mozok.click » Правознавство » Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх
Інформація про новину
  • Переглядів: 5554
  • Автор: admin
  • Дата: 15-01-2018, 17:32
15-01-2018, 17:32

Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх

Категорія: Правознавство

1. Які особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх присвячено окремий XV розділ Кримінального кодексу. Необхідність виокремлення цих особливих норм обумовлено потребою враховувати вікові, соціально-психологічні та інші особливості розвитку неповнолітніх, які вчинили злочин, призастосуванні до них різних видів покарань.

Кримінальній відповідальності підлягають неповнолітні особи, яким на час скоєння злочину виповнилося 16 років, але за особливо тяжкі злочини вонанастає з 14 років. До таких злочинів належать убивство, зґвалтування, розбійний напад тощо.

Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходивиховного характеру.

Завдання

Опрацюйте ст. 105 Кримінального кодексу та визначте, які заходи виховного впливу застосовуються для неповнолітніх. Чи є вони ефективними?

Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру

1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості,може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на моментпостановлення вироку не потребує застосування покарання.2. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходивиховного характеру:

1) застереження;

2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють,чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного вікуі має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіянихмайнових збитків;

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх тапорядок їх залишення визначаються законом.

3. До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходіввиховного характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 частинидругої цієї статті, встановлюється судом, який їх призначає.

4. Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом.

Потрібно зазначити, що в разі ухилення неповнолітнього, який вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, вони скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності.

У разі, якщо неповнолітній буде визнаний винним у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань:

Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернено стягнення. Якщо в ньогонемає можливості сплатити штраф то йому призначають громадські або виправні роботи.

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому віком від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час.Тривалість виконання такого виду покарання не може перевищувати двохгодин на день.

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому віком від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року. При їх

застосуванні із заробітку неповнолітнього здійснюється відрахування в дохід держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п’яти до десятивідсотків.


Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб.

Покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітнім особам може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років, окрім випадку скоєння особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним позбавленням життялюдини (тоді строк до 15 років)

У призначенні покарання неповнолітньому суд враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші його особливості.

Вирішіть юридичні задачі

1. Неповнолітні Олег (14 років), Сергій (16 років) та повнолітній Анатолій (21 рік) здійснили розбійний напад на приватного підприємця. Кого будепритягнуто до кримінальної відповідальності, якщо ст. 67 Кримінального кодексу України визначає це правопорушення як «вчинення злочину групоюосіб за попередньою змовою», що є обставиною, яка обтяжує кримінальнувідповідальність?

Батьки неповнолітніх наполягають на їх звільненні від покарання, бо чули, що ст. 22 Кримінального кодексу, яка розкриває особливості кримінальноївідповідальності неповнолітніх, вже у першій фразі наголошує, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років.

2. 17-річний Сергій М., працюючи на заводі, виготовив кілька саморобних фінських ножів і подарував їх своїм друзям-одноліткам Євгену Р. таДмитру П. Дмитро постійно носив ніж з собою, пояснюючи це необхідністюзахисту від можливого нападу хуліганів, а Євген поклав ніж дома — він колекціонував різні види ножів. Чи правомірні дії хлопців?

3. Неповнолітній Астахов, знаючи, що в його однокласника Бородіна є мобільний телефон, захотів заволодіти ним. З цією метою він прийшов до Бородіна додому наче обмінятися дисками. Залишивши гостя на порозі квартири,Бородін пішов до своєї кімнати міняти диски, а Астахов у цей момент витягнув мобільний телефон із піджака Бородіна і поклав до себе у кишеню, апотім виніс його з квартири. Визначте склад злочину.

2. Особливості адміністративної відповідальності

Особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх полягає в тому, що за вчинені ними правопорушення може бути застосоване обмеженеколо адміністративних стягнень. Це пов'язано насамперед із фізичним і психічним станом неповнолітнього та формуванням і розвитком його особистості.З огляду на ці та інші обставини до неповнолітніх можуть бути застосованітакі заходи:

— попередження — захід адміністративного стягнення, що передбачає порядок роз'яснення неповнолітньому його протиправної поведінки. У разі повторного здійснення протиправних дій його буде притягнено до суворішого адміністративного примусу. Цей захід є адміністративним стягненням лише в

тому разі, коли його належним чином оформлено в письмовій формі у вигляді спеціальної постанови;

— штраф — грошове стягнення, що накладається на особу віком від 16 до18 років за адміністративні правопорушення у випадках і в розмірі, що встановлені Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими законамиУкраїни;

— виправні роботи — застосовуються до особи віком від 16 до 18 роківстроком до двох місяців із відбуванням їх за основним місцем постійної роботи і з відрахуванням до 20% її заробітку в дохід держави. Виправні роботипризначаються судом;

— адміністративна конфіскація — примусове безоплатне вилучення предмета в неповнолітнього, що став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктомадміністративного правопорушення, на користь держави. Важливо зазначити,що конфіскації підлягає лише той предмет, який є особистою власністю неповнолітнього, якщо чинним законодавством не передбачено інших випадків;

— оплатне вилучення предмета — полягає у примусовому вилученні в неповнолітнього предмета, що став знаряддям учинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, і в наступній його реалізації з пере-данням певної суми особі, в якої його було вилучено, з відрахуванням витратна реалізацію вилученого предмета;

Важливою особливістю адміністративної відповідальності неповнолітніх є її перекладення за певних обставин на батьків чи осіб, які їх замінюють.

Завдання.

Опрацюйте 184 ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення та визначте: за яких обставин батьки несуть адміністративну відповідальність за своїх неповнолітніх дітей?

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, —тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють,від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тягне засобою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десятидо двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проаналізуйте ситуації.

1. Двоє підлітків — Петро (17 років) і Олег (15 років) в електричці у присутності пасажирів нецензурно лаялися, зневажливо ставилися до людей, грубореагували на їхні зауваження. Вийшовши з електрички на станції, вони кілька разів ударили кулаками в груди і по спині громадянина Федорина, якийзробив їм зауваження, зняли з нього шапку і закинули на дерево. Незабаромїх затримали працівники поліції, які здійснювали патрулювання у цьому районі.

2. Підлітки, гуляючи вулицею, гучно співали пісні, брутально лаялися, назауваження перехожих не реагували або реагували лайкою. Після затримання нарядом поліції виявилося, що двом із затриманих по 14 років, одному 15,а іншим — 17 років.

3. Десятикласник, якому виповнилось 16 років, протягом півроку відмовляється отримувати паспорт громадянина України.

4. Чотирнадцятирічний Сергієнко скоїв дрібне хуліганство. 15 грудня2016 р. щодо його матері було складено протокол про адміністративні правопорушення, відповідно до якого вона підлягала відповідальності за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дитини. При розгляді справив суді мати Сергієнка пояснила, що вона не позбавлена батьківських прав,проте її син проживає окремо від неї та чоловіка — у своєї бабусі, тому вонане може відповідати за його виховання. Незважаючи на пояснення матері,суд виніс рішення про притягнення її до адміністративної відповідальності.

Визначте, хто і як відповідатиме у цьому випадку.

До якої відповідальності їх буде притягнуто?

Чому?

5. Двоє юнаків Анатолій — (19 років) і Павло (17 років) вчинили серйознеадміністративне правопорушення, за що законом у виняткових випадках застосовується такий вид покарання, як адміністративний арешт терміном до15 діб, і таке рішення приймає лише суд або суддя. Ви — суддя і розглядаєтецю справу.


Яким буде Ваше рішення?

Узагальнення до розділу 4.

1. Вирішіть тестові завдання.

1 Визначте шлюбний вік в Україні:

A) 17 років-жінки, 18 років — чоловіки;

Б)18 років і чоловіки, і жінки;

B) 17 років і чоловіки, і жінки;

Г) 16 років — жінки, 18 років — чоловіки.

2. З якого віку настає кримінальна відповідальність

A) 13 років;

Б) 15 років;

B) 16 років;

Г) 18 років.

3. Укажіть, що є однією з юридичних підстав укладання шлюбу:

A) взаємна любов;

Б) згода батьків на шлюб;

B) взаємна згода жінки та чоловіка;

Г) наявність медичного огляду.

4. Визначте зайве в переліку видів адміністративних стягнень:

A) попередження;

Б) штраф;

B) позбавлення волі;

Г) виправні роботи.

5. Укажіть, який робочий час установлено для неповнолітніх працівниківвід 16 до 18 років:

A) 12 годин;

Б) 24 години;

B) 36 годин;

Г) 40 годин.

6. Укажіть, скільки календарних днів становить щорічна основна відпустканеповнолітніх працівників до 18 років:

A) 18 днів;

Б) 24 дні;

B) 31 день;

Г) 30 днів.

2. Дайте визначення поняттям.

A) Шлюб

Б) Адміністративний проступок

B) Злочин

Г) Трудовий договір Д) Резюме

3. Заповніть порівняльну таблицю: основні права та обов'язки дітей і батьків

4. Запитання та завдання для обговорення:

А) Чим опіка відрізняється від піклування?

Б) Як ви думаєте, чи легко неповнолітньому влаштуватися на роботу? Порадьте одноліткам, на що необхідно звертати увагу при укладанні трудового договору?

Вирішіть юридичні задачі

В) 14-річна дівчина вирішила піти працювати. Вона знайшла фірму, яка була згодна прийняти її. Однак директор фірми заявив, що для оформлення на роботу їй необхідно подати свідоцтво про народження, довідкупро стан здоров’я, довідку про реєстрацію за місцем проживання, а такожхарактеристику зі школи. Чи правомірні вимоги роботодавця?

Г) 16-річний хлопець був прийнятий на роботу на період шкільних канікул. Йому було встановлено восьмигодинний робочий день п’ять днівна тиждень. У вихідний день його терміново викликали на роботу й запропонували протягом одного тижня вийти на нічну зміну.

Д) Нероба Іван мріє про красиве життя. Він лежить вдома на дивані і розмірковує: у якому з місцевих магазинів наприкінці робочого дня можебути найбільша виручка, щоб задарма не ризикувати і здійснити напад змаксимальною результативністю. Чи підлягає Іван кримінальній відповідальності?

Е) Пенсіонерка Лаврова переходила вулицю і була затримана працівниками поліції, які пояснили: «Ви порушили правила переходу вулиць, бо пішохідний перехід знаходиться зовсім недалеко, за 200 метрів від цьогомісця». На це Лаврова відповіла: «Це для вас 200 метрів — зовсім недалеко, а для 75-річної людини робити такий «крюк» важко і, взагалі, - хіба ящось порушила?» А ви як вважаєте?

 

Це матеріал з підручника Правознавство 9 клас Андрусишин

 


^