Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 4977
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:52
 • 0
6-12-2017, 07:52

Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механізми дихання

Категорія: Біологія

ТЕМА 3. принципи функціонування клітини

У цій темі ви дізнаєтесь про:

• особливості обміну речовин та енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних організмів;

• особливості процесів пластичного обміну та перетворень енергії в живих істотах та їхнє значення для забезпечення життєдіяльності організмів;

• значення процесів дихання для забезпечення процесів обміну речовин;

• значення фотосинтезу для існування життя на нашій планеті.

Інформація про новину
 • Переглядів: 13160
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:50
 • 0
6-12-2017, 07:50

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини

Категорія: Біологія

Ви вже знаєте, що існують організми одноклітинні та багатоклітинні. В одноклітинних істот клітина одночасно є цілісним самостійним організмом, який здійснює всі життєві функції, притаманні й багатоклітинним тваринам, рослинам і грибам. Тому клітина одноклітинних організмів часто організована складніше, ніж клітини багатоклітинних. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4808
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:48
 • 0
6-12-2017, 07:48

Ядро: будова та функції

Категорія: Біологія

Ядро — обов’язкова складова будь-якої еукаріотичної клітини. У ньому зберігається спадкова інформація. Ядро регулює процеси життєдіяльності клітин. Лише деякі типи клітин еукаріотів у зрілому стані позбавлені ядра. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2947
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:46
 • 0
6-12-2017, 07:46

Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди

Категорія: Біологія

Мітохондрії і пластиди - органели клітин еукаріотів, поверхневий апарат яких зазвичай складається з двох мембран, розділених міжмембранним простором. З іншими органелами клітини мітохондрії та пластиди просторово не пов’язані. Спільними їхніми функціями є участь в енергетичному обміні клітини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6112
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:44
 • 0
6-12-2017, 07:44

Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс гольджі, лізосоми, вакуолі

Категорія: Біологія

Ви вже знаєте, що внутрішній вміст еукаріотичної клітини впорядкований системою мембран.

Яка будова та функції ендоплазматичної сітки? Ендоплазматична сітка (мал. 59) становить собою систему порожнин у вигляді мікроскопічних канальців та їхніх потовщень (так званих цистерн). 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4216
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:41
 • 0
6-12-2017, 07:41

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр

Категорія: Біологія

Що таке цитоплазма? Внутрішній уміст клітини, за винятком ядра, називають цитоплазмою (від грец. китос - клітина та плазма — виліплене, сформоване). Це неоднорідний колоїдний розчин органічних і неорганічних речовин у воді — цитозоль. Уміст води може коливатись у значних межах, сягаючи в молодих клітинах до 90 %. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2477
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:39
 • 0
6-12-2017, 07:39

Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат

Категорія: Біологія

Ви вже знаєте, що клітина є структурно-функціональною одиницею живих істот. Це означає, що на клітинному рівні організації живої матерії повністю проявляються всі основні властивості живого: обмін речовин і перетворення енергії, здатність до росту, розмноження, руху, подразливість, збереження і передача спадкової інформації нащадкам тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 10152
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:37
 • 0
6-12-2017, 07:37

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

Категорія: Біологія

ТЕМА 2. структура клітини

У цій темі ви дізнаєтесь про:

• основні методи вивчення клітин;

• особливості клітинного рівня організації живої матерії;

• будову еукаріотичних і прокаріотичних клітин, спільні та відмінні риси їхньої організації.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4988
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:24
 • 0
6-12-2017, 07:24

Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ

Категорія: Біологія

Сукупність реакцій синтезу, які забезпечують розвиток клітин та організмів, поновлення їхнього хімічного складу, називають пластичним обміном. На здійснення цих процесів витрачається певна кількість енергії. Процеси розщеплення складних речовин до простіших супроводжуються виділенням енергії. їх називають енергетичним обміном.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3420
 • Автор: admin
 • Дата: 6-12-2017, 07:22
 • 0
6-12-2017, 07:22

Будова, властивості та функції ДНК

Категорія: Біологія

Будова ДНК. Молекули ДНК у клітинах еукаріотів містяться в ядрі, пластидах і мітохондріях, у клітинах прокаріотів - в особливих ділянках цитоплазми. Розшифрування структури ДНК має свою історію. 1950 року американський учений Ервін Чаргафф (1950-2002) та його колеги виявили певні закономірності кількісного вмісту азотистих основ у молекулі ДНК.

Назад Вперед
^