mozok.click » Правознавство » Адміністративні правопорушення
Інформація про новину
  • Переглядів: 1163
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:51
8-09-2017, 08:51

Адміністративні правопорушення

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! 1. Що називають правопорушенням?

2. Які елементи включає склад правопорушення? ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: «адміністративне правопорушення».

1. Які правопорушення називають адміністративними

Загальне поняття адміністративного правопорушення дає стаття 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Склад адміністративного правопорушення включає об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону.

1) Об'єкт адміністративного правопорушення — те, на що воно посягає, чому воно завдає шкоди. Це суспільні відносини, які регулюються нормами не тільки і не стільки адміністративного права, а й багатьох інших: цивільного, екологічного, трудового, фінансового тощо.

2) Об'єктивна сторона — зовнішній прояв суспільно шкідливого посягання на об’єкт

адміністративного правопорушення. Це може бути як дія (наприклад, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях), так і бездіяльність, коли закон вимагає активних дій (ухилення свідка від явки в суд або орган попереднього слідства чи дізнання).

3) Суб’єкт — осудна фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка на момент вчинення адміністративного правопорушення досягла 16-річного віку.

4) Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення полягає в психічному ставленні суб’єкта до вчиненого антигромадського діяння.

ЗАВДАННЯ. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. Визначте вид правопорушення (якщо таке було наявне) та охарактеризуйте його склад.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, громадянин К. (17 років) вимагав від водія автобуса змінити маршрут. На зауваження водія й пасажирів він відповідав брутальною лайкою.

2. Які існують види адміністративних правопорушеньАдміністративні правопорушення поділяються за кількома критеріями.

Залежно від того, хто є суб’єктом проступку, — громадяни, службові особи, працівники державних органів, об’єднання громадян, власники — адміністративні проступки поділяються на особисті та службові. Для службового проступку характерним є те, що протиправні діяння здійснюються особою у сфері її службової діяльності.

Залежно від об’єкта адміністративного правопорушення визначають:

• в галузі охорони праці та здоров’я населення;

• що посягають на власність;

• у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини;

• в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів;

• в сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил;

• на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку;

• в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;

• в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницькій діяльності;

• в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

• пов’язані з корупцією;

• військові адміністративні правопорушення;

• що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

• що посягають на встановлений порядок управління;

• що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.


Саме за об’єктом адміністративні правопорушення поділяються на групи в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

ВИСНОВКИ

• Ознаками адміністративного правопорушення є суспільна шкідливість, протиправність, винність і адміністративна караність.

Склад адміністративного правопорушення включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону.

1. Дайте визначення поняття «адміністративне правопорушення».

2. Проаналізуйте ситуації з правової точки зору. Визначте вид правопорушення (якщо таке було наявне) та охарактеризуйте склад правопорушення.

1) Граючи у футбол, Петро (14 років) та Микола (15 років) час від часу влучали м'ячем на город громадянина С., у результаті чого частина городини була значно ушкоджена.

2) Людмила (16 років), поспішаючи на заняття, забула вдома гаманець і намагалася проїхати в тролейбусі, не сплачуючи за проїзд.

3. Подайте у вигляді схеми склад адміністративного правопорушення.


4. Цікава ваша думка! Фахівець із права Ю. Ковальчук зазначає: «Недостатність заходів щодо боротьби з адміністративними правопорушеннями створює умови для їх збільшення, а в підсумку — до зростання правопорушень як серед неповнолітніх, так і серед дорослих. Боротьба з адміністративними правопорушеннями має здійснюватися за такими напрямками: економічними і правовими. Серед економічних вирішальну роль відіграє подолання економічної кризи, зростання виробництва... реальне підвищення заробітної плати працівників, поліпшення життєвого рівня населення. Серед правових засобів на боротьбу з адміністративними правопорушеннями мають бути спрямовані профілактичні заходи і заходи щодо притягнення неповнолітніх правопорушників до адміністративної відповідальності». Чи погоджуєтесь ви з автором висловлювання? Чому? Запропонуйте власну програму запобігання адміністративним правопорушенням.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^