mozok.click » Географія » Добування вугілля, нафти і природного газу. Основні й перспективні райони видобування в Україні та світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 16555
  • Автор: admin
  • Дата: 11-11-2017, 17:33
11-11-2017, 17:33

Добування вугілля, нафти і природного газу. Основні й перспективні райони видобування в Україні та світі

Категорія: Географія

Пригадайте основні нафтогазоносні площі та вугільні басейни в межах території України. Знайдіть їх на карті.

Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Геологи ніколи не будуть шукати ті чи інші корисні копалини там, де їх у принципі не має бути, адже існують певні закономірності територіального залягання і просторового поширення корисних копалин. Нафту і газ знаходять переважно в різних тектонічних западинах, заповнених осадовими породами. Газових і нафтових горизонтів на різній глибині від поверхні землі може бути багато. Скажімо, в Україні на Лівобережжі (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області) в осадових породах Дніпровсько-Донецької тектонічної западини, глибиною майже 20 км, виявлені великі запаси нафти і газу. Сьогодні тут відкриті лише найближчі до поверхні шари гірських порід, які містять нафту і газ. Отже, нафта, природний газ і вугілля залягають переважно серед шарів осадових порід у

місцях їх скупчення і пошарового розташування в різних за глибиною тектонічних прогинах.

Скористайтеся додатковими джерелами знань та пригадайте з курсу географії 8-го класу, впродовж яких основних геологічних етапів розвитку Землі в їі надрах утворилися нафта, газ та кам’яне вугілля.

Найбільші у світі басейни і країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. В наш час найбільше нафти у світі (понад 500 млн т) видобувають три країни світу: США, Саудівська Аравія і Росія. Не можна сказати, що ці країни володіють однаковими і найбільшими у світі запасами нафти. Саудівська Аравія дійсно має найбільші у світі запаси цієї важливої мінеральної сировини. А ось ні США, ні Росія таких запасів не мають. США мають найпотужнішу економіку світу, якій ця нафта дуже потрібна. Тому вони видобувають її у великій кількості та освоїли новий спосіб видобутку сланцевої нафти, що дав потужний імпульс розвитку галузі нафтовидобутку. Росія ж, навпаки, виснажує свої нафтові ресурси, оскільки є сировинним придатком розвинутих країн і вимушена продавати нафту, щоб купувати в інших країнах готову високотехнологічну продукцію.

Саудівська Аравія не тільки володіє найбільшими у світі запасами нафти, а й має найкращі умови для її видобутку, що значно здешевлює кінцевий продукт.Нині основними світовими басейнами видобутку нафти і природного газу є: басейн Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північного моря.

Вугілля видобувається в таких найбільших басейнах світу: Верхньосілезькому (Польща), Кузнецькому (Росія), Карагандинському (Казахстан), Північно-Східному (Китай), Східному (Індія), Аппалацькому (США), Південно-Східному (Австралія), Донецькому та Львівсько-Волинському (Україна).

Знайдіть на карті світу найбільші нафтові, газові та вугільні басейни.

Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Провідними галузями паливної промисловості України є вугільна, нафтова та газова. Їх завдання — забезпечити суспільство енергетичними

ресурсами. На базі видобутку вугілля, нафти й газу виникли промислові центри і цілі промислові райони. Головними районами видобутку вугілля в Україні є Донецький і Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни. Перший знаходиться на південному сході країни і має площу понад 150 тис. км2. Тут поширені високоякісний антрацит і коксівне вугілля, яке використовується для виплавки чорних металів. У той же час вугілля в цьому басейні залягає не лише в Донецькій і Луганській, але й Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях. Є великі перспективи для подальшого освоєння цього вугільного басейну. Геологи розвідали тут 78 ділянок із можливим сумарним видобутком 127 млн тонн вугілля на рік. На межі Львівської і Волинської областей знаходиться Львівсько-Волинський кам яновугільний басейн, який є продовженням одного з найбільших у світі Сілезького басейну в Польщі, площею 10 тис. км2 (мал. 57).


Проаналізуйте мал. 57 і поясніть, яку функцію виконують вентиляційні стволи та збагачувальні фабрики у видобутку вугілля.

Нафту і газ видобувають в Україні на Лівобережжі, у Перед-карпатті та Причорномор’ї.

Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район сформувався на Лівобережжі. Тут є багато родовищ високоякісної нафти і значна кількість супутного природного газу. В 60-ті роки ХХ ст. родовище газу Шебелинка Харківської обл. було найбільшим у світі. І зараз тут зосереджений основний видобуток газу. У Карпатському нафтогазоносному районі видобуток нафти і газу скоротився, але є нові перспективні нафтогазоносні площі. В Причорноморсько-Кримському нафтогазоносному районі існують перспективи видобутку газу на шельфі Чорного й Азовського морів. Його геологічна будова така ж, як і в Каспійському морі й Перській затоці, тому нафти і газу тут має бути не менше.

Великі перспективи пошуку нафти і газу в Україні є на Волині, в Передкарпатті й Закарпатті, на Лівобережжі, на шельфі Чорного й Азовського морів.

Шляхи покриття дефіциту палива в Україні існують не тільки за рахунок власних ресурсів. Є перспектива перетворення нашої країни на одного з постачальників нафти і газу на світовий і європейський ринки. Це повинно відбутися, перш за все, за рахунок видобутку сланцевого газу і нафти, а також освоєння нафтогазоносних ділянок Чорного й Азовського морів. У нашій країні є перспективи розвитку вітроенергетики. Швидкість вітру в Карпатах і на узбережжях морів досягає 30 м/с, що дає змогу виробляти велику кількість електроенергії. Значні перспективи і для розвитку сонячної енергетики на півдні країни, де кількість сонячних днів досягає 316. Це майже ідеальні умови для розвитку галузі. В Закарпатті й на півдні країни знайдено термальні води, які дають можливість опалювати будинки в зимовий період і навіть виробляти електричну енергію. Україна посідає одне з перших місць за вирощуванням волоських горіхів. Їх шкаралупа є гарним паливом для роботи теплових міні-електростанцій, а зроблені з неї паливні брикети та пелети — економне паливо для приватних будинків. Існують й інші способи енергетичного забезпечення нашої країни. Їх пропонують школярі України, які проводять дослідження в Малій академії наук.


Дізнайтеся докладіше про учнівські проекти щодо способів енергетичного забезпечення нашої країни на сайті Малої академії наук України (електронний режим доступу: man.gov.ua/ua/index).

Існують закономірності територіального залягання і просторового поширення корисних копалин на планеті. Нафта, природний газ і вугілля залягають, переважно, серед шарів осадових порід, утворених за часів пізньопа-

леозойської та мезозойської ер, у різних за глибиною тектонічних прогинах та западинах.

Найбільше нафти у світі видобувають США, Саудівська Аравія і Росія. Основними басейнами видобутку нафти і природного газу є: Перської, Гвінейської, Мексиканської заток, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Техаський, Західноканадський тощо.

Вугілля видобувається в найбільших басейнах світу: Верхньосілезькому (Польща), Кузнецькому (Росія), Карагандинському (Казахстан), Північно-Східному (Китай), Східному (Індія), Аппалацькому (США), Південно-Східному (Австралія), Донецькому та Львівсько-Волинському (Україна).

Перспективи пошуку нафти і газу в Україні є на Волині, в Передкарпатті і Закарпатті, на Лівобережжі, на шельфі Чорного й Азовського морів.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть та покажіть на карті найбільші басейни видобутку нафти і природного газу, перелічені в параграфі.

2. Знайдіть та покажіть на карті найбільші басейни та райони видобутку вугілля, перелічені в параграфі.

3. Поясніть закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин.

4. Оцініть місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля.

5. Запропонуйте та обґрунтуйте власний спосіб енергетичного забезпечення нашої країни.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^