mozok.click » Правознавство » Юридичні професії
Інформація про новину
  • Переглядів: 9541
  • Автор: admin
  • Дата: 15-01-2018, 17:34
15-01-2018, 17:34

Юридичні професії

Категорія: Правознавство

1. Які юридичні професії існують

Скоро ви завершите навчання у школі і у вас з'явиться можливість обрати собі майбутню професію. Однією з найважливіших та найпрестижніших професій протягом усіх часів була посада юриста. Ця професія в першу чергу маєна меті захист та відстоювання інтересів громадян.

Слово «юрист» походить від лат. jus — право і означає «фахівець з правових питань». При цьому сфера діяльності юриста передбачає розбір складних ситуацій, детальний аналіз фактів і обставин, а від рішення, яке він прийме,часто залежить не тільки життя людини, а цілої держави.

Сьогодні існує низка юридичних професій.

СУДДЯ

Він наділений владою і відповідальністю здійснювати правосуддя в судах усіх рівнів. На основі вивчених матеріалів суддя приймає рішення, керуючись виключнозаконами і нормативними актами — ця відповідальність лежить на ньому одному.

Виносить вердикт у позовах між юридичними, фізичними особами та державними інстанціями.

ПРОКУРОР

Представляє сторону обвинувачення, а також стежить за виконанням законів і правових норм. Його робота складається з цих двох рівнозначно важливихкомпонентів. Часто прокурор може одночасно виконувати обов’язки слідчого.

АДВОКАТ

Захищає права обвинуваченого в суді, вивчаючи матеріали справи, будучи присутнім на допитах і збираючи додаткові відомості. Це самостійні фахівці, найчастіше працюють на себе або в адвокатській конторі.

НОТАРІУС

Займається оформленням і запевненням документів: заповітів, довіреностей, договорів, копій, виписок з документів, підписів, актів про купівлю-продаж, отримання спадщини тощо

СЛІДЧИЙ

Займається розслідуванням злочинів, порушенням кримінальної справи і передачею її в суд. Його роботаполягає в дослідженні матеріалів справи — протоколівдопитів, результатів експертиз, доказів. Слідчий береактивну участь в допитах підозрюваного і свідків, виїжджає на місця злочину.

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Завідує дотриманням законів і правових норм в приватних і державних організаціях, а також по відношенню до них самих. Юрисконсульт виконує всізбов’язки, що стосуються правових задач — оформляєцокументи, для подачі позову, та захисту своєї організації в суді. Він консультує керівництво і всі відділиз питань фінансового, трудового, адміністративного,страхового права.2. Повноваження та статус суддів

Суддя - це посадова особа, виключно якій надано право від імені держави здійснювати правосуддя у спосіб розгляду в судовому засіданні кримінальних, цивільних справ, про адміністративні правопорушення та ухвалювативідповідне судове рішення.

У процесі здійснення правосуддя суддя: вивчає матеріали конкретних справ;аналізує законодавство й судову практику;

вислуховує пояснення громадян, готуючи справу до розгляду; слухає справи й виносить щодо них відповідне рішення або вирок

Завдання.

Опрацюйте ст. 69 Закону України про «Про судоустрій і статус суддів» та визначте основні вимоги до кандидата на посаду судді.

Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді

1. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменшеп’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

3. Слідчий і прокурор

Прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому провадженні. Під час судового провадження прокурор має право змінити обвинувачення, висунути додаткове або відмовитися від нього. Головним опонентом прокурорав суді є адвокат.

Опрацюйте ст. 46 Закону України «Про Прокуратуру» та визначте, які вимоги передбачено законодавством для того, щоб отримати посаду прокурора чи слідчого?

Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих

Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, які

не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним прокурором України.


Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають «Присягу працівника прокуратури» такого змісту:

«Я, вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському народові і Українській державі та урочисто присягаю:

неухильно додержуватися Конституції, законів та міжнародних зобов’язань України;

сумлінним виконанням своїх службових обов’язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;

захищати права і свободи людини та громадянина, інтереси суспільства і держави.

Прокурор також здійснює нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законодавства України всіма підприємствами, організаціями і установами, нагляд за органами, які виконують покарання (наприклад, в'язниці).

Слідчий — посадова особа органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури. Він провадить попереднє слідство, тобто вчиняє дії, зміст яких полягає в з'ясуванні обставин скоєння злочину, в пошуку винного іпред'явленні йому обвинувачення.

4. Адвокат і нотаріус.

Адвокат — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам через реалізацію права в їхніх інтересах.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; підвищувати свій професійний рівень;

виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Завдання.

Опрацюйте ст. 6 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і визначіть, хто може бути адвокатом. Які вимоги дляцього необхідно виконати?

Стаття 6. Адвокат

1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичнуосвіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крімвипадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката Українита отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

2. Не може бути адвокатом особа, яка:

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочинусередньої тяжкості, за який призначено покарання у вигляді позбавленняволі;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягомдвох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняттяадвокатською діяльністю;

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державноїслужби або служби в органах місцевого самоврядування за порушенняприсяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох роківз дня такого звільнення.

Нотаріус - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення вірності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше шести років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори — не менше трьох років, склав кваліфікаційний іспиті отримав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду. Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи іншихосіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службіабо службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичнихосіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої діяльності.

Завдання для обговорення.

Опрацюйте приведені вислови. Чи погоджуєтеся ви з ними? Яку роль відіграють юристи в сучасній Україні? Яка юридична професія вамподобається найбільше? Чому?

5. Коли та як звертатися до правника.


До правників можна звертатися з різних причин і намірів. Наприклад, якщо людина хоче скласти заповіт, то їй необхідно звернутися до нотаріуса,який допоможе їй його скласти та засвідчити.

Якщо були порушені ваші права, то можна звернутися до адвоката, який проконсультує вас щодо можливих ваших дій в ситуації, що склалася. Такождо адвокатів звертаються у разі необхідності представлення інтересів особи усуді. Наприклад, неповнолітнього хлопця звинувачують у скоєнні крадіжки,він уважає себе невинуватим,і його батьки попрохали адвоката виступитизахисником хлопця на судовому засіданні.

Оскільки прокуратура слідкує за дотриманням законності у суспільстві, то до неї можна звернутися в разі неправомірних дій з боку певних посадовихосіб. Наприклад, 17-літньому Ігорю вже протягом 4 місяців не сплачують напідприємстві заробітної плати, тому він звернувся з проханням перевіритипричини затримки виплат і законність дій вищого керівництва підприємства.Або поліція незаконно затримала малолітню дитину та безпідставно утримувала її у відділку. У такому випадку так само потрібно звертатися до прокуратури.

До суду можна звернутися для захисту своїх прав споживача, або з позовом щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушили ваші права.

Якщо ви стали свідком злочину або іншої протиправної дії, то необхідно звернутися до слідчого.

Також до юристів бажано звертатися у разі:

— При укладенні договорів на значні суми, щодо цінного майна, нерухомості або з серйозними для вас зобов'язаннями.

— При укладенні кредитних, депозитних, страхових або інших договорівна значну суму.

— Якщо вас намагаються притягнути до кримінальної або адміністративноїабо іншого виду юридичної відповідальності.

— При виникненні суттєвих спорів (конфліктів), в тому числі для веденнясудових справ.

— При реєстрації та здійсненні підприємницької діяльності.

Виникає питання, як юрист вам зможе допомогти в цих ситуаціях?

— Під час укладення договору юрист проаналізує запропонований договірчи складе його для вас. Професійно складений договір зможе захистити відможливих випадків обману або виникнення несприятливих наслідків.

— У конфліктній ситуації під час ведення переговорів юрист допоможе відстояти ваші права та інтереси.

— У відносинах з органами влади юрист допоможе залишатись у правовомуполі та уникнути порушення ваших прав та інтересів.

— При зверненні до суду. Це допоможе звернутися до належного суду таграмотно скласти позовну заяву. Також юрист може представляти вас в суді.

Запитання для підсумку та обговорення

1. В яких випадках необхідно звертатися до правника?

2. Яку допомогу він зможе тобі надати?

3. Назви юридичні професії, які ти знаєш.

Словник

Юрист (правник) — фахівець, який має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 9 клас Андрусишин

 


^