mozok.click » Основи здоров'я » Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання
Інформація про новину
  • Переглядів: 46575
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:26
31-08-2017, 18:26

Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. На уроці біології в Григорія запитали про клітини крові. Він сказав, що це — еритроцити, тромбоцити й лейкоцити. Але коли його попросили описати їхні функції, то він не зміг цього зробити. Як ви вважаєте, чому? Яка умова ефективного навчання в цьому разі не була дотримана?

Умови ефективного навчання

Чому одні люди навчаються легко й швидко, а інші — важко й довго? Це пов’язане не тільки з індивідуальними особливостями людини, а й з умовами навчання. Важливо не тільки те, ХТО вчиться, але й те, ЯК вчиться.

Наприклад, можна отримувати інформацію і зберігати її в пам’яті, не замислюючись про те, як вона може бути впорядкована в межах загальної картини або схеми. Будь-які нові знання необхідно співвідносити з уже наявними. Це означає, що ми шукаємо новим даним місце в загальній картині світу, яку ми на певний момент уже засвоїли. Складаючи схеми й роблячи записи щодо місця досліджуваного предмета в загальній картині знань, ви завжди будете розуміти сенс того, що вивчаєте. А розуміння сенсу інформації дає можливість швидко її аналізувати й запам’ятовувати.

Отже, уміння спочатку розібратися в суті того, що ви вивчаєте, побачити загальну картину, а потім доповнювати її деталями є важливою умовою ефективного навчання.

Знайдіть необхідну інформацію і розв'яжіть проблему. Мати кілька разів нагадувала Тетяні, що треба підготуватися до уроків. Дочка відповідала: «Зараз», і продовжувала розмовляти з подругою по телефону. Мати була засмучена такою поведінкою дочки. На це Тетяна відповіла, що вона взагалі не хоче вчитися, а буде займатися тим, що їй подобається. Як ви вважаєте, у чому проблема Тетяни? До яких наслідків призведе її небажання вчитися?Розгляньмо умови, що роблять процес навчання ефективним.

По-перше, важливе бажати навчатися, ставитися до навчання як до щасливої можливості. Ніхто не може вас примусити захотіти навчатися, бо це взагалі неможливо. Ніхто не може за нас навчатися, нам тільки можуть допомогти, а навчатися ми маємо самі. Адже ніхто не може за нас пообідати, чи не так? Приготувати обід може хтось інший, а ось з’їсти його нам треба особисто. Процес навчання неможливо передоручити комусь іншому. Треба розуміти, що це суто особиста справа.

По-друге, треба розуміти, що всі вчаться по-різному. Навчання — це робота, що вимагає свідомих зусиль. Без цього нічого не навчишся. Але знайте, що ці зусилля неодмінно приведуть вас до успіху, тож отримуйте задоволення й радість від навчання. Якщо ви потрапите до кола людей, які вважають навчання цікавим, то ви обов’язково почнете розділяти їхню думку. Спілкування з іншими людьми значною мірою сприяє навчанню.

По-третє, треба враховувати, що навчання тісно пов’язане з практикою. Наш мозок забуває те, чим ми довго не «користуємося», і, навпаки, ми добре запам’ятовуємо те, що пов’язане з нашою діяльністю. Чим тісніше досліджуваний матеріал пов’язаний з нашимо життям, тим краще ми його засвоюємо. Нові знання мають бути пов’язаними із загальною системою засвоєних знань.

Більше про умови ефективного навчання ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Активне й пасивне навчання

Чому з’явилися поняття «активне навчання» й «пасивне навчання», хоча всім зрозуміло, що навчання є активним процесом? Це пов’язано з класифікацією методів навчання за різними формами взаємодії вчителя й учня.

Пасивний метод навчання передбачає, що вчитель є головною дійовою особою процесу, а учні виконують роль пасивних слухачів, які потім відповідають на запитання вчителя, виконують самостійні роботи. Найпоширеніший вид пасивного навчання — це лекція.

Активний метод навчання передбачає, що учень є активним учасником процесу, а не пасивним слухачем. Серед активних методів навчання найбільш ефективними є інтерактивні методи. Це така форма роботи, під час якої учні й учителі перебувають у постійному діалозі та взаємодії, дотримуючись при цьому правил спілкування.


Ознакою активного навчання є позиція кожного учасника процесу, який є особистістю і має певні права. Кожний має право:

• на особистісне зростання в процесі навчання;

• діалог з іншими учасниками процесу навчання (іншими учнями та вчителями);

• власні висловлювання й запитання;

• обстоювання власної думки;

• помилку (бо помилки є частиною ефективного навчання).

Активні методи навчання стимулюють пізнавальну діяльність і ґрунтуються зазвичай на діалозі, що передбачає вільний обмін думками щодо способів розв’язання тієї чи іншої проблеми. Найпоширенішими й характерними активними методами навчання є розігрування ролей, аналіз конкретних ситуацій, дискусія, семінар, тренінг, ділова гра.

Активне й пасивне навчання мають свої переваги і недоліки, тому часто в навчальному процесі використовують

обидва варіанти. Але ефективність активного навчання вища, оскільки створює умови для творчості, особистісного розвитку, формує самостійність і розуміння особистої відповідальності за своє навчання.

Піраміда ефективності навчання, % — середній відсоток засвоєння

Піраміда ефективності навчання свідчить про те, що найменший відсоток засвоєння має пасивне навчання, а найвищий — активне.

Активне навчання спонукає до особистої участі, забезпечує саморозвиток, сприяє залученню до розв’язання проблем, максимально наближених до професійних, розширює й поглиблює професійні знання, розвиває практичні навички та вміння.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Є така китайська приказка: «Якщо ти мені щось скажеш — я можу й забути. Якщо ти мені щось покажеш, то я можу запам'ятати. Але дозволь мені зробити це, і воно стане моїм назавжди». Як ви розумієте цю приказку? Про що в ній ідеться?

Опорні точки. Існують певні умови ефективного навчання. Важливо хотіти навчатися, розуміти, що навчання є роботою, яка вимагає свідомих зусиль. Навчання має бути тісно пов'язаним із практикою. Навчання стає більш ефективним, якщо освітній процес поділяється на окремі етапи, кожен з яких має свою мету.

Існує активне й пасивне навчання. Пасивне навчання передбачає те, що вчитель є головною дійовою особою в цьому процесі, а учні виконують роль пасивних слухачів. Активне навчання передбачає те, що учень є активним учасником процесу навчання.


Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які умови ефективного навчання ви знаєте?

2. Чому навчання має бути різноманітним?

3. Чим відрізняються активне й пасивне навчання?

II рівень

4. Чому навчання не буде успішним, коли те, що ви вивчаєте, не відповідає вашим здібностям, інтересам, уподобанням?

5. Чи ставитеся ви до навчання як до щасливої можливості?

6. Про що свідчить піраміда ефективності навчання?

III рівень

7. Чому, опинившись у колі людей, які вважають навчання цікавим і радісним, ви починаєте розділяти їхню думку?

8. Чому повноцінний сон є важливою умовою ефективного навчання?

9. Які ознаки активного навчання ви знаєте?

IV рівень

10. Чому нові знання необхідно співвідносити з наявними?

11. Доведіть, що навчання — це робота, яка вимагає свідомих зусиль.

12. Чому найкраще ми запам'ятовуємо інформацію тоді, коли вчимо інших? Підтвердьте свою думку прикладами.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^