mozok.click » Правознавство » Підручник Основи правознавства за 9 клас Андрусишин
Інформація про новину
 • Переглядів: 2682
 • Автор: admin
 • Дата: 15-01-2018, 18:05
15-01-2018, 18:05

Підручник Основи правознавства за 9 клас Андрусишин

Категорія: Правознавство, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Перун

 Автори: Б. І. Андрусишин, С. О. Берендєєв, Р. В. Губань


Читати Онлайн Підручник Основи правознавства за 9 клас Андрусишин

  

Зміст

 1. Виникнення держави та її ознаки
 2. Державний лад
 3. Поняття і види соціальних норм
 4. Поняття та ознаки права
 5. Джерела права
 6. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей
 7. Що таке правовідносини
 8. Правопорушення та його види
 9. Юридична відповідальність та її види
 10. Практичне заняття: Обставини, що виключають шкідливість (суспіль ...
 11. Конституція — основний закон держави
 12. Людина — особа — громадянин
 13. Конституційні права та обов'язки громадянина
 14. Органи державної влади та місцевесамоврядування в Україні
 15. Практичне заняття: Звернення громадян
 16. Що регулює цивільне право?
 17. Практичне заняття: Власність неповнолітніх
 18. Практичне заняття. Захист прав споживачів
 19. Що таке сім’я і шлюб
 20. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
 21. Практичне заняття. Влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених б ...
 22. Як законодавство регулює працю неповнолітніх
 23. Практичне заняття: Працевлаштування неповнолітніх
 24. Що таке адміністративне правопорушення. Злочини
 25. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх
 26. Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної в ...
 27. Юридичні професії
 28. Правоохоронні органи в Україні
 29. Практичне заняття. Ігровий суд
 30. Практичне заняття. Зустріч з юристами
 31. Словник юридичних термінів для школярів 9 класу

В результаті засвоєння матеріалу курсу ви зможете оволодіти певним обсягом знань і вмінь:

Знати:

— основні права, свободи та обов’язки людини;

— галузі права та їхні загальні положення;

— форми держави та особливості організації державної влади;

— як влаштуватися неповнолітньому на роботу; укладати шлюб;

— процедуру звернення до органів державної влади;

— механізми захисту власних прав;

— юридичні професії та особливості їхньої діяльності.

Уміти:

— застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;

— аналізувати, творчо осмислювати та логічно впорядковувати інформацію, вміщену у джерелах права;

— працювати з термінологічним словником;

— свідомо і доречно використовувати термінологічні поняття та висловлювати власну думку щодо можливості ефективної реалізації своїх прав неповнолітніми;

— пояснювати, що таке право і яка його роль у житті суспільства, визначати деякі важливі поняття і терміни юридичної науки;

— опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів;

— аналізувати, оцінювати і розв’язувати життєві ситуації, спираючись на знання положень законів;

— використовувати, застосовувати і дотримуватись правових норм у своїй поведінці;

— оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими людьми, спілкуватись, дискутувати, колективно розв’язувати проблеми.


Як працювати з підручником

У підручнику є матеріали для обговорення, проведення тематичних дискусій, велика кількість витягів із законів та інших нормативно-правових актів. Існує рубрика «Цікаво знати», в якій представлено маловідомі факти з історії про ті норми або галузі права, які ви будете вивчати. В кінці кожної теми є словник, який допоможе легко знайти необхідні терміни. Також у підручнику представлено багато схем та ілюстративного матеріалу, який дає можливість кожному обрати для себе оптимальну форму опрацювання та запам'ятовування навчального матеріалу. Вирішення юридичних завдань дасть можливість змоделювати життєві ситуації, які підготують вас до практичного застосування набутих знань.

Викладання курсу передбачає використання інтерактивних методів, які спрямовані на розвиток критичного мислення (метод мозкового штурму, робота в малих групах, парах, імітації спрощених судових слухань, ажурної пилки тощо).

Які з цих методів обрати — це право вибору кожного учня та вчителя. Головне, що в підручнику є необхідні матеріали для організації різних форм навчання. А далі все залежить від вашої творчості.

Крім того, навчальний курс розрахований на розвиток умінь учнів висловлювати власну позицію, аргументовано її відстоювати, посилаючись на відповідні норми чинного законодавства. Застосовувати набуті знання для визначення способу поведінки і порядку дій в конкретних ситуаціях, процедури звернення до відповідних органів та установ по кваліфіковану юридичну допомогу.

Ми сподіваємося, що цей підручник стане для вас своєрідним дороговказом в побудові справжньої правової держави в Україні, творцями якої ви станете.


^