mozok.click » Біологія » Захист та збереження біосфери
Інформація про новину
  • Переглядів: 15211
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 12:55
4-08-2017, 12:55

Захист та збереження біосфери

Категорія: Біологія

Пригадайте, як живі організми пов'язані між собою в екосистемах. Які чинники можуть впливати на стабільність екосистем? Чому видам бажано жити в умовах біологічного оптимуму?

Біорізноманіття

За визначенням, даним Всесвітнім фондом дикої природи (1989), біологічне різноманіття — це «вся різноманітність форм життя на Землі, мільйонів видів рослин, тварин, мікроорганізмів з їхніми наборами генів і складних екосистем, що утворюють живу природу».

Таким чином, біологічне різноманіття слід розглядати на трьох рівнях. Біологічне різноманіття на видовому рівні охоплює всю сукупність видів на Землі. У більш дрібному масштабі біологічне різноманіття включає генетичну різноманітність видів, утворену як географічно віддаленими популяціями, так і особинами всередині однієї й тієї самої популяції. Біологічне різноманіття включає також розмаїття біологічних угруповань та екосистем, сформованих ними, і взаємодії між цими рівнями.

Значення біологічного різноманіття

Видове різноманіття служить для людини джерелом усіляких природних ресурсів. Наприклад, вологі тропічні ліси з їхнім най-багатшим комплексом видів являють собою чудову різноманітність рослинних і тваринних продуктів, які можуть використовуватися в їжу, у будівництві та медицині.

Генетична різноманітність необхідна будь-якому виду для збереження репродуктивної життєздатності, стійкості до захворювань, здатності до адаптації в умовах, що змінюються. Генетична різноманітність домашніх тварин і культурних рослин є особливо цінною для тих, хто працює над селекційними програмами з підтримки й поліпшення сучасних сільськогосподарських видів.

Способи захисту та збереження біосфери

Для захисту й збереження біосфери використовують багато технологій. Для цього на різних рівнях (науковому, законодавчому,

господарському тощо) уживають цілу низку заходів зі збереження як окремих видів, так і цілих екосистем. Проводять активну громадську роботу. Створюють так звані Червоні книги. Червона книга — це затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони. А для збереження екосистем виділяють природоохоронні території. В Україні є кілька видів природоохоронних територій. 

 

Природоохоронні території України

 

Тип природоохоронної території

Характеристика

Заповідники

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм. На території України є 20 заповідників. Заповідники в Україні: Дунайські плавні, Карпатський, Асканія-Нова, Медобори в Тернопільській обл., «Поліський» у Житомирській обл. та інші

Заказники

Території, на яких охороняють певні види тварин і рослин і допускають обмежену господарську діяльність.

Можуть бути постійними або тимчасовими

Національні парки

Території, на яких в обумовлених межах дозволено організований туризм і екскурсії. Національні парки в Україні: Шацький у Волинській обл., Синевир у Закарпатській обл.

Заповідно-мисливські господарства

Території, на яких створено умови для розмноження промислових тварин і дозволено полювання на підставі ліцензії

Пам'ятки природи

Окремі природні об'єкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення

Видове різноманіття для людини є джерелом усіляких природних ресурсів.

Для захисту й збереження біосфери проводять активну громадську роботу, створюють Червоні книги, виділяють природоохоронні території. Природоохоронними територіями України є заповідники, заказники, національні парки, заповідно-мисливські господарства, пам’ятки природи.

 

Перевірте свої знання

 

1. Що таке біорізноманіття? 2. Навіщо охороняти біорізноманіт-тя? 3. Які природоохоронні території є в Україні? 4. Складіть список природоохоронних територій вашого регіону. 5*. Яких заходів можна вжити для збереження біорізноманіття у вашому регіоні?


Узагальнюючі завдання до теми «НадорганізмоВі біологічні системи»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1 ) Сукупність живих організмів, що мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним єдине ціле, — це:

а) вид б) популяція в) екосистема г) біоценоз

2 ) Морською екосистемою є:

а) тайга б) естуарій в) болото г) тундра

3 ) Прісноводною екосистемою є:

а) тайга б) естуарій в) болото г) риф

4 ) Наземною екосистемою є:

а) риф б) естуарій в) болото г) тундра

5 ) Ярус широколистяного лісу, до якого належать старі дерева

дуба:

а) перший б) другий в) третій г) четвертий

6 ) В екосистемі лісу продуцентом є:

а) мухомор б) миша в) липа г) лисиця

7 ) Опеньок осінній, який паразитує на деревах сосни, є:

а) продуцентом в) консументом І порядку

б) редуцентом г) консументом ІІ порядку

8 ) Глива звичайна, що руйнує деревину мертвих дерев тополі, є:

а) продуцентом в) консументом І порядку

б) редуцентом г) консументом ІІ порядку

9 ) Абіотичним фактором для миші, що живе в широколистяному

лісі, є:

а) лисиця в) інша миша того ж виду

б) температура повітря г) кліщ

10 Прикладом хижацтва є взаємодія між:

а) мишею і кліщем в) мишею і совою

б) мурахами і попелицями г) двома мишами одного виду

11 Прикладом мутуалізму є взаємодія між:

а) мишею і кліщем в) двома мишами одного виду

б) мишею і совою г) мурахами і попелицями

12 Прикладом конкуренції є взаємодія між:

а) мишею і кліщем

б) двома мишами одного виду

в) мишею і совою

г) мурахами і попелицями

13 Напишіть назви компонентів біосфери, до яких належать указані списки об’єктів.

Бактерії, рослини, тварини, гриби

Базальт,

граніт

Ґрунт, мул

Вугілля, торф, крейда, кисень і вуглекислий газ атмосфери

а)

б)

в)

г)

14 Установіть відповідність між екосистемами та групами, до яких вони належать.

Екосистеми Групи

1 поле пшениці а) штучні екосистеми

2 пустеля б) природні екосистеми

3 Чорне море

4 город

5 тундра

6 ферма з вирощування мідій

15 Поясніть, чому охорона природних угруповань є важливою для збереження біосфери.

16 Сформулюйте й обґрунтуйте правила, яких ви будете дотримуватися для збереження навколишнього середовища.

Перевірте свої знання з теми «Надорганізмові біологічні системи».

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^