mozok.click » Основи здоров'я » Міжнародне екологічне право. Екологічне законо давство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку
Інформація про новину
  • Переглядів: 1461
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:47
31-08-2017, 18:47

Міжнародне екологічне право. Екологічне законо давство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Річка Дунай — друга за довжиною в Європі. Вона бере початок на території Німеччини, далі протікає через такі столиці, як Відень, Братислава, Будапешт і Белград, а потім впадає в Чорне море через дельту в Румунії та Україні. Яка країна має розв'язувати проблеми охорони цієї річки від забруднення?

Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України

Міжнародне екологічне право є сукупністю міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють міждержавні відносини зі збереження та раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів. Міжнародне екологічне право спрямоване на запобігання й усунення шкоди, якої завдають як національним системам навколишнього природного середовища, так і тим, що перебувають за межами національної юрисдикції.

До основних принципів міжнародного екологічного права належать:

• неприпустимість заподіяння трансграничної шкоди;

• екологічно обґрунтоване використання природних ресурсів.

Основними об’єктами міжнародного екологічного права є: суша,

надра, чорнозем, Світовий океан, прісноводні ресурси, атмосферне повітря, навколоземний космічний простір, флора й фауна Землі.

Міжнародне екологічне право забезпечує боротьбу з основними джерелами забруднення природного середовища — промисловими та хімічними відходами, ядерною зброєю тощо.

Розв’язання сучасних екологічних проблем в Україні може бути ефективним тільки за умов міжнародного співробітництва в цій сфері. Це пов’язано з глобальним характером екологічних проблем, міжнародними зобов’язаннями України щодо охорони природного середовища.Екологічне законодавство України — це норми регулювання екологічних правових відношень, що виникають у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

До джерел екологічного права в Україні належать: Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону земель», «Про надра» та інші. Система екологічного законодавства України спирається на світовий досвід у галузі екологічного права. Сьогодні Україна є учасником понад двадцяти міжнародних конвенцій, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.

Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Відомо, що 27 % світового чорнозему зосереджено на території України. Потенційно він може прогодувати 600 мільйонів осіб.

Це справжній скарб. Що ви знаєте про закони, які забезпечують охорону земель?

Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Інформаційне суспільство — це суспільство, у якому більшість працівників зайняті створенням, зберіганням, переробкою й реалізацією інформації, насамперед знань. В інформаційному суспільстві створюється глобальний інформаційний простір, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, доступ до світових інформаційних ресурсів, розвиток інформаційної економіки, електронної держави, електронного уряду, цифрових ринків, електронних соціальних мереж тощо.

Знайдіть необхідну інформацію й дайте відповідь на запитання. Дев'ятикласник Тарас вважає, що інформаційне суспільство — це таке суспільство, у якому інформація визнається найзначущим ресурсом і кожна людина має комп'ютер.

А його однокласниця Тамара вважає, що загальноприйнятого визначення поняття «інформаційне суспільство» поки що немає.


Хто з них має рацію?

Інформаційне суспільство є черговою сходинкою в розвитку цивілізації. Сьогодні головним ресурсом розвитку суспільства є люди, їхні інтелектуальні, творчі здібності. Це дуже позитивна тенденція.

Але інформатизація суспільства має і негативні сторони. До негативних належать, наприклад, утручання в приватне життя, відірваність від реального світу тощо.

Сучасне людство орієнтоване на розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Такий розвиток отримав назву «сталий розвиток». Сталий розвиток — це загальна концепція, що враховує необхідність установлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь. Існує стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року, що ґрунтується на аналізі потенційних можливостей його поліпшення й забезпечення сталого розвитку.

Опорні точки. Міждержавні відносини зі збереження й раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів регулює міжнародне екологічне право. Об'єктами міжнародного екологічного права є суша, надра, Світовий океан, атмосферне повітря тощо.


Глобальний інформаційний простір, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, формує інформаційне суспільство. Сучасне людство орієнтоване на сталий розвиток.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які існують принципи міжнародного екологічного права?

2. Що ви знаєте про екологічне законодавство України?

II рівень

3. Дайте характеристику інформаційного суспільства.

4. Що таке сталий розвиток?

III рівень

5. Які джерела екологічного права в Україні ви знаєте?

6. Як створюється глобальний інформаційний простір?

IV рівень

7. Доведіть, що розв'язання сучасних екологічних проблем в Україні може бути ефективним тільки за умов міжнародного співробітництва.

8. Які позитивні й негативні аспекти інформатизації суспільства?

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна


^