У світі накопичено величезні запаси зброї, зокрема масового знищення: ядерної, хімічної. Навіть арсенали звичайних боєзапасів є серйозною небезпекою для людства. Дедалі більше країн випробовують та розробляють ядерну зброю. Зброєю масового знищення володіють Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція. Ядерні випробовування здійснювалив Індії, КНДР та Пакистані. Україна, зважаючи на загальнолюдські цінності, відмовилася від ядерної зброї.

ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ. Досить болючими для багатьох країн є проблеми тероризму та глобальної злочинності. Проблема тероризмувиникла давно й інколи ставала причиною початку військових конфліктів. Зокрема, Перша світова війна швидко розгорілася внаслідок терористичного акту. У наш час низка країн потерпає від терористичних актів: Ірак, Афганістан, Нігерія, Пакистан, Сирія, Єгипет, Лівія. На жаль,окремі частини території України є зоною міжнародного тероризму. Насході нашої країни триває АТО (антитерористична операція).

Світова громадськість системно протидіє міжнародному тероризму та глобальній злочинності. Велику роль у цьому відіграє діяльність Радибезпеки ООН (мал. 245).


 

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Екологічна проблема виникла в результаті науково-технічного прогресу людства та антропогенного впливу на навколишнє середовище. Це зумовило порушення біологічної рівноваги в природі, що може призвести до глобальних катаклізмів і загрожує всьому живому.

Щоб розв’язати екологічну проблему, вкрай необхідні зусилля всього людства. Дехто вважає, що потрібно пригальмувати темпи розвитку виробництва. Але із цим не погоджуються країни, що розвиваються.Прийнятнішим є шлях екологізації. Зокрема:обов’язкове очищення відходів виробництва;

раціональне розміщення «брудних» і шкідливих виробництв (чорна металургія, коксохімія, хімічна промисловість);поступова переорієнтація світової економіки на економічно чисті виробництва.

Крім цього, потрібно зберегти навколишнє середовище в такому стані, щоб могли відбуватися процеси його самоочищення, і досягти поширення економічного моніторингу в усіхкуточках планети. Для збереження природних ландшафтівстворюють природоохоронні території.

Екологічна проблема породжує кілька суміжних. Зокрема ресурсно-енергетичну, забруднення навколишнього середовища, утилізації відходів та інші (мал. 246-248).

Спрогнозуйте наслідки екологічних проблем. Дізнайтесь, яких заходівуживають для їх розв’язання. Запропонуйте свої шляхи.

Ресурсно-енергетична проблема пов’язана з тим, що людство постійно нарощує видобування всіх видів мінеральних та інших ресурсів. Але чимало їх є невідновними. За прогнозамиРимського клубу, свинцевої, цинкової та мідної руд залишилося тільки на кілька десятків років, якщо не сповільнити темпиїх видобування. Щоб розв’язати цю проблему, необхідно використовувати штучні матеріали, не забруднювати середовище в процесі виробництва матеріальних благ. Електроенергіювиробляти екологічно чистим шляхом, установлюючи геотермальні, припливні, термоядерні станції, використовуючиенергію вітру, сонця, морських хвиль.

ДЕМОГРАФІЧНА ТА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМИ. Демографічна проблема пов’язана зі стрімким зростаннямчисельності населення нашої планети. Найбільшим природним приростом населення характеризуються країни Африки(Нігерія, Єгипет, Ефіопія, Чад), а також країни Азії та Латинської Америки (Бангладеш, Бразилія, Індія, Індонезія, Колумбія, Мексика, Пакистан, Таїланд, Туреччина, Філіппіни).

Вони забезпечують половину глобального приросту населення планети. Причинами різкого підвищення чисельності населення у країнах, що розвиваються, фахівці вважають: ранні шлюби, вплив релігії, традиції щодо створення багатодітних сімей.

Згідно з міжнародною статистикою щорічно народжується приблизно 130 млн осіб, а помирає — 50 млн осіб. Отже, абсолютний природний приріст дорівнює 80 млн осіб. Призбереженні таких темпів через два століття вся поверхнясуші планети може бути заселена зі щільністю — 1 особа на1 м2. За прогнозами вчених, уже до 2025 р. чисельність населення досягне8,3 млрд осіб, а у 2050 р. — 9,2 млрд осіб.


Продовольча проблема пов’язана з інтенсивним використанням ґрунтів, що призвело до зменшення їх родючості. Наслідком застосування у тваринництві штучних кормів стало зниження якості харчових продуктів. Розв’язати цю проблему можливо шляхом використання ресурсівокеану, відновлення родючості ґрунтів, розширення сільськогосподарських потенціалів екваторіального та субекваторіального поясів.

Чинники, які впливають на глобальну продовольчу проблему:

природні умови й розміщення населення (загальна площа та структура сільськогосподарських угідь, сільськогосподарський потенціал, клімат, співвідношення між кількістю населення і масою продовольства);світовий транспорт і зв’язок, котрі забезпечують широкий вихідпродуктів харчування на зовнішній ринок;

політична ситуація у світі (позиції політичних сил, наявність міждержавних співтовариств, об’єднань, використання поставок продовольства в політичних цілях); світова економіка і торгівля в їх єдності;

бідність (у бідних людей бракує грошей, аби купити достатньо їжі; недоїдання зменшує ефективність праці, що призводить до щебільших бідності та голоду).

«Допоможемо будувати світбез голоду».

Девіз ФАО

ІНШІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. Демографічна та продовольча проблеми перебувають у тісному взаємозв’язку з подоланням відсталості країн, що розвиваються. Зусилля міжнародної спільнотиспрямовані на використання значних матеріальних та фінансових ресурсів, щоб змінити ситуацію в цих країнах на краще. Це стосується забезпечення їх продовольством (наприклад, ДРК, Ліберія, Судан, Афганістан,Сирія, Ірак), покращення медичного забезпечення та надання доступудо освіти дітям у бідних африканських та азійських країнах.

Актуальною проблемою людства є ліквідація небезпечних хвороб. Завдяки зусиллям медиків майже не буває спалахів такої хвороби, як віспа. Рідко виникають епідемії холери. Але нині вкрай небезпечними є такі захворювання, як туберкульоз, СНІД. Основними причинами смертності людства є серцево-судинні та онкологічні недуги, значну частку становлять хвороби видільної системи. Тому завданнямимедицини є впровадження нових прогресивних методів лікування, систематичне обстеження населення та пропагандаздорового способу життя.

Останніми роками намітився прогрес у боротьбі з голодом у світі. Значнуроль у цьому відіграє така структураООН, як ФАО. Але кількість людей, якіпотерпають від недоїдання, і надалі залишається величезною й сягає795 млн осіб. Основною причиноюцього є недоїдання серед дітей. Найвищий рівень голоду зафіксовано вафриканських країнах, розташованихпівденніше Сахари, і в Південній Азії.Кожна четверта дитина у світі сповільнюється у фізіологічному розвитку, а9 % усіх дітей виснажені голодом. Кожен третій, померлий у світі від голоду, — дитина. 65 дітей з тисячі вмирають, не доживши до п’ятирічного віку.

РОЛЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ організацій у розв’язуванні глобальних

прОБЛЕм. Більшість глобальних проблем людства можна розв’язати спільними зусиллями країн світу. Такі питання, якборотьба за мир, подолання міжнародного тероризму й екологічних проблем, вирішуються всім світовим співтовариством.

Провідна роль у подоланні глобальних проблем людства належить міжнародним організаціям. Чільні позиції тут посідає Організація Об’єднаних націй (ООН).

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Найактуальнішими сьогодні є проблеми людства, які належать до категорії глобальних: проблема війни і миру, тероризму, екологічна.

2. Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція утримують великі ядерні арсенали, що створює небезпеку для людства. Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.

3. Екологічна проблема породжує ряд суміжних глобальних проблем.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Які проблеми належать до глобальних? Чим вони зумовлені та як взаємопов’язані?

2. Які чинники «підігрівають» проблему тероризму?

3. У чому полягає сутність екологічної проблеми?

4. Розкажіть про інші глобальні проблеми та покажіть на карті в шкільному атласірегіони їх найбільших проявів.

5. Оцініть роль ООН у подоланні глобальних проблем людства.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^