mozok.click » Географія » Машинобудування світу
Інформація про новину
  • Переглядів: 2143
  • Автор: admin
  • Дата: 12-11-2017, 20:51
12-11-2017, 20:51

Машинобудування світу

Категорія: Географія

1. Які машини та механізми оточують Вас у повсякденному житті?

2. Чи можна уявити собі життя без них?

Машинобудування та його роль у сучасному світі. У сучасному світі практично вся діяльність людини пов’язана з використанням виробів машинобудування. Це телевізор і міксер, холодильник і пральна машина, радіоприймач і велосипед, мобільний телефон. Усі вони виготовлені машинами або з їх використанням. На роботу люди дістаються автобусами, потягами, автомобілями і там теж мають справу з машинами — верстатами, комбайнами. Навіть в управлінській праці дедалі більше використовуються машини — комп’ютери, ксерокси, автоматизовані робочі місця.

Машинобудування та металообробка — це сукупність галузей промисловості, що виготовляють машини та устаткування для усіх ланок господарства та побуту людей.

Зробіть висновок щодо того, як відрізнялися вже 100 років тому машини та механізми, які використовувалися у первинному секторі господарства в країнах із різним рівнем розвитку.

Отже, без машин життя та виробнича діяльність людей сьогодні неможливі. Забезпечуючи все більш ефективними машинами різні галузі господарства, машинобудування сприяє науково-технічному прогресу, полегшує та поліпшує умови праці робітників (мал. 92).Різноманітність підприємств та чинники їх розміщення. Спеціалізація у машинобудуванні. Машинобудування в нинішньому світі стає все більш складною і диференційованою галуззю (мал. 93).

Залежно від таких чинників, як матеріало- і трудомісткість, виділяють важке, загальне та середнє машинобудування (мал. 94).

З огляду на специфіку продукції, яку випускають різні підприємства машинобудування, воно поділяється на окремі підгалузі, а ті на ще дрібніші підрозділи. Наприклад, до складу підгалузі транспортного машинобудування входить автомобілебудування. Воно, в свою чергу, поділяється на виробництво легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів, трамваїв, електровозів тощо.


Така розмаїта галузева і технологічна диференціація машинобудування створює умови для спеціалізації окремих підприємств на виробництві не лише готової продукції, наприклад, легкового автомобіля, але й на випуску його окремих деталей і частин. До них можна в цьому випадку віднести виробництво інжекторів, моторів, автомобільного скла, шин, сидінь для салону. Як бачимо, машинобудівні й не лише машинобудівні заводи при виробництві якогось готового товару стають все біль-

ше спеціалізованими на виробництві окремих частин машин, їх деталей і вузлів. У машинобудуванні, враховуючи особливості технології виробництва готових машин, можливості для розвитку спеціалізації виробництва практично безмежні (мал. 95).

Машинобудування

Важке

Загальне

Середнє

Особливості

Матеріаломістке з великим споживанням металу, відносно мала трудомісткість

Середні нормативи споживання металу, енергії, невисока трудомісткість

Мала металоємність, підвищена трудомісткість, енергоємність

Приклади

Металургійне, гірничошахтне устаткування, ковальсько-пресові машини, судна, вагони, локомотиви, цистерни

Устаткування для лісової, целюлозно-паперової, будівельної, легкої, харчової промисловості

Приладобудування, виробництво засобів обчислювальної техніки

Чинники розміщення

Поблизу металургійних баз, районів споживання готової продукції

У районах споживання з урахуванням близькості сировинної бази

Наявність кадрів: конструкторів, інженерів, кваліфікованих робітників

Мал. 94. Види та особливості машинобудування

Мал. 95. Спеціалізація у машинобудуванні


Пригадайте, що таке спеціалізація (мал. 95). Поясніть їі значення для розвитку машинобудування. Чому не вигідно на одному підприємстві виробляти деталі та вузли і готову машину?

Кооперування у машинобудуванні. Ви вже знаєте, що такі форми організації виробництва, як спеціалізація і кооперування, тісно між собою пов’язані. Спеціалізація без кооперування в багатьох випадках втрачає будь-який сенс. Розвиток спеціалізації викликає все більше розширення і поглиблення кооперування, тобто встановлення довготривалих виробничих зв’язків підприємств зі спільного виробництва певної готової продукції машинобудування.

Користуючись мал. 14 та 15 на стор. 31, поясніть, що таке кооперування на прикладі автомобілебудування.

У наш час практично всі найвідоміші машинобудівні фірми світу тісно між собою пов’язані. Якщо ми подивимося на те, в яких країнах і на яких підприємствах виготовлені деталі та вузли легкових автомобілів, то лише за цим можна вивчати економічну географію світу. Так, на автомобілях французької фірми «Рено» встановлено двигуни японської фірми «Ніссан». Ледь не кожна деталь цього автомобіля походить з іншої країни. Виходить, що французькі там лише кузов і збирання всіх цих деталей, доставлених на фірму з усього світу. Те ж саме можна сказати і про будь-який інший складний виріб машинобудування в будь-якій країні світу.

Життя та виробнича діяльність людей сьогодні неможливі без машин і машинобудування. Забезпечуючи машинами різні галузі господарства, воно сприяє науково-технічному прогресу, полегшує та поліпшує умови праці робітників.

Машинобудування стає все більш складною і диференційованою галуззю, що створює умови для спеціалізації окремих підприємств на виробництві не лише окремих деталей і частин, а й готової продукції.

Розвиток спеціалізації викликає все більше розширення і поглиблення кооперування, тобто встановлення довготривалих виробничих зв’язків підприємств зі спільного виробництва певної готової продукції машинобудування. У наш час практично всі найвідоміші машинобудівні фірми світу тісно пов’язані між собою.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування, використовуючи мал. 93 та 94.

2. Схарактеризуйте сучасні тенденції розвитку і розміщення виробництва машин і устаткування.

3. Поясніть, як на розвиток машинобудування впливають спеціалізація та кооперування. Наведіть приклади.

4. Оцініть роль машинобудування у розвитку світового господарства.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^