mozok.click » Біологія » Підручник Біологія 9 клас Задорожний читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 55035
 • Автор: admin
 • Дата: 30-06-2017, 23:09
30-06-2017, 23:09

Підручник Біологія 9 клас Задорожний читати онлайн

Категорія: Біологія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Автор: К. М. Задорожний

 Видавництво: Ранок


Читати Онлайн Підручник Біологія 9 клас
Задорожний 
(нова програма 2017) Зміст

 1. Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем
 2. Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки
 3. Органічні молекули. Біополімери
 4. Білки. Структурна організація білків
 5. Функції білків. Ферменти
 6. Вуглеводи
 7. Ліпіди
 8. Нуклеїнові кислоти. АТФ
 9. Узагальнюючі завдання до теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули
 10. Відомості про органічні речовини. Типи зв’язків у молекулі білка
 11. Структура клітини. Цитологія — наука про клітини. Методи дослідже ...
 12. Структура клітини. Клітинні мембрани
 13. Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели
 14. Мембранні органели
 15. Різноманітність клітин
 16. Принципи функціонування клітини. Обмін речовин та енергії
 17. Другий етап клітинного дихання
 18. Фотосинтез. Значення фотосинтезу й дихання
 19. Хемосинтез
 20. Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну реч ...
 21. Збереження та реалізація спадкової інформації. Гени та геноми
 22. Будова генів прокаріотів та еукаріотів
 23. Геноми. РНК. Реалізація спадкової інформації
 24. Реплікація, транскрипція та дозрівання РНК
 25. Трансляція в генетиці
 26. Репарація ДНК
 27. Клітинний цикл. Мітоз
 28. Мейоз. Статеві клітини та запліднення
 29. Закономірності індивідуального розвитку
 30. Закономірності успадкування ознак. Генотип та фенотип. Алелі. Мет ...
 31. Закони Менделя
 32. Ознака як результат взаємодії генів
 33. Зчеплене успадкування і кросинговер
 34. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю
 35. Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова) та комбінативна мінл ...
 36. Мутації
 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування
 38. Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетик ...
 39. Еволюція органічного світу. Розвиток еволюційних поглядів. Докази ...
 40. Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популя ...
 41. Еволюційні фактори
 42. Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення
 43. Адаптації — результат еволюційного процесу. Основні положення суч ...
 44. Еволюція людини. Етапи еволюції людини
 45. Світоглядні та наукові погляди на походження життя
 46. Біорізноманіття. Основи еволюційної філогенії та систематики
 47. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти
 48. Огляд основних еукаріотичних таксонів
 49. Надорганізмові біологічні системи. Екосистема. Різноманітність пр ...
 50. Харчові зв’язки, потоки енергії та ко-лообіг речовин в екосистема ...
 51. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори
 52. Стабільність екосистем та причини її порушення
 53. Біосфера як цілісна система
 54. Захист та збереження біосфери
 55. Біологія як основа біотехнології та медицини. Одомашнення рослин ...
 56. Поняття про селекцію
 57. Традиційні та сучасні біотехнології
 58. Генетично модифіковані організми
 59. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині
 60. Основні загальні властивості живих систем
 61. Практикум і лабораторні роботи до підручника Біологія 9 клас Задо ...
 62. Словник біологічних термінів за 9 клас
 63. Видатні учені-біологи України

 

До речі, починати вивчати біологію слід ще з п'ятого класу. Підручник Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий стане вам у нагоді.

 


Шановні учні 9-их класів, ви бачити перед собою нововиданий підручник з біології 2017 року за новою програмою, який спробує відкрити вам таємниці біохімії, цитології, генетики, екології та еволюційної теорії.

Підручник біологія 9 клас Задорожний поділено на тематичні структурні блоки, які містять в собі інформацію про окремі галузі біології. Якщо в ході роботи з підручником у вас виникнуть проблеми з розумінням певної термінології, прогортайте підручник до кінцевих сторінок і зможете знайти там необхідну інформацію в словнику біологічних термінів. Після словника в підручнику розміщено завдання лабораторних досліджень, а також біологічних практикумів.

Параграфи починаються запитаннями для повторення пройденого матеріалу, а завершується узагальнюючою інформацією і запитаннями для оцінки ваших знань. Уся інформація підкріплена інфографікою, таблицями, а також зображеннями для покращення вашої обізнаності про науку біологію.


^