mozok.click » Географія » Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій
Інформація про новину
  • Переглядів: 2641
  • Автор: admin
  • Дата: 9-08-2017, 17:34
9-08-2017, 17:34

Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій

Категорія: Географія

Спробуйте відповісти

1. Що ви знаєте про інформаційні технології?

2. Якими програмами ви користуєтеся на своєму персональному комп'ютері?


 

Аутсорсинг та його переваги

Аутсорсинг (від англ. outsourcing) — це передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Розрізняють виробничий аутсорсинг, коли частина виробничих функцій передається сторонній організації (наприклад рекламні агентства, які використовують виробничі потужності друкарні). Аутсорсинг бізнес-процесів полягає в тому, що компанія передає бізнес-процеси, які не є основним видом її діяльності, у відання сторонньої компанії (класичний приклад — аутсорсинг бухгалтерських послуг). Існує також інформаційно-технологічний, або IT-аутсорсинг, коли інформаційні системи компанії передаються на обслуговування організаціям, які займаються технічною підтримкою та програмним забезпеченням. Саме IT-аутсорсинг є найбільш поширеним.

Головне завдання аутсорсингу — винести за межі бізнесу непрофільні й вузькоспеціалізовані напрямки діяльності. Розглянемо очевидні переваги аутсорсингу.

• З економічної точки зору залучення аутсорсера дозволяє фірмі значно знизити витрати, адже компанії не доведеться утримувати додаткову структуру й розширювати штат. Також деякі інші постійні витрати можуть знизитися або трансформуватися у змінні, що залежатимуть від потреб фірми в конкретний період часу.

• Із точки зору реалізації стратегічних завдань аутсорсинг дає можливість сконцентрувати ресурси на основному виробництві, а також поліпшити операційний контроль. Крім того, полегшується процес упровадження нових технологічних або управлінських операцій.

• Із технологічного боку аутсорсинг відкриває доступ до більш високих технологій. Якщо в штаті немає необхідних фахівців, їх можна залучити за програмою аутсорсингу. Якість обслуговування в разі залучення аутсорсера значно зростає, оскільки стороння компанія зобов’язується контролювати якість робіт, що надаються за контрактом.

 

Прабатьком виробничого аутсорсингу можна назвати Генрі Форда. Він одним із перших зрозумів, що жодна фірма не може бути самодостатньою. Голова автомобільної компанії прагнув особисто контролювати всі етапи виробництва, але незабаром зіткнувся з непомірними витратами, що йшли на обслуговування всіх напрямків діяльності компанії. Тоді він і звернувся по допомогу до незалежних компаній, які взяли на себе частину завдань. Зараз компанія «Форд» самостійно виробляє тільки 30 % комплектуючих, інше виробництво передано на аутсорсинг.

 

  

До недоліків аутсорсингу можна віднести такі:

• неможливість абсолютної захищеності від витоку важливої інформації, що становить комерційну таємницю замовника послуг;

• вартість аутсорсингу досить часто може бути вищою за вартість виконання замовлення внутрішніми працівниками;

• загроза банкрутства аутсорсингової компанії.

 

2. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг)

 

ІТ-аутсорсинг — це передача спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, які пов’язані з інформаційними технологіями, а саме:

• повне сервісно-технічне обслуговування ІТ-інфраструктури (обчислювальної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки тощо);

• проектування та розробка автоматизованих бізнес-систем із подальшим постійним удосконаленням та обслуговуванням (наприклад упровадження інформаційних баз даних, систем управління та обліку, новітніх технологій в ІТ-інфраструктуру);

• створення, обслуговування та підтримка веб-серверів;

• управління інформаційними системами.

ІТ-аутсорсинг можна поділити на три типи: професійний (аутсор-сер має спеціалістів вищого професійного рівня, ніж наявні в компа-нії-замовника); виробничо-технологічний (аутсорсер має необхідні потужності, як апаратні, так і професійні); фінансово-адміністративний (аутсорсер може керувати деякими проектами для прискорення їх виконання та зниження собівартості).

Популярність аутсорсингу пов’язана з тим, що в аутсорсера працюють фахівці з різними спеціалізаціями й, відповідно, проблема в будь-якій ІТ-сфері буде вирішена спільними зусиллями швидко та якісно. На сьогоднішній день в Україні це найбільш розвинена сфера порівняно з іншими сегментами економіки. За різними оцінками, у нашій державі налічується до 4000 IT-компаній. 85 % із них — це малі та середні фірми з кількістю персоналу до 80 осіб.

Основна частина компаній розташована у великих містах України — Києві (44,9 %), Харкові (18,7 %), Львові (9,3 %), Дніпрі (8,2 %) та Одесі (5,5 %).

Серед сервісів, які сьогодні більшою мірою надає український аутсорсинг, лідирує веб-розробка (процес створення веб-сайтів або веб-додатків). За нею йдуть дизайн, верстка та створення мобільних додатків.

Понад 80 % усіх аутсорсингових IT-компаній України працюють на зовнішні ринки. Більшість клієнтів компаній виходять на українських розробників із Європи (67,7 %) та Північної Америки й Австралії (56,7 %).


 

У 2015 р. серед українських IT-компаній простежувалася тенденція, пов’язана з підвищенням рівня складності створюваних IT-про-ектів. Це сприяло підвищенню кваліфікації фахівців і зростанню їхнього професіоналізму.

3 країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу

У наш час обсяги продажу програмного забезпечення у світі щорічно зростають майже на 5 %. Найбільшим постачальником цього продукту є Microsoft (мал. 1). Друге місце в рейтингу з 2013 р. посіла компанія Oracle, обігнавши при цьому IT-гіганта IBM. Усі три компанії представляють США. До п’ятірки лідерів із продажів також увійшли німецька корпорація SAP та американська компанія з виробництва програмного забезпечення у сфері інформаційної безпеки, зокрема антивірусів, Symantec.

Із 2010 р. лідером постачання аутсорсингових послуг залишається Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Більшість світового обсягу виробничого та IT-аутсорсингу тут забезпечують Індія, Китай, В’єтнам, Філіппіни, Малайзія тощо.

У Європі до розвинених центрів постачання аутсорсингових послуг належали лише два міста — Дублін і Краків. У той самий час збільшилася кількість центрів постачання аутсорсингових послуг у Центральній та Північній Америці в таких країнах, як Коста-Ри-ка, Бразилія, Чилі, Аргентина, Уругвай, Колумбія, Перу. Це свідчить про економічний розвиток цих регіонів та їхнє прагнення посісти належне місце в міжнародному поділі праці.

На сьогодні країною-лідером із постачання аутсорсингових послуг залишається Індія, яка налічує 13 міст — аутсорсингових центрів. До країн, що мають щонайменше три такі міста, належать також Філіппіни, Китай, Польща, Росія, Велика Британія, Бразилія, Колумбія, Мексика, США та ПАР.

У найближчих сусідів України — країн Східної Європи — провідними осередками аутсорсингу є Польща, Чехія, Угорщина, Росія. Також до ринку глобального аутсорсингу активно прагнуть увійти Румунія, Словаччина, Болгарія, Естонія, Словенія, Сербія.

Серед міст Східної Європи за рейтингом постачальника аутсор-сингових послуг лідирують Краків та Прага. Впливовими аутсор-синговими центрами протягом останніх років залишаються Брно, Варшава, Бухарест, Санкт-Петербург; Будапешт, Бухарест, Братислава та Вроцлав дещо втратили свої позиції.

Зростання ІТ-ринку в країнах Європи та Північної Америки відбувається середніми темпами — 4,4 та 6 % відповідно, у Японії — 2,3 %. У цей самий час у країнах Центральної та Східної Європи ринок зростає на 7—12 %, а в країнах БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) — на 15—20 %.

Термін «комп'ютерне піратство» означає порушення авторських прав на програмне забезпечення. У буквальному значенні поняття «авторське право» означає «право створення копій». Усі види комп'ютерного піратства завдають шкоди не тільки виробникам програмних продуктів, а й ІТ-індустрії в цілому. Загалом існує обернене співвідношення між рівнем комп'ютерного піратства та величиною ІТ-сектору за часткою від ВВП. Так, наприклад, країни з рівнем піратства менш ніж 30 % (Велика Британія, Нова Зеландія та Фінляндія) відрізняються великим ІТ-сектором, що складає в кожній із країн більше ніж 3,5 % ВВП. Водночас у країнах із рівнем піратства вище 85 % цей сектор складає менш ніж 1,5 % ВВП.

1. Поясніть суть аутсорсингових інформаційних технологій. 2. Назвіть переваги аутсорсингу. 3. Назвіть країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу.

1. На контурну карту світу нанесіть країни-лідери світового ринку програмування та аутсорсингу. 2. Порівняйте переваги та недоліки кожного з основних типів офшорних центрів. Результати подайте у вигляді таблиці.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Гілецький

 


^