mozok.click » Хімія » Додатки до підручника Хімія 9 клас Гранкіна
Інформація про новину
  • Переглядів: 1973
  • Автор: admin
  • Дата: 11-01-2018, 14:49
11-01-2018, 14:49

Додатки до підручника Хімія 9 клас Гранкіна

Категорія: Хімія

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ МІЖ ЕЛЕКТРОЛІТАМИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

дослід 1

У дві пробірки налийте по 1 мл розчину натрій карбонату. В одну пробірку прилийте декілька крапель розбавленої хлоридної кислоти, а в другу — 1 мл розчину кальцій хлориду.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Що можна сказати про повноту перебігу реакцій?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 2

У дві пробірки налийте по 1 мл розчину барій хлориду. В одну пробірку долийте 1 мл розчину натрій сульфату, в другу — арґентум(І) нітрату.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Чи відрізняються осади в обох пробірках за виглядом і за складом?

♦ Які йони ви визначили: а) розчином натрій сульфату, б) розчином арґентум нітрату?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 3

У чотири пробірки налийте по 1 мл розчинів натрій хлориду, натрій броміду, натрій йодиду та натрій ортофосфату.

У кожну пробірку обережно прилийте по 1 мл розчину арґен-тум(І) нітрату.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Чи відрізняються осади в пробірках за виглядом і за складом?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 4

В одну пробірку налийте 1 мл розчину сульфатної кислоти, у другу — стільки ж хлоридної кислоти.

Додайте по декілька крапель розчину індикатора (лакмусу або метилоранжу) в кожну пробірку.

Потім в обидві пробірки краплями додавайте розчин лугу до зміни кольору індикатора.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Чи відбувається реакція? За якою ознакою про це можна судити?

♦ Як змінюється кислотність середовища в пробірках?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

♦ Чому в обох випадках однакове скорочене йонне рівняння? Додаткові запитання

1. За яких умов можливий перебіг реакцій йонного обміну в розчинах?

2. Чи відбуватимуться реакції, якщо в першому досліді замість розчину натрій карбонату використовувати нерозчинену сіль?

3. Якщо дослід 4 проводити без індикатора, чи будете спостерігати видимі зміни при цьому?

Чи відбуватиметься реакція?ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

ЗАВДАННЯ 1

Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції, яким відповідають такі скорочені йонні рівняння:

Запишіть відповідні молекулярні реакції.

ЗАВДАННЯ 2

Якими реакціями можна довести якісний склад (наявність певного катіона й аніона) ферум(ІІ) сульфату та хлоридної кислоти? Підберіть відповідні реактиви, проведіть реакції та опишіть візуальні зміни, за якими можна судити про склад речовин.

Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ЗАВДАННЯ 3

У чотирьох пронумерованих пробірках містяться хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій сульфату, натрій гідроксиду. Запропонуйте схему аналізу, з допомогою якого можна визначити вміст кожної пробірки. Проведіть хімічні реакції та визначте, в якій пробірці міститься яка речовина. Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

Додаткові завдання

1. Чи може двом молекулярним рівнянням реакцій відповідати одне скорочене йонне рівняння?

2. Для всіх проведених реакцій опишіть свої спостереження та зазначте інформацію, з допомогою якої можна судити про повноту їх перебігу.

3. Які реакції називають якісними? На спостереженні яких ознак ґрунтується виявлення тих чи інших йонів у розчині?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. ВЛАСТИВОСТІ ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ

дослід і

У 3 пробірки налийте по 1 мл розчину етанової кислоти. В одну додайте декілька крапель фенолфталеїну, в другу опустіть смужку універсального індикаторного паперу, у третю додайте розчин лакмусу.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Який йон обумовлює зміну забарвлення індикаторів?

♦ Яка кислотність середовища в пробірках?

♦ Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти.


ДОСЛІД 2

У пробірку налийте 1 мл розчину етанової кислоти, додайте розчин лакмусу. Потім по краплях додавайте розчин лугу до зміни кольору індикатора.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Чи відбувається хімічна реакція?

♦ Як змінювалася кислотність середовища у пробірці?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 3

У пробірку налийте 1 мл розчину етанової кислоти, додайте розчин натрій карбонату.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Які властивості кислот демонструє цей дослід?

♦ Яка кислота сильніше: карбонатна чи етанова?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 4

У пробірку налийте 1 мл розчину етанової кислоти, додайте порошок кальцій оксиду.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Які властивості кислоти демонструє цей дослід?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ДОСЛІД 5

У пробірку налийте 1 мл розчину етанової кислоти, додайте порошок заліза або гранулу цинку. Якщо реакція відбувається повільно, нагрійте пробірку.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Які властивості кислот демонструє цей дослід?

♦ Чому потрібно було нагрівати пробірку?

♦ Як довести, що газ, який виділяється, — водень?

♦ Запишіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонній формах.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

дослід і

Визначення глюкози в меді, виноградному соку

Приготуйте в одній пробірці розчин меду, у другій — розчин виноградного соку. У третій пробірці до 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату додайте розчин натрій гідроксиду до випадіння осаду. Вміст третьої пробірки додайте в першу й другу пробірки.

Запитання

♦ Які зміни спостерігаєте?

♦ Яку речовину ми визначили в розчині меду й соку внаслідок взаємодії з купрум(ІІ) гідроксидом? До якого класу органічних сполук вона належить? Запишіть формулу цієї речовини.

В яких іще продуктах трапляється глюкоза? Якою є її роль в організмі людини?

ДОСЛІД 2

Визначення крохмалю у вареній ковбасі, соусі, твердому концентраті киселю, кремі

Підготуйте невеликі кількості продуктів. Помістіть їх на скло, у хімічну склянку або чашку Петрі. Крапніть декілька крапель розчину йоду або аптечної йодної настоянки.

Запитання

Які зміни спостерігаєте?

Яку речовину ми визначили в цих продуктах унаслідок взаємодії з розчином йоду? До якого класу органічних сполук вона належить? Запишіть формулу цієї речовини.

В яких іще продуктах є крохмаль? Якою є його роль в організмі людини?


 

ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА КАТІОНИ

 

Визначуваний

катіон

Реагент

Рівняння реакції

Спостережувані явища

Білий сирнистий осад

Білий осад

Зеленуватий, брудно-зелений осад

Бурий осад

н+

Метилоранж

Зміна кольору індикатора

Оранжеве забарвлення змінюєтвся на червоне

Лакмус

Зміна кольору індикатора

Фіолетове забарвлення змінюєтвся на червоне

Білий драглистий осад

Блакитний осад

 

ВІДНОСНІ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ

 

 

РОЗЧИННІСТЬ КИСЛОТ, ОСНОВ, АМФОТЕРНИХ ГІДРОКСИДІВ І СОЛЕЙ У ВОДІ

 

 

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

 

 

ЗМІНА КОЛЬОРУ ІНДИКАТОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СЕРЕДОВИЩА

Зміна кольору універсального індикатору

 

 

Зміна кольору індикаторів

 

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Гранкіна

 


^