mozok.click » Біологія » Ліпіди
Інформація про новину
  • Переглядів: 4155
  • Автор: admin2
  • Дата: 9-06-2017, 21:02
9-06-2017, 21:02

Ліпіди

Категорія: Біологія

З курсу біології людини пригадайте, які речовини повинні надходити в її організм з їжею. Чому з їжею крім білків і вуглеводів в організм повинні надходити ліпіди? Які функції виконують ліпіди в організмі людини? До яких негативних наслідків може призвести їх нестача?

 

Що таке ліпіди?

Ліпіди є групою речовин, які об’єднали, в першу чергу, не за хімічною будовою, а за фізичними властивостями. Вони всі є нерозчинними у воді маслянистими або жирними речовинами. Найбільш поширеними вуглеводами є жири, олії та гормони.

Термін «жири» не є синонімом терміна «ліпіди». Так називають тільки частину речовин з цієї групи. Зазвичай термін «жири» застосовують стосовно ліпідів тваринного походження, які за кімнатної температури залишаються твердими. Терміном «олії» також позначають лише частину ліпідів. Так називають ліпіди рослинного походження, які за кімнатної температури залишаються рідкими. Така відмінність у властивостях жирів та олій пов’язана з особливостями будови їхніх молекул (молекули олій містять декілька подвійних зв’язків між атомами Карбону).

 

Будова та властивості ліпідів

Складовою багатьох ліпідів є такі речовини, як багатоатомний спирт гліцерол (C3H5(OH)3) і жирні кислоти. Жирні кислоти — це органічні речовини, молекули яких є довгими ланцюжками атомів Карбону (містять від 4 до 24 атомів), сполученими з атомами Гідрогену та з приєднаною до цього ланцюжка карбоксильною групою (-COOH). Саме карбоксильна група й забезпечує їхні кислотні властивості.

Важливою особливістю ліпідів є те, що різні частини їх молекул по-різному взаємодіють із водою. Жирні кислоти з водою взаємодіють погано. А от гліцерол є гідрофільною сполукою і з водою взаємодіє легко. Але найкраще з водою може взаємодіяти ортофосфатна кислота, яка входить до складу фосфоліпідів. Через це після потрапляння молекул ліпідів на поверхню води вони розташовуються так, щоб гідрофільна частина молекули була орієнтована до води, а гідрофобна — від води.

Розглянемо особливості будови молекул ліпідів та їхні характерні властивості на прикладі конкретних груп сполук.

 Особливості будови та властивостей ліпідів

 

Група сполук

Особливості будови молекули

Властивості

У яких організмів трапляється

Тригліцериди

Жирні кислоти є дуже гідрофобною частиною молекули (погано взаємодіють з водою), гліцерол і орто-фосфатна кислота (у фос-фоліпідів) є гідрофільними (з водою взаємодіють добре). Тому у водних розчинах утворюють групи молекул, що орієнтовані гідрофільними частинами до води, а гідрофобними — всередину

У клітинах усіх живих організмів

Сполуки гліцеролу й жирних кислот. У фосфоліпі-дів замість залишку однієї з жирних кислот міститься залишок ортофосфат-ної кислоти

Воски

Дуже гідрофобні сполуки

У багатьох наземних рослин і членистоногих

Сполуки молекул спиртів, що мають довгий ланцюг, і жирних кислот

Стероїди

Гідрофобні сполуки.

У живих організмах часто транспортуються за допомогою білків

У багатьох тварин і рослин

Китовий жир забезпечує добру теплоізоляцію й дає можливість плавати в полярних морях

 

Соняшникова олія забезпечує насіння рослин великим запасом енергії

 

Розвиток рогів оленя можливий завдяки гормону тестостерону, який є ліпідом

 

Мал. 7.1. Ліпіди в живих організмах

 


Біологічна роль ліпідів

Основними функціями ліпідів у живих організмах є структурна, захисна, регуляторна, резервна, пластична й енергетична (мал. 7.1.). Структурну функцію виконують тригліцериди, які становлять основу клітинних мембран.

Захисну й резервну функції виконують ті структури організмів, які накопичують жири та олії. Гормони ліпідного походження в організмі тварин здійснюють регуляторну функцію.

Пластичну функцію виконують ліпіди, які разом з білками беруть участь в утворенні складних органічних речовин — ліпопротеїнів. Важливу роль в обміні речовин у тварин відіграють вітаміни, які належать до групи ліпідів. Наприклад, вітаміни A, D, E. Енергетична функція здійснюється більшістю ліпідів. Під час окиснення ліпідів масою 1 г у клітині утворюється 9 ккал (37,68 кДж) енергії, яку клітина може використати для утворення АТФ.

 

Приклади використання ліпідів живими організмами

Ліпіди складають основну масу таких структур живих організмів, як, наприклад, жирова тканина у тварин. Такі тварини, як кити, мають добре розвинену жирову тканину. У великих китів шар підшкірної жирової тканини може досягати 50 см у товщину. Такий шар добре зберігає тепло, бо жирова тканина є гарним теплоізолятором.

Крім збереження тепла, жирова тканина вберігає внутрішні органи тварин від пошкоджень унаслідок ударів. А ще ліпіди є гарним способом запасання ресурсів на випадок, коли цих ресурсів не вистачатиме. Ви вже знаєте, що ліпіди під час окиснення виділяють багато енергії. А ще вони є матеріалом для синтезу інших потрібних організму речовин. Крім того, вони є джерелом так званої метаболіч-

Мал. 7.2. Основним місцем запасання ліпідів в організмі верблюдів є горби

 

Мал. 7.3. Ліпіди в ендоспермі насінин кокосової пальми спочатку рідкі (кокосове молоко), а потім стають твердими

 

ної води, яка утворюється в процесі їх окиснення. Під час окиснення 100 г ліпідів утворюється 107 г води. Саме тому верблюди (мал. 7.2), які живуть у пустелях, запасають у своєму організмі ліпіди.

Рослини також часто накопичують ліпіди. Їх багато в насінні таких рослин, як соняшник, гірчиця, рапс, какао, кокос тощо (мал. 7.3.). Вони є поживними речовинами, які забезпечують гарний розвиток зародка рослин.

 

Ліпіди — це велика група гідрофобних органічних речовин, до якої належать тригліцериди, воски, стероїди та інші сполуки. Вони є важливими компонентами обміну речовин (вітамін А) і основою клітинних мембран (тригліцериди). Надзвичайно важливою є регуляторна функція, яку виконують гормони стероїди (тестостерон, естроген).

 

Перевірте свої знання

1. На які групи поділяються ліпіди?

2. Які функції виконують ліпіди в організмах рослин?

3. На конкретних прикладах поясніть значення ліпідів для тварин.

4. Які властивості ліпідів сприяли тому, що вони стали основою клітинних мембран?

5. У верблюдів резервні ліпіди накопичуються у горбах, а у китів вони накопичуються під шкірою по всьому тілу. З якими властивостями ліпідів це може бути пов’язано?

6*. У комах жирове тіло, яке містить багато ліпідів, виконує, у тому числі, й функцію виділення, відкладаючи в собі продукти обміну. Чи пов’язана можливість виконання такої функції із властивостями ліпідів?

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^