mozok.click » Основи здоров'я » Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація
Інформація про новину
  • Переглядів: 23119
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:20
31-08-2017, 18:20

Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Дев'ятикласники обговорювали питання вибору професії. Богдан сказав, що йому все одно, яка професія, головне, щоб за цю роботу добре платили. Настя сказала, що вона хоче обрати професію, яка була б пов'язана з малюванням або пісочною анімацією, і неважливо, скільки вона буде отримувати за це грошей. А Гліб повідомив, що він стане фармацевтом, тому що його батьки так вирішили. Чим відрізняються критерії вибору професії у цих підлітків? Чи усвідомлено вони обирають професію?

Критерії і мотиви для вибору професії

Професійна діяльність є важливою частиною життя людини, а професійне самовизначення — це важливий момент становлення особистості.

Мотив — це те, що змушує вас діяти. Тоді якими можуть бути ваші мотиви вибору професії? Виділяють зовнішні та внутрішні мотиви. Зовнішні мотиви зумовлені впливом навколишнього соціального середовища, а внутрішні мотиви пов’язані з вашим характером, здібностями, схильностями, звичками. Основні мотиви, що спонукають підлітків обрати ту чи іншу професію,— це престиж, високий рівень зарплати, кар’єрне зростання, інтерес до професії, умови роботи, можливості подальшої освіти.

Критерії професійного самовизначення, тобто вибору професії, можуть бути різними.Потрібно дослухатися до порад дорослих і друзів, аналізувати їх, ураховувати під час прийняття власного рішення. Але пам’ятайте, що це ВАШЕ рішення.

На вибір професії впливають також ваші здібності, схильності, бажання здобути суспільне визнання. Здібності — це саме ті ваші особливості, що свідчать про готовність до оволодіння бажаною професією. Ваш зразковий слух і музичні здібності відкривають вам дорогу до професії піаніста, диригента, композитора, співака, а математичні здібності, унікальна пам’ять, логічне мислення — до професії математика або програміста. Ваші схильності виявляються в тому, на що ви витрачаєте свій вільний час. А свій вільний час ви зазвичай витрачаєте на те, до чого у вас є здібності. Зверніть на це увагу, обираючи професію.

Важливим критерієм професійного самовизначення є інформова-ність. Що ви знаєте про різні професії? Які з них потрібні сьогодні?

А які будуть потрібні завтра? Які перспективи певної професії на ринку праці? Без такої інформації складно обирати професію. Важливо, щоб інформація, якою ви користуєтеся, була об’єктивною, відповідала дійсності.

Зрозуміло, що обирати професію необхідно відповідно до власних бажань, здібностей і перспектив на ринку праці. Пам’ятайте також, що професійне самовизначення триватиме протягом усього вашого життя. У зв’язку із цим до вибору професії треба ставитися надзвичайно серйозно й ґрунтовно.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Яким ви бачите своє професійне майбутнє через 10 років? Ким ви себе уявляєте? Ким би вам хотілося бути? Який результат вашої професійної діяльності вас задовольнить?

Профорієнтація

Профорієнтація, тобто орієнтація на професію,— це процес виявлення в людини схильностей до певного виду діяльності.

Ваша профорієнтація відбуватиметься поступово.


Спочатку ви визначаєте, чого ви насамперед прагнете, які ваші бажання, схильності, уподобання щодо майбутньої професії. Непогано мати перелік сучасних професій, щоб було із чого обирати. Можна

використовувати перелік професій за напрямами: технічні, економічні, медичні, педагогічні тощо.

Потім потрібно визначити, яка робота вас приваблює — з людьми чи з документами, з тваринами чи з технікою?

Далі потрібно проаналізувати свої можливості, інтелектуальні, комунікативні й організаторські вміння. Можна спиратися на власний досвід, а можна поцікавитися думкою ваших близьких: ким вони вас бачать? Обираючи професію, враховуйте, що кожна з них вимагає від людини певних здібностей, умінь, особистісних якостей. Спитайте себе: «Чи маю я такі якості? Чи можу я щось зробити, щоб набути таких якостей?».

Для отримання необхідної інформації знайдіть професіограму обраної професії. Професіограма — це перелік ознак, що описують ту чи іншу професію, а також перелік норм і вимог цієї професії до працівника.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Найбільший попит у світі 2016 року мали: фахівці з інжинірингу, IT-фахівці, лікарі, фахівці у сфері туризму, логісти, екологи, хіміки, енергетики, нанотехнологи, сервіс-фахівці, журналісти, іміджмейкери. Що ви знаєте про ці професії?


Вивчаючи інформацію про професії, порівнюйте вимоги зі своїми можливостями. Не звужуйте коло професій, які ви розглядаєте. Якщо у вас є така можливість, то поспілкуйтеся з фахівцями-практиками, поцікавтеся реальними умовами праці в обраній професії. Ретельно проаналізуйте ситуацію на ринках праці, визначте професії, які сьогодні найбільше потрібні в країні.

Якщо ви все це зробили, то можна обирати. Остаточне рішення має бути тільки вашим. Скажіть собі: «Саме я обрав/обрала цю професію і можу пояснити чому».

У додатковому матеріалі до параграфа на сайті ви можете прочитати про типи професій та ознайомитися з професіограмою коректора.

Опорні точки. Є зовнішні й внутрішні мотиви вибору професії. Головні з-поміж них: престиж, високий рівень зарплати, кар'єрне зростання, інтерес до професії, умови роботи, можливості подальшої освіти.

На вибір професії впливають ваші здібності, схильності, бажання здобути суспільне визнання. Критерії професійного самовизначення, тобто вибору професії, можуть бути різними, але рішення приймаєте саме ви. Профорієнтація — це процес виявлення в людини схильностей до певної професії.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Що передбачає процес профорієнтації?

2. Які типи професій ви знаєте?

3. Навіщо потрібна професіограма?

II рівень

4. Які існують критерії і мотиви для вибору професії?

5. Як можна виявити свої професійні схильності?

6. Яку роль відіграє професійна діяльність у житті людини?

III рівень

7. Хто відповідає за вибір професії, яку ви вподобали?

8. Які особливості свідчать про готовність до оволодіння бажаною професією?

9. Які мотиви спонукають підлітків обрати ту чи іншу професію?

IV рівень

10. Доведіть, що професійне самовизначення є важливим моментом осо-бистісного самовизначення.

11. Доведіть, що важливим критерієм професійного самовизначення є інформованість.

12. Доведіть, що обирати професію треба відповідно до власних бажань, здібностей та її перспектив на ринку праці.

Практичне завдання № 5 Виявлення професійних схильностей

Мета: навчитися виявляти свої професійні схильності.

Матеріали: модифікований диференційно-діагностичний питальник.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомтеся з інструкцією до питальника.

Ця методика призначена для виявлення схильності людини до певних типів професій. У ній виділяють п’ять типів професій.

Перший тип «людина — природа» підходить людям, які легко йдуть на контакт із природою, яких цікавлять рослини, тварини або мікроорганізми. Це професії садівника, ландшафтного дизайнера, працівника лісової промисловості, ветеринара, еколога тощо. Цей тип професій позначений у тестовому завданні літерою П.

Другий тип «людина — техніка» буде найкращим для людей, яких цікавлять технічні системи й об’єкти, матеріали, види енергії. Такі люди схильні до технічних професій, роботи з технікою. Цей тип позначений у тестовому завданні літерою Т.

Третій тип «людина — знакова система» підходить людям з аналітичним і математичним складом мислення. Це такі професії, як програміст, бухгалтер, економіст, нотаріус, редактор, інспектор, історик, математик. Цей тип позначений у тестовому завданні літерою З.

Четвертий тип «людина — художній образ» пов’язаний зі створенням художніх образів, він найкраще підійде людям творчим, схильним до художньої, письменницької, музичної й архітектурної діяльності. Це професії дизайнера, художника, композитора, письменника, режисера, музиканта, актора. Цей тип позначений у тестовому завданні літерою X.

П’ятий тип «людина — людина» підходить людям, схильним до спілкування, допомоги іншим, взаєморозуміння з аудиторією. Ці професії пов’язані з освітою, вихованням, соціальною діяльністю, медициною, правовою допомогою, журналістикою, а також адміністративною роботою. Цей тип позначений у тестовому завданні літерою Л.

2. Виконайте тестове завдання.

Якщо ви погоджуєтеся з пунктом програми, поставте на окремому аркуші поряд з номером пункту позначку «+», якщо ні — «-».

3. Проаналізуйте результати тестового завдання.

Виконавши всі 30 пунктів тестового завдання, підрахуйте суму

балів у кожному зі стовпчиків «П», «Т», «З», «Х», «Л», ураховуючи тільки рядки з позначкою «+». Найбільше число буде в колонках, найкращє підхожим для вас типам професій.

4. Зробіть висновок.

Міні-проект

Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації

Етапи виконання проекту:

1. Постановка мети.

Мета проекту: дослідити ринок праці за матеріалами засобів масової інформації для подальшого використання отриманих результатів під час профорієнтації.

2. Пошук інформації щодо ринку праці у своєму місті, області.

3. Аналіз отриманих матеріалів, їх класифікація, структуруван-ня, оформлення у вигляді таблиць, діаграм, схем.

4. Формулювання висновків щодо ситуації на ринку праці (найбільш потрібні професії, їхні характеристики, професіограми).

5. Оформлення результатів проекту у вигляді презентації, газетної статті, тексту доповіді тощо.

6. Захист проекту.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^