mozok.click » Трудове навчання » Загальні уявлення про професію
Інформація про новину
  • Переглядів: 1370
  • Автор: admin
  • Дата: 27-12-2017, 00:12
27-12-2017, 00:12

Загальні уявлення про професію

Категорія: Трудове навчання

1. Пригадайте, які види професій вам відомі. Які особливості роботи характерні для цих професій?

2. Які професії вам подобаються найбільше? Поясніть чому.

3. Якою професією ви хочете оволодіти після закінчення школи? Обґрунтуйте свої прагнення.

Усе, чим користується людина, - автомобілі й космічні кораблі, мобільні телефони й комп’ютери, родючі землі й технічні споруди, предмети повсякденного вжитку - результат її праці. Для того щоб створити будь-яку корисну річ, потрібно мати відповідні знання і вміння.

Насамперед кожному слід здійснити найголовніше в житті - обрати вид трудової діяльності - професію. Це відповідальне і складне завдання, до розв’язання якого потрібно підходити зважено, адже від правильного вибору фаху залежатиме ваше задоволення результатами своєї праці та її якість.

Професія - це рід занять, який об’єднує групу споріднених спеціальностей. Наприклад: професія - учитель, а спеціальності - учитель трудового навчання, учитель фізики, учитель інформатики тощо. Спеціальності слюсар механоскладальних робіт, слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматів, слюсар-ремонтник об’єднуються у професію слюсар, а столяр може мати такі спеціальності, як столяр-червонодеревник, сто-ляр-мебляр, столяр-будівельник тощо. Отже, поняття «професія» ширше, ніж «спеціальність», тому ототожнювати їх не можна.

Спеціальність - це сфера діяльності, що вимагає певної підготовки і є основним засобом для існування й розвитку людини, її життєзабезпечення. Висококваліфіковані працівники, які досконало оволоділи професією, можуть очолювати на підприємстві групу фахівців, які виробляють певний вид продукції. Наприклад, бригадир слюсарів-складальників, начальник відділу технічного контролю, начальник навчального цеху, заступник директора заводу тощо.

Спеціальність (фах) може включати спеціалізації. Спеціалізація (від лат. specialis — «особливий») - конкретизація, деталізація фаху, набуття

особою здатностей виконувати окремі особливі завдання та обов’язки в межах спеціальності. Наприклад, фах дизайнера може включати такі спеціалізації: дизайнер костюмів, дизайнер інтер’єрів, промисловий дизайнер, дизайнер ландшафтів, графічний дизайнер.

Службове становище, пов’язане з виконанням певних обов’язків у якій-небудь установі, на підприємстві, в організації, називають посадою.

Оскільки в одній галузі зайняті різні спеціалісти, їхня праця має певні особливості. Наприклад, у виробничій сфері працюють оператори ліній автоматичного монтажу, дизайнери, інженери, конструктори, будівельники та інші працівники, характер праці яких різний.

Як зорієнтуватись у складному й цікавому різноманітті професій, які їх особливості? Для цього ознайомтеся з додатками 1, 2 в кінці підручника. Існують також довідкові матеріали: класифікатори та класифікації професій.

Класифікатор професій - довідник, який містить систематизований перелік професій (виробничих стандартів) (мал. 102).

Уявлення про характер праці спеціаліста залежно від предмета праці дає класифікація професій. Класифікації професій - це розподіл професій відповідно до галузевої структури народного господарства (виробничої і невиробничої сфер).З класифікатором професій ви можете ознайомитися в Інтернеті, і отримаєте уявлення про різноманітність професійної діяльності людини. Окремі інформаційні джерела (мал. 103) поглиблюють інформацію про світ професій. Наприклад, журнал «Менеджер по персоналу» призначено для професіоналів у сфері управління людськими ресурсами.

На сторінках журналу «Довідник кадровика» висвітлюється широке коло проблем: порядок оформлення, ведення та обліку трудових книжок; правила прийняття на роботу за трудовим договором чи договором підряду; регулювання роботи тимчасових і сезонних працівників; проведення атестації працівників і присвоєння їм кваліфікаційного розряду тощо.

Об’єкти, на які спрямовано діяльність людини, називають предметом праці. Це можуть бути людина, природа, техніка, символи, художній образ.

З урахуванням предмета праці, засобів, умов, кваліфікаційних вимог до певних галузей людської діяльності, професії поділяють на п’ять типів: «людина-людина», «людина-природа», «людина-техніка», «людина -знакова система», «людина - художні образи» (мал. 104).

До типу професій людина-людина належать професії, де предметом праці є люди. Прикладом цього типу можуть бути професії: учитель, лікар, продавець, телефоніст міжміського зв’язку (див. додаток 2.1).

Тип професій людина-природа об’єднує професії, предметом праці яких є жива природа: рослинні й тваринні організми. До цього типу належать такі професії, як агроном, тракторист, виноградар, птахівник, зоотехнік тощо (див. додаток 2.2).


Назва типу професій людина-техніка вказує на те, що людина в процесі праці спрямовує свою діяльність на технічні об’єкти (машини, механізми). Найпоширенішими професіями цього типу є: токар, слюсар, сталевар, шахтар, електромонтажник, технік-електрик, інженер-технолог (див. додаток 2.3).

Тип професій людина - знакова система включає професії, де людина має справу з креслениками, схемами, картами, текстами, символами. До цього типу належать професії: секретар-друкарка, редактор, бухгалтер, програміст, оператор зв’язку, телеграфіст, кресляр, топограф, технік-геодезист (див. додаток 2.4).

Професії, пов’язані з образотворчою, музичною, акторсько-сценічною діяльністю, об’єднано в професії типу людина - художні образи (див. додаток 2.5). Це художник, артист ансамблю, актор, композитор, скульптор, конструктор-модельєр одягу.

Класифікація професій за предметом праці допомагає розібратися в тому, які загальні вимоги ставить об’єкт праці до людини. Так, тип професій «людина-людина», окрім професійних знань спеціаліста, передбачає тактовність, чуйність, доброзичливість, уміння стримувати себе, спілкуватися з людьми різного характеру і темпераменту.

Професії типу «людина - художній образ» потребують від людини образного мислення, багатої уяви, здібностей до сприймання кольору, форм, спостережливості.

Щоб правильно обрати професію, треба спочатку пізнати себе. Пропонуємо і вам визначити власний профіль обдарованості: академічної, естетичної, практичної.

Якщо людина відповідає вимогам, які ставить професія до здібностей, особистих якостей, фізичного стану, то вона є професійно придатною.

Наприклад, той, хто має намір обрати професію слюсаря механоскладальних робіт, повинен відповідати таким вимогам: високий рівень технічного мислення; здатність до швидких, чітких дій; зосередженість, увага, хороший зір, добра рухова активність та ін.

Якщо людина не відповідає професії, то має місце професійна непридатність. Наслідком професійної непридатності є різні захворювання, втрата працездатності тощо. Крім того, залучення до певного виду роботи професійно непридатних людей завдає підприємству відчутних економічних збитків через випуск продукції низької якості, а працівнику - додаткових витрат через повторний вибір професії та навчання.

Причини професійної непридатності можуть бути різними, наприклад фізіологічними: якщо людина не розрізняє кольорів (дальтонік), вона, безперечно, не може бути водієм, художником, дизайнером, малярем. Такою причиною може бути також невідповідність за станом здоров’я, приміром за наявності алергічних захворювань людина не може освоювати фармацевтичні, медичні професії тощо. Значущим чинником є також відповідність професійно важливим якостям. Наприклад: фахівці із систем програмування, розробники операційних систем тощо повинні швидко й точно виконувати операції пальцями рук, їм повинні бути притаманні зосередженість, висока увага, знання мов тощо. Отже, щоб обрати професію, конче потрібно насамперед з’ясувати її вимоги до людини.

Для визначення інтересів і нахилів до певного типу професій уче-ні-психологи розробили спеціальні тести, завдання, опитувальники, комп’ютерні програми. Щоб надати громадянам допомогу у виборі професії, у населених пунктах створено центри зайнятості, у яких працюють психологи, педагоги, медичні та інші працівники. У цих закладах людина може детально вивчити власні індивідуальні особливості та визначити придатність до оволодіння певною професією.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 Визначення інтересів і нахилів до певного типу професій

Обладнання та матеріали: диференційно-діагностичний опитувальник.

Послі довні сть виконання роботи

1. Ознайомтеся з інструкцією до опитувальника та завданнями, що пропонуються в ній.

2. Заповніть аркуш відповідей.

3. Визначте власні інтереси й нахили до певного типу професій.

Усі питання анкети містять два альтернативних варіанти («а» і «б»). Ви повинні в кожній із 20 запропонованих пар видів діяльності обрати тільки один вид. Прохання: уважно прочитайте пару описів і спочатку оберіть для себе той вид діяльності, яким ви хотіли б займатися. Потім дайте оцінку кожному із двох описів:

«+» - якщо вид заняття подобається;

«-» - якщо вид заняття не подобається.

Оцінки потрібно занести в бланк відповідей у клітинки з відповідними номерами.

Диференційно-діагностичний опитувальник «Я віддам перевагу»

Уявіть, що після відповідного навчання ви зможете виконувати будь-яку роботу. Однак, якби вам довелося обирати з двох можливих, якій ви віддали б перевагу?

1а - Доглядати за тваринами

1б - Обслуговувати машини, прилади (стежити за їхньою роботою, регулювати)

2а - Допомагати хворим людям, лікувати їх

2б - Складати таблиці, схеми, програми для комп’ютерів

3а - Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, носіїв музики

3б - Стежити за станом, розвитком рослин

4а - Обробляти матеріал (дерево, тканину, метал тощо)

4б - Доводити товари до споживача (рекламувати, продавати)

5а - Обговорювати науково-популярні книжки, статті

5б - Обговорювати художні книжки, п’єси, концерти

6а - Вирощувати молодняк (тварин певної породи)

6б - Тренувати товаришів (або молодших) для виконання певних вправ (трудових, спортивних)

7а - Копіювати малюнки, налаштовувати музичні інструменти

7б - Керувати яким-небудь вантажним засобом - трактором, тепловозом

8а - Повідомляти, пояснювати людям потрібну інформацію

8б - Оформляти виставки, вітрини (брати участь у підготовці п’єс, концертів)

9а - Ремонтувати речі, вироби, одяг, техніку, житло

9б - Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках

10а - Лікувати тварин

10б - Виконувати обчислення, розрахунки

11а - Виводити нові сорти рослин

11б - Конструювати, проектувати нові промислові вироби

12а - Залагоджувати суперечки, конфлікти між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати

12б - Розбиратись у креслениках, схемах (перевіряти, уточнювати тощо)

13a - Спостерігати за творчими колективами, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності

136 - Спостерігати за мікробами, вивчати їхні особливості

14a - Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати

146 - Надавати людям медичну допомогу в разі поранень

15a - Складати точні описи-звіти про явища, які спостерігали, про події

156 - Художньо описувати, відтворювати події (які спостерігали або уявляли)

16a - Робити лабораторні аналізи в лікарні

166 - Лікувати людей, проводити з ними бесіди

17a - Фарбувати й розписувати стіни приміщень, поверхні виробів

176 - Здійснювати монтаж будівель або складання машин, приладів

18a - Організовувати культпоходи ровесників, туристичні походи, екскурсії тощо

186 - Грати на сцені, брати участь у концертах

19a - Виготовляти за креслениками деталі або вироби (машини, одяг), споруджувати будинки

196 - Займатися креслярством, копіювати карти, креслення

20a - Вести боротьбу з хворобами рослин, із шкідниками лісу, саду

206 - Працювати на клавішних машинах (друкарській, телетайпі, набірній машині тощо)

Обробляючи результати відповідей, самостійно полічіть кількість знаків «+» окремо в кожному з п’яти вертикальних стовпчиків і зазначте відповідні суми в нижніх клітинках аркушів відповідей.

Максимальні суми в стовпчиках указують на перевагу інтересів, а можливо й нахилів до певних галузей діяльності.

Організація - об’єднання людей для здійснення певних заходів, розробки технологій тощо.

Професіонал - той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією.

Професія - рід занять, трудової діяльності людини, що вимагає певних знань і навичок і є джерелом існування.

Спеціальність - сфера чиєїсь діяльності або вивчення чого-небудь; основна кваліфікація, професія, фах.

Фахівець - той, хто досконало володіє якимось фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з певної галузі техніки, науки, мистецтва тощо; той, хто зробив якесь заняття своєю професією.

1. Що спільного між професією та спеціальністю?

2. У чому сутність поняття «посада»?

3. Що таке класифікатор професій? Використовуючи різні джерела інформації, зокрема Інтернет, з’ясуйте, чи є класифікатори професій в інших країнах. Знайдіть у вітчизняному й зарубіжних класифікаторах назву вашої майбутньої професії.

4. З якими інформаційними джерелами про професії ви вже ознайомилися?

5. Які основні причини професійної непридатності людини?

6. Як уникнути помилкового вибору професії? Обґрунтуйте свою думку.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас Гащак (хлопці)

 


^