mozok.click » Правознавство » Адміністративна відповідальність
Інформація про новину
  • Переглядів: 609
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:52
8-09-2017, 08:52

Адміністративна відповідальність

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! Що таке юридична відповідальність? ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: адміністративне стягнення.

1. Що таке адміністративна відповідальність і які існують адміністративні стягнення

Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної відповідальності.

Адміністративна відповідальність — це обов’язок особи, яка вчинила адміністративний проступок, нести відповідальність за свої протиправні дії в межах установленого законом стягнення.

Адміністративне стягнення — правовий наслідок адміністративного правопорушення, міра відповідальності за скоєне. Воно застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі поваги до закону і права, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або обмеженні певних прав, благ. Перелік адміністративних стягнень у напрямку зростання суворості подається у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

1) попередження;

2) штраф;

3) штрафні бали;

4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

5) конфіскація такого предмета або грошей, отриманих унаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

6) позбавлення спеціального права, наданого цьому громадянинові; позбавлення права обіймати певні посади або займатися пев-ною діяльністю;

7) громадські роботи;

8) виправні роботи;

9) адміністративний арешт;

10) арешт з утриманням на гауптвахті (для військовослужбовців).Найсуворішим адміністративним стягненням є адміністративний арешт. Застосування адміністративного арешту передбачено за найсерйозніші проступки, які межують зі злочинами (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях

у стані сп’яніння, дрібне хуліганство, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції тощо).

Адміністративний арешт призначається тільки судом на термін до 15 діб. Це стягнення не може застосовуватися до ряду осіб: до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, неповнолітніх, інвалідів I та II груп, а також до військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Крім названих стягнень, до іноземних громадян і осіб без громадянства в разі грубого порушення ними правопорядку може застосовуватися адміністративне видворення за межі України.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Адміністративні стягнення поділяються на основні й додаткові. Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові стягнення. Наприклад, до попередження може бути приєднано додаткове стягнення, якщо воно передбачене санкцією відповідної статті. Так, за участь в азартних іграх Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена можливість застосування попередження з конфіскацією

гральних приладь, а також грошей, речей та інших цінностей, які були ставкою в грі.


Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може застосовуватися тільки як додаткове стягнення.

Усі інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, можуть застосовуватися як основні. Забороняється накладати за одне правопорушення два або більше основних стягнень.

Справи про адміністративні правопорушення розглядають адміністративні комісії, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, суди (судді), органи Національної поліції, органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на те Кодексом

України про адміністративні правопорушення (наприклад Державна прикордонна служба України, Національний банк України тощо).

Адміністративне стягнення, згідно з чинним законодавством, діє протягом року з моменту його застосування.

2. Яким чином застосовується адміністративна відповідальність до неповнолітніх

Згідно зі статтею 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), адміністративна відповідальність настає для осіб, яким виповнилося 16 років. Варто зауважити, що адміністративна відповідальність неповнолітнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилося саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

До неповнолітніх віком 16—18 років, які вчинили адміністративні проступки, можуть бути застосовані передбачені статтею 24КУпАП заходи впливу, що мають виховний характер:

• зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;

• попередження;

• догана або сувора догана;

• передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Статтею 13 КУпАП передбачено, що в разі вчинення особами віком від 16 до 18 років окремих адміністративних правопорушень (ці правопорушення будуть розглянуті в наступному параграфі) вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.

У сукупності заходи впливу утворюють систему, що складена з урахуванням збільшення тяжкості примусових заходів — від менш суворих до суворіших. Ці заходи застосовуються тільки в тому випадку, коли орган, уповноважений розглядати справу про відповідне адміністративне правопорушення, дійде висновку, що виправлення правопорушника можливе без застосування до нього суворішого адміністративного стягнення.

Передавати неповнолітнього правопорушника під нагляд батьків або осіб, що їх замінюють, доцільно лише в разі їхньої згоди та здатності забезпечувати нагляд і відповідний виховний вплив на неповнолітнього. Бажання й згода самого правопорушника при цьому не враховуються.

На таких самих умовах можливим є передавання неповнолітнього правопорушника під нагляд педагогічному або трудовому колективу, окремим громадянам.

Недопустимим є передання неповнолітнього правопорушника батьку або матері, які позбавлені батьківських прав, а також батькам або іншим особам, що за рівнем культури й характером своєї поведінки не здатні позитивно впливати на нього.

Слід також зауважити, що вчинення адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, яка пом’якшує відповідальність. Пояснюється це тим, що психіка неповнолітніх ще нестійка, а життєвий досвід недостатній для того, щоб усвідомити шкоду від завданого та передбачити наслідки своїх дій. Неповнолітнім легко потрапити під вплив інших осіб, особливо старших за віком, що часто стають організаторами або підбурювачами правопорушень. З іншого боку, ураховується те, що неповнолітні без значних ускладнень піддаються виховному впливу і можуть виправитися без застосування до них жорстких заходів адміністративного стягнення.


ВИСНОВКИ

• Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, і характеризується застосуванням до винної особи адміністративного стягнення.

Адміністративна відповідальність настає для осіб, яким виповнилося 16 років. До неповнолітніх віком 16— 18 років, які вчинили адміністративні проступки, можуть бути застосовані заходи впливу, що мають виховний характер.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «адміністративне стягнення».

2. Що є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності?

3. Назвіть органи, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

4. Попрацюйте із джерелом права. Проаналізуйте статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та визначте, які адміністративні стягнення використовуються в санкції як основні, а які — як додаткові.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^