mozok.click » Біологія » Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення
Інформація про новину
  • Переглядів: 7459
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 10:40
4-08-2017, 10:40

Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення

Категорія: Біологія

Пригадайте фактори еволюції, з якими ви ознайомилися. Назвіть їх. Чому ці фактори діють саме на популяції? Що таке природний добір і чим він відрізняється від інших еволюційних факторів?

Вид

Еволюційні процеси, які відбуваються на рівні популяцій і зумовлюють утворення нового виду, називають мікроеволюцією.

Кінцевим результатом процесів мікроеволюції є формування нового виду. Вид — це сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем в угрупованнях організмів, що населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою у природі.

У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між собою за зовнішньою будовою. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду.

Критерії виду

 

Критерій

Що характеризує

Морфологічний

Схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду

Генетичний

Кількість і структуру хромосом виду, тобто його каріотип. Кожен вид має чітко визначений набір хромосом

Фізіологічний

Схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування

Біохімічний

Можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот)

Географічний

Зону поширення виду (ареал). Існують види з розірваним ареалом і види з дуже великим ареалом поширення

Екологічний

Умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видамиСпособи видоутворення

Існує кілька можливих способів утворення нового виду. Найважливішою умовою утворення виду є ізоляція його окремих популяцій. Класифікацію способів видоутворення побудовано саме на різниці у способах створення ізоляції між різними популяціями виду.

 

Способи й механізми видоутворення

 

Спосіб видоутворення

Механізми видоутворення

Географічне

(алопатричне)

Нові форми організмів виникають як результат розриву ареалу й ізоляції окремих популяцій. У кожній ізольованій популяції внаслідок дрейфу генів і добору змінюється генофонд. Далі настає репродуктивна ізоляція (неможливість схрещування особин), що веде до утворення нових видів. Причинами розриву ареалу можуть бути гірські процеси, льодовики, утворення річок та інші геологічні процеси

Екологічне

(симпатричне)

Нові форми організмів займають різні екологічні ніші в межах одного ареалу. Ізоляція відбувається внаслідок невідповідності часу й місця схрещування, поведінки тварин, споживання різної їжі, пристосування до різних способів запилення в рослин тощо

Гібридизація

Нова форма організмів утворюється внаслідок схрещування двох видів. Прикладом такого видоутворення є слива (гібрид терну й аличі)

Шляхом поліплоїдії

Нова форма організмів утворюється зі старої шляхом поліплоїдизації (кратного збільшення числа хромосом). Цей спосіб видоутворення поширений у рослин

 

Різні види організмів розрізняють між собою за допомогою спеціальних критеріїв виду. Нові види організмів можуть утворюватися різними способами: географічним, екологічним, шляхом гібридизації, поліплої-дизації або рушійного добору.

 

Перевірте свої знання

1. Які існують способи видоутворення? 2. Що відбувається в разі симпатричного видоутворення? 3. Що відбувається в разі алопатрич-ного видоутворення? 4. Чи можуть утворюватися нові види шляхом схрещування? 5. За якими критеріями можна розпізнати види-двій-ники? 6*. Різновидом якого видоутворення — симпатричного чи алопатричного — можна вважати видоутворення шляхом поліпло-їдизації?

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^