mozok.click » Трудове навчання » Проектування майбутньої професійної діяльності
Інформація про новину
  • Переглядів: 1603
  • Автор: admin
  • Дата: 27-12-2017, 00:13
27-12-2017, 00:13

Проектування майбутньої професійної діяльності

Категорія: Трудове навчання

1. Назвіть три професії, які вас приваблюють найбільше. Які засоби й предмети праці їм притаманні?

2. Які кваліфікаційні вимоги потрібні для праці, на яку спрямована ваша професійна орієнтація?

Кожен учень замислюється над проблемою вибору професії. Що для цього потрібно знати? Що враховувати? У якому навчальному закладі здобути спеціальність? Які умови праці за обраною спеціальністю? Ці та багато інших питань вам потрібно буде враховувати, обираючи майбутню професію. Насамперед кожен з вас повинен проаналізувати власні можливості оволодіння відповідним фахом, зіставити їх з вимогами щодо

нього та з’ясувати три основні питання: «що я можу», «що я хочу» та «що потрібно для економіки нашого регіону».

Світ професій різноманітний, і кожен має змогу знайти в ньому улюблену професію (мал. 105). Хтось мріє стати видатним спортсменом, а комусь більше подобається конструювання. Є люди, які мріють працювати з технікою на виробництві, а інших захоплює робота, пов’язана з природою. Існують сотні різних професій. Обрати серед них свою непросто.

«Сто доріг - одна твоя» - так каже народна мудрість. Адже кожна професія, як і кожна людина, має свої особливості і ставить певні вимоги до професійної діяльності. Так, наприклад, щоб стати дизайнером, треба мати розвинену фантазію, добре розрізняти кольори, уміти малювати. Столяр повинен бути вправним у роботі з інструментами для обробки деревини, мати хороший окомір (уміти визначати розміри на око, без приладів). Контролер має бути спостережливим, уважним, принциповим.І хоча нині рідко люди обирають одну професію на все життя, оскільки дуже швидко відбуваються зміни в сучасному суспільстві, та важливість правильного вибору професії переоцінити важко. Вибір професії - один з найважливіших і найвідповідальніших кроків у житті людини.

Якщо обирати професію відповідно до власних інтересів, нахилів, здібностей, враховуючи водночас стан особистого здоров’я, професійну придатність та можливість працевлаштування (потреби у спеціалістах у межах певного регіону), то робота приноситиме очікувані результати й допоможе здійснити найзаповітніші мрії.

Якщо ж вибір фаху здійснювати необдумано, без урахування власних індивідуальних особливостей, «за компанію» з іншими однокласниками або тільки в прагненні слави чи грошей, то професійна діяльність може призвести до розчарування, позбавляючи радості, натхнення, а іноді й здоров’я. Тож не помиліться у виборі професії!

Правильний вибір професії - це врахування відповідності інтересів та індивідуальних особливостей людини вимогам обраної професії.

Як же правильно обрати професію? Для цього вчені-психологи розробили науково обґрунтовану теорію в поєднанні трьох компонентів: «хочу», «можу», «потрібно» - як складових успіху в розв’язанні цієї важливої проблеми.

«Хочу» - вказує на необхідність врахувати потреби, бажання, ідеали людини, те, що її приваблює, до чого вона прагне. Це питання про особисту спрямованість людини, її інтереси й бажання. Під інтересом розуміють активну пізнавальну спрямованість людини на той чи той предмет праці. Стосовно вибору професії, інтереси - це позитивне ставлення до певної сфери праці, прагнення до пізнання й діяльності.

Інтереси різняться за змістом, глибиною обсягу, тривалістю. Зміст і глибина обсягу знань та вмінь відображають кругозір і допитливість людини. Тривалість інтересів характеризує їх стійкість, привабливість, тобто незмінність висновків щодо оволодіння визначеним напрямком діяльності в майбутньому.

У результаті поглиблення знань про майбутню діяльність інтереси людини змінюються. Спочатку вони мають характер тимчасових, епізодичних і проявляються в позитивному ставленні до певного предмета праці (типу професії). Якщо такі інтереси не розвивати, вони можуть «згаснути» (послабитись). За умови поглиблення й удосконалення інтересів у визначеній сфері діяльності вони закріплюються і через певний час можуть стати стійкими. Це буває, коли людина чітко уявляє особливості певної сфери діяльності та визначилась у виборі свого життєвого шляху. Такі інтереси переростають у схильність.

Схильністю називають прагнення людини до якого-небудь виду діяльності з урахуванням її природних здібностей та бажань. Якщо інтереси можна виразити мотивацією «хочу знати», то схильність - «що робити». Одна справа цікавитися інформацією про свої інтереси з різних джерел: книжок, журналів, Інтернету тощо, - інша - прагнути досягти їх самому. Тому потрібно не чекати, а творчо й активно працювати. Тільки така діяльність людини дає змогу досягти бажаного результату.

Щоб бути активними, організованими й успішними в житті, ви покликані обрати ті види діяльності, які відповідають вашим природним задаткам і здібностям, тобто розв’язанню складової «можу». Задатки - це ваші внутрішні потенційні можливості, дані вам природою для успішної взаємодії з певним інформаційним середовищем: вербальним (верб - це звук), сенсорним (сенс - це відчуття), структурним (речовинним). Задатки перетворяться у здібності, якщо ви правильно оберете для їхньої реалізації відповідне зовнішнє середовище, до якого треба пристосуватися завдяки праці.

Здібність - це природний нахил людини до певного виду діяльності. Це обдарування, талант, які допомагають досягненню успіху в якій-небудь справі. Наприклад, якщо людині притаманне вміння добре запам’ятовувати багато формул, визначень, цифр, слів та оперувати ними, робити логічні висновки, абстрактно мислити, - її прагнення можуть бути спрямовані на оволодіння професіями математика, програміста, конструктора та ін.

Пізнайте себе, і ви безпомилково оберете напрям майбутньої професійної діяльності, у якому визріє ваш особистісно-ціннісний профіль обдарованості.

На малюнку 106 видно, що права півкуля мозку поєднує профілі естетичної і практичної обдарованості. Зверніть увагу: художники декоративно-ужиткового мистецтва не виконують технічних креслеників чи математичних розрахунків. Їхня праця - це гра художньо-образної уяви, фантазії. Вони беруть до рук улюблений матеріал і майстерно виготовляють з нього твір мистецтва. У них різні естетичні смаки й художні техніки оброблення матеріалу інструментами. Естетично і практично обдаровані особи схильні до варіативних способів діяльності.

Ліва півкуля мозку на цьому малюнку відображає академічний профіль обдарованості, який характеризується схильністю до типових, алгоритмічних видів діяльності.

Найкраще, коли у вас будуть поєднуватися всі три профілі обдарованості. Це дизайн-обдарованість, природна здатність до художнього проектування. Про людину, обдаровану здатністю до художнього проектування, у народі кажуть: «і жнець, і швець, і на дуду гравець», «де не посій, там і вродить». На малюнку - це зображення міжпівкульної частини головного мозку.

Отже, щоб обрати професію, потрібно багато знати та вміти, а також володіти певними природними задатками. Іншою складовою формули досягнення мети є компонент «потрібно». Це значить, що для визначення сфери майбутньої діяльності потрібно знати й враховувати потреби у фахівцях на ринку праці (потреби виробництв). Можна, наприклад, оволодіти професією оператора комп’ютерного набору, а в даному регіоні є потреба в операторах ліній автоматичного монтажу чи програмістах. Це споріднені спеціальності, які дають змогу задовольнити одночасно як власні інтереси та можливості, так і потреби ринку праці в кваліфікованих працівниках.


Дані про потреби виробництв у кадрах можна отримати в регіональних центрах працевлаштування населення, які є в кожному місті, районі, області.

Отож, вирішуючи, яка професія цікавить вас найбільше, намагайтеся враховувати не лише думку ваших батьків, друзів і знайомих, а в першу чергу те, що подобається саме вам. Подумайте, чи могли б ви займатися цією справою день за днем, протягом, можливо, не одного року, докладаючи максимум зусиль і старань? Адже нині, щоб досягти в житті успіху, потрібно прагнути бути кращим у будь-якій зі спеціальностей.

Для найдопитливіших

Якщо ви обрали професію робітника з обслуговування, експлуатації та контролювання роботи технологічного устаткування, складання устаткування та машин, то перевірте наявність у себе технічного мислення.

Вам запропоновано кілька технічних завдань у вигляді малюнків. До кожного малюнка додано кілька варіантів відповідей. Подумайте й оберіть правильний варіант відповіді, який запишіть на окремому аркуші паперу. Працюйте точно і швидко. На розв’язання завдань відведено 20 хв. За цей час потрібно розв’язати 17 завдань. Якщо у вас виникають труднощі під час розв’язання будь-якої задачі, переходьте до наступної. А якщо залишиться час, ви зможете поміркувати над пропущеними.

Діагностичне завдання

Зображення механізму

1

Якщо шестірня В обертатиметься в указаному стрілкою напрямі, то в якому напрямі буде обертатися шестірня А:

а) за годинниковою стрілкою;

б) проти годинникової стрілки;

в) уперед-назад?

2

Яка гусениця танка повинна рухатися швидше, щоб він повертався у напрямі стрілки:

а) гусениця А;

б) гусениця В;

в) обидві з однаковою швидкістю?

3

Якщо верхній шків обертається в напрямі стрілки, то в якому напрямі обертається нижнє колесо:

а) у напрямі стрілки А;

б) у напрямі стрілки В;

в) уперед-назад?

4

Якщо на диск діє рівномірне зусилля 1 і 2, то в якому напрямі він буде рухатися:

а) у напрямі стрілки А;

б) у напрямі стрілки В;

в) у напрямі стрілки С?

Діагностичне завдання

Зображення механізму

5

Який ланцюг потрібно встановити для підтримання таблички:

а) ланцюг А;

б) ланцюг В;

в) обидва ланцюги?

6

У річці, де вода тече в напрямі стрілки, встановлено три колеса. 3 труб на них додатково падає вода. Яке колесо буде обертатися швидше:

а) колесо А;

б) колесо В;

в) колесо С?

7

Яке з означених коліс обертається в тому самому напрямі , що й колесо С:

а) колесо А;

б) колесо В;

в) обидва колеса?

8

Який ланцюг потрібен для підтримування вантажу:

а) ланцюг А;

б) ланцюг В;

в) ланцюг С?

9

Яка шестірня обертається в тому самому напрямі, що й паразитна:

а) шестірня А;

б) шестірня В;

в) не обертається жодна?

Діагностичне завдання

Зображення механізму

10

Яка із шестерень обертається з більшою швидкістю:

а) шестірня А;

б) шестірня В?

11

Якщо колесо Н обертається в напрямі, указаному стрілкою, то в якому напрямі буде обертатися колесо С:

а) у напрямі стрілки А;

б) у напрямі стрілки В?

12

Яка з машин-бензовозів гальмує:

а) машина А;

б) машина В;

в) машина С?

13

У якому напрямі востаннє пересували медичний візок:

а) у напрямі стрілки А;

б) у напрямі стрілки В;

в) у поперечному напрямі?

Діагностичне завдання

Зображення механізму

14

Колесо і гальмівну колодку виготовлено з однакового матеріалу. Що швидше зноситься - колесо чи гальмівна колодка:

а) колесо;

б) колодка;

в) зношуються однаково?

15

Чи однакова густина рідини в посудинах:

а) густина рідини однакова;

б) густина рідини більша в посудині А;

в) густина рідини більша в посудині В?

16

Визначити напрямок обертання ло-пастей вентилятора:

а) у напрямі стрілки А;

б) у напрямі стрілки В;

в) уперед-назад.

17

У якому положенні зупиниться рухомий диск:

а) у довільному;

б) у положенні А;

в) у положенні В?

Бажання - прагнення до здійснення чого-небудь; хотіння.

Епізодичні інтереси - не постійні, змінні, проявляються час від часу. Нахил - природні здібності; хист до чого-небудь.

Прагнення - сильне бажання; потяг до здійснення чого-небудь. Тимчасові інтереси - позитивне ставлення до чогось (захоплення, виду діяльності тощо) у певному проміжку часу.

1. У чому сутність принципу вибору професії?

2. Що спільного та в чому відмінність між поняттями «прагнення» і «бажання»?

3. Чи слід враховувати потребу ринку праці у фахівцях, обираючи професію? Обґрунтуйте свою думку.


 

Тестові завдання

1. Які з перелічених знарядь належать до перших автоматів?

А сокира, ніж, спис Б лук, капкан В гончарний круг, візок

2. Скільки ступенів рухомості має «рука» робота-маніпулятора, зображеного на малюнку?

А два взаємно перпендикулярні Б три взаємно перпендикулярні В у напрямках, зазначених у пунктах А) та Б), а також у кутових та двох взаємно перпендикулярних напрямках

Г у будь-якому із зазначених залежно від конструкції робота Д правильної відповіді немає

3. Які приводи використовують у промислових роботах?

А електромеханічні Б пневматичні В гідравлічні Г комбіновані

Д будь-які залежно від конструкції робота

4. Промисловим роботом, або автоматом, називається:

А машина-автомат, що автоматично функціонує

Б машина-автомат, яка призначена для відтворення деяких рухових функцій людини

5. Пристрій керування робота призначено для:

А формування керуючої дії

Б передавання керуючої дії виконавчому пристрою В розміщення програми керування Г усього переліченого Д правильної відповіді немає

6. Виконавчим елементом робота, зображеного на малюнку, є:

А основа 1 Б колона 2 В маніпулятор 3 Г захоплювач 4

7. У чому полягає метод біоніки у проектуванні?

А внесення просторових змін під час конструювання виробів Б внесення конструктивних змін під час конструювання виробів В усі відповіді правильні Г правильної відповіді немає

8. Головним об'єктом праці професій типу «людина-природа» є:

А технічний пристрій

Б людина В жива природа Г умовні знаки, схеми, карти Д скульптури, картини

9. Професії столяр, слюсар, кондитер, хірург, музикант, ювелір належать до групи професій, пов'язаних із застосуванням:

А машин з ручним керуванням Б ручної праці

В автоматів, напівавтоматів, робототехніки Г функціональних заходів

10. Які найважливіші особисті якості провинні бути притаманні людині, яка обирає професію типу «людина-техніка»?

А зорова чутливість Б технічне мислення В координація рухів Г оперування наочними образами Д усі перелічені

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 9 клас Гащак (хлопці)

 


^