mozok.click » Основи здоров'я » Поняття сталого розвитку та інформаційного суспільства
Інформація про новину
  • Переглядів: 2779
  • Автор: admin
  • Дата: 8-01-2018, 18:35
8-01-2018, 18:35

Поняття сталого розвитку та інформаційного суспільства

Категорія: Основи здоров'я

Розгляньте інфографіку з публікації «Що таке сталий розвиток? Екологічні, економічні та соціальні основи нашого добробуту сьогодні і завтра» Програми розвитку ООН (мал. 53, с. 163). Поясніть, як ви розумієте сталий розвиток.

Поняття сталого розвитку

Є багато тлумачень поняття сталого розвитку, але загальноприйняте — визначення з доповіді Всесвітньої комісії навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє»:

Сталий розвиток — це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.Ідея сталого розвитку, що була офіційно проголошена Всесвітньою конференцією глав держав і урядів 1992 р. в Ріо-де-Жанейро, полягає у вирівнюванні, а саме: прискорення темпів розвитку відсталих країн та подальше зростання рівня життя населення розвинутих країн вирівнюється зі скороченням споживання природних ресурсів.

Крім того, завданням сталого розвитку є забезпечення рівноваги між ресурсами для життя людей сьогодні і ресурсами для життя людей у майбутньому.

Але як цього досягти, якщо навіть наші особисті потреби суперечать одна одній? Наприклад, бажання дихати чистим повітрям і одночасно комфортно пересуватися власним автомобілем, забруднюючи повітря. Задовольняючи базові потреби однієї групи людей, ми часто порушуємо потреби іншої.

1. Пригадайте, що належить до базових потреб людини.

2. Наведіть приклади суперечливих потреб окремих людей, громад, країн.

3. Навіщо нам дбати про майбутнє покоління?

4. Над чим змушують задуматися подані нижче факти? 

• У світі налічується 7 мільярдів людей. До 2050 р. нас буде 9 мільярдів.

• 900 мільйонів людей не мають доступу до питної води.

• 67 % поверхні Землі — океан, 11 % — скелі, пустелі, льодовики. Лише 22 % — це територія, на якій людина живе або використовує її для забезпечення життя.

• Для виготовлення 1 кг алюмінію використовується більше 100 000 л води, для виготовлення 1 кг паперу — 250 л води, 1 кг цукру — 8000 л.

Стратегія сталого розвитку людства включає три складові: екологічну, економічну та соціальну, які мають бути збалансовані (мал. 54).

Збалансованість цих складових потребує змін у кожній із них окремо на різних рівнях: місцевому, державному, глобальному та особистому.


Цілі сталого розвитку

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 р. затверджено Перелік 17 Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 р.

В Україні також ведеться робота з визначення цілей сталого розвитку на 2016-2030 рр., відповідних завдань та показників для моніторингу їх досягнення.

1. Розгляньте інфографіку (мал. 55, с. 166). Поясніть, як ви розумієте кожну із цілей. Які з глобальних цілей є, на ваш погляд, найважливішими для України?

2. Що можете зробити особисто ви для досягнення цих цілей? Чи потребує це зміни стилю вашого життя та життя вашої родини? Як саме?

Сталий розвиток інформаційного суспільства

Інформаційне суспільство — нова фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами та засобами виробництва є інформація та знання. Причому маються на увазі знання, що можуть матеріалізуватися в корисній техніці й технології.

В інформаційному суспільстві посилюється роль прикладної науки: розвиваються нанотехнології, біотехнології, інформаційно-комунікаційні технології.

Розвиток високих технологій переміщує співвідношення сировини, енергії, праці та інформації у витратах виробництва в бік інформації. Високі технології дозволяють не лише економити природні ресурси, але й знаходити їм альтернативу, що безперечно відповідає ідеям сталого розвитку.

Попрацюйте в парах. Проаналізуйте інформацію про ініціативи потужних компаній і країн. Як це сприятиме сталому розвитку країн, світу в цілому?

• Компанія Google повідомила про намір найближчим часом перевести всі свої офіси й центри обробки даних на енергію з відновлюваних джерел. Мова йде про використання електроенергії, виробленої сонячними і вітряними станціями.

• «Тесла», американська автомобільна

стрімко наближається до реалізації виробництва електромобіля для масового ринку.

• Уряд Нідерландів планує заборонити двигуни внутрішнього згоряння в 2035 р., протягом 50 років відключити всі будинки від газової мережі. Також буде створена система, що розподіляє тепло від індустріальних процесів і геотермічних джерел.

(За матеріалами інтернет-видань)

Учені сподіваються, що в інформаційному суспільстві за допомогою наукової обробки даних будуть прийматися більш продумані й обґрунтовані рішення, спрямовані на поліпшення якості життя. Таке суспільство сприятиме взаємопроникненню культур зі збереженням самобутності народів, буде відкривати кожній людині нові можливості для самореалізації.


Ключові ідеї параграфа

Розгляньте інфографіку (мал. 56, с. 167) і дайте відповіді на запитання:

• Які кроки на шляху сталого розвитку пропонується зробити?

• Які кроки ви готові здійснити вже зараз?

1. Поясніть зміст поняття сталий розвиток людства.

2. Чому необхідно контролювати розвиток людства?

3. Які особливі риси інформаційного суспільства?

4. Знайдіть інформацію про альтернативні засоби по догляду за домом: натуральні миючі речовини та засоби для чищення. Складіть про це довідничок.

5. Попрацюйте в групах по чотири-п’ять осіб. Як команди однодумців і прихильників сталого розвитку, запропонуйте, що ви могли б зробити у своєму місті (селі), школі, власній оселі для втілення ідей сталого розвитку.

6. На сайті представництва ООН в Україні в розділі Ресурси та публікації знайдіть посилання «Цілі Сталого Розвитку в Україні: Пакет інформаційних матеріалів» та далі відеоані-мацію до проекту «Найбільший урок у світі». Дайте відповіді на запитання: 

• Без чого людина може обійтись у житті, а без чого — ніяк?

• Скільки держав — учасниць ООН підтримали ідеї сталого розвитку?

• Що ви можете робити для того, щоб економити природні ресурси та зменшити їх споживання?

• Що ви робите для збереження довкілля?

• До якого року планується досягти 17 цілей сталого розвитку?

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Гущина, Василенко, Колотій

 


^