mozok.click » Основи здоров'я » Епідемія ВІЛ-інфекції / СНІДу: загроза людству. Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу
Інформація про новину
  • Переглядів: 2551
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:56
9-01-2018, 10:56

Епідемія ВІЛ-інфекції / СНІДу: загроза людству. Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;

• про основні положення законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ - інфекції/СНІДу;

• про принципи тестування на ВІЛ - інфекцію, гепатити В і С.

Пригадайте!

Чи потрібна людині, яка живе з ВІЛ, підтримка держави?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте народну мудрість: «Той здоров’я не цінує, хто хворим не був»?

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людству. Уперше Всесвітній день боротьби зі СНІДом було відзначено в 1988 р. за ініціативи Всесвітньої органі -зації охорони здоров’я. За цей час поширення ВІЛ - інфекції/СНІДу набуло ха -рактеру пандемії, що охопила населення практично всіх країн і, за визначенням Генеральної Асамблеї ООН, стала глобальною кризою людства. Нині ВІЛ/СНІД є новою формою надзвичайної ситуації в планетарному масштабі, безпрецедент -ною загрозою людському розвитку. Епідемія ВІЛ - інфекції — унікальне в історії людства явище за швидкістю поширення, масштабами та глибиною наслідків. За останніми даними ВООЗ, від СНІДу у світі померло понад 20 млн людей, а з ВІЛ живе майже 40 млн осіб. Хвороба прогресує, руйнуючи життя людей, завдаючи шкоди суспільству.Відповідно до останніх оцінок Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), показник поширеності ВІЛ значно коливається в різних країнах. Найбільшу загрозу хвороба становить для країн Південної Африки, Південної Америки, Південно -Східної Азії. У регіоні Східної Європи та Центральної Азії темпи розвитку епідемії також продовжують зростати. Кожного дня у світі інфі -кується 15-16 тис. осіб, переважно молодого віку. У глобальному масштабі ВІЛ/ СНІД займає четверте місце серед причин смертності, насамперед молоді.

Зусилля вчених спрямовані на винайдення ефективних методів подолання ВІЛ/СНІДу, однак поки що говорити про успіх, про перемогу над вірусом ВІЛ передчасно.

Основні положення законодавства України щодо ВІЛ/СНІДу. Конституція України визнає життя та здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону, кожна людина має невід’ємне право на життя, кожен має право захищати своє життя та здоров’я, життя та здоров’я інших людей від протиправних посягань. Крім статей Конституції України, у яких прописана відповідальність держави перед людиною, діє Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД і соціальний захист населення», який визначає порядок правового регулювання питань, пов’язаних із поширенням цього захворювання, відповідно до норм міжнародного права й рекомендацій ВООЗ.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи та розгляньте ситуації, у яких люди не дотримуються виконання статей Закону України «Про запобігання захворюванню на СНІД і соціальний захист населення». Змоделюйте наслідки, які можуть спричинити порушення кожної з цих статей Закону, і дайте відповідь на запитання: «Яку відповідальність можуть понести порушники цього Закону?» (Ознайомтеся зі статтями Закону в додатку 11, с. 178-179).

Ситуація 1. Мешканці будинку дізналися від працівника медичного закладу про те, що їхній сусід ВІЛ-позитивний.

Ситуація 2. ВІЛ-позитивна жінка, яка знала про свій статус, не повідомила про це малознайомому чоловікові, а вступила з ним у незахищені статеві стосунки. Ситуація 3. У дружини ВІЛ-позитивного чоловіка почалися перейми, а акушерка медамбулаторії відмовилася приймати пологи.

Ситуація 4. Батьки дізналися від учителів школи, що в їхньому класі навчається ВІЛ-позитивна дитина.

Ситуація 5. ВІЛ-позитивний хлопець, дізнавшись про свій статус, почав вступати в незахищені статеві стосунки з багатьма дівчатами, щоб свідомо інфікувати їх ВІЛ.


Що таке вірусні гепатити В і С. Вірусний гепатит В — інфекційна хвороба, яку спричиняє вірус гепатиту В. Хвороба проявляється як гостра або хронічна ін -фекція. Хронічна форма інфекції — найпоширеніший варіант перебігу гепатиту В. Гострий гепатит В часто — у 85-90 % випадків — завершується видужанням. У 10 % людей, що хворіють на гострий гепатит, інфекція набуває хронічного характеру.

Як можна заразитися гепатитом В? Інфікування може відбутися через кров, навіть через надзвичайно малу дозу, а також статевим шляхом, при ін’єкціях не -стерильними шприцами споживачів ін’єкційних наркотиків, від матері — плоду.

Вірус поширюється двома шляхами: природним і штучним. До штучного належить парентеральне зараження під час медичних маніпуляцій. Особливо небез -печним є переливання крові та її препаратів. До природного поширення інфекції належать статевий шлях (80 %), інфікування та зараження дітей під час пологів. Вакцинація вірусного гепатиту В уведена в календар щеплень дітей (грудного віку) у більшості країн світу, зокрема в Україні, яку проводять у пологових бу динках.

Вірусний гепатит С — інфекційне захворювання, що не має специфічних симптомів. Його називають «ласкавим убивцею», бо він довго не проявляється взагалі або маскується під інші захворювання.

Кількість інфікованих вірусом, за оцінками ВООЗ, становить майже 3 % населення земної кулі. Більшість із них є прихованими носіями.

Основний шлях інфікування — парентеральний, тобто переважно через кров (мал. 62). Хоча можливе зараження й через інші біологічні рідини — сперму, ва гінальний секрет, слину, сечу (в останніх двох випад ках — дуже рідко).

У 85 % хворих на гострий гепатит С розвивається хронічна інфекція, за якої вірус розмножується в орга нізмі протягом десятків років. Вакцини проти гепати ту С не існує.

Для гепатиту С характерні:

• порушення нормальної діяльності шлунка;

• жовтяниця (буває не в усіх випадках);

• помірне збільшення й ущільнення печінки та селезінки;

• порушення функцій печінки, що визначаються лабораторними методами. Як «працює» вірус гепатиту С в організмі людини? Проникаючи в печінку, ві -

рус потрапляє в її клітини й починає розмножуватися. Унаслідок цього все біль -ша кількість клітин заміщується фіброзною тканиною. Симптоми захворювання не проявляються доти, поки не настане таке ушкодження печінки, при якому по рушуються її функції. Цей період може тривати від 10 до 30 років залежно від швидкості прогресування хвороби. Точно передбачити швидкість розвитку за -хворювання в конкретної людини неможливо.

Висловлюємо свою думку

Спростуйте або доведіть правильність думки про те (на основі щойно вивченої інформації), що методи захисту від вірусних гепатитів В і С мають бути такими, як і від ВІЛ-інфекції (див. § 24).


Тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С.

Пройти тест на ВІЛ - інфекцію, гепатити В і С нескладно. Здати кров можна в багатьох лікувальних устано -вах. Перш за все необхідно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста, який обов’язково проведе з вами дотестову консультацію: визначиться зі ступенем ризику зараження інфекціями, розповість про шляхи передання та профілактику ВІЛ інфекції, гепатитів В і С. Здавати кров можна анонімно, повідо мивши тільки дату народження. Перед тим як здава ти кров, необхідно підписати «Інформовану згоду на проходження тесту на ВІЛ інфекцію або гепатити В і С». Аналіз на ВІЛ або гепатити В і С можна зробити за допомогою експрес тестів (кров із пальця, ре зультат через 15 хв) або здати кров із вени (результат через 2-4 дні). Після проходження тесту потрібно обов’язково забрати результати й пройти післятестове консультування в лікаря в призначений час.

Звернутися за тестуванням на ВІЛ інфекцію можна й до кабінетів довіри (мал. 63).

Запам ЯТайТе!

Громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають або на законних підставах тимчасово перебувають на території України, мають право на медичний огляд з метою виявлення зараження ВІЛ-інфекцією. Такий медичний огляд проводиться добровільно.

Добровільне тестування, згідно із Законом України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) і соціальний захист населення», є безкоштовним, конфіденційним, а за бажанням особи — анонімним.

Відомості про результати тестування, наявність чи відсутність ВІЛ - інфекції, гепатитів В і С в особи, яка пройшла медичний огляд, є конфіденційними й становлять лікарську таємницю. Передавати таку інформацію дозволено тільки особі, якої вона стосується, а у випадках, передбачених законами України, також законним представникам цієї особи, закладам охорони здоров’я, органам проку -ратури, слідства, дізнання та суду. Тестування без згоди пацієнта, тобто втручан -ня в організм людини без її згоди, заборонено законом.

Кроки до успіху

Чи перекреслює діагноз ВІЛ-інфікування життя людини? На щастя, ні. Учені розробили ліки, які дають можливість звести концентрацію вірусу імунодефіциту в організмі людини до безпечних показників. Завдяки цим лікам людина може прожити повноцінне довге життя, народити та виховати здорових дітей. Так, ВІЛ-інфікована мати може народити здорову дитину у 85 % випадків. Сучасна медицина здатна запобігти зараженню плода. Для цього, наприклад, інфікованій матері під час вагітності призначають спеціальні антиретровірусні ліки, а під час пологів роблять «сухий» кесарів розтин. Новонароджену дитину вигодовують штучними молочними сумішами.

Гепатит С може призвести до розвитку хронічного гепатиту, що завершується цирозом печінки. (Пригадайте вивчене з курсу біології). Лікування гепатиту С є однією з найскладніших проблем сучасної медицини й, крім того, стосується важливих соціальних аспектів, оскільки воно тривале та дороге.

Вас, мабуть, вразили дані про тенденції розвитку інфікування ВІЛ і гепатитом С у світі. І дуже добре, коли ви весь час пам’ятатимете, що захистити себе від цих інфекцій нескладно, якщо дотримуватися таких правил:

• уникати контакту з кров’ю людей без латексних рукавичок;

• користуватися стерильними (індивідуальними) інструментами для медичних і косметичних маніпуляцій;

• не брати до рук знайдені предмети, якими можна вколотися або порізатися;

• відмовитися від статевого життя до шлюбу та зберігати взаємну вірність.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Як у нашій державі захищають права ВІЛ-інфікованих людей?

2. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб запобігти інфікуванню гепатитами В і С?

3. Які умови проходження тесту на ВІЛ і гепатити В і С?

Домашнє завдання

Обговоріть із батьками та близькими людьми, як потрібно ставитися до ВІЛ-позитивних людей.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про Послів доброї волі з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу ООН в Україні та їхній внесок у боротьбу з цією недугою.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^