mozok.click » Правознавство » Практичне заняття. Ігровий суд
Інформація про новину
  • Переглядів: 4299
  • Автор: admin
  • Дата: 15-01-2018, 17:36
15-01-2018, 17:36

Практичне заняття. Ігровий суд

Категорія: Правознавство

Порядок судового розгляду кримінальних справ

Судовий розгляд кримінальної справи — встановлена законом система процесуальних дій суду та учасників судового розгляду, послідовне проведення яких спрямоване на всебічне, повне та об’єктивне дослідження матеріалівсправи, встановлення в ній істини і винесення на цій основі законного, обґрунтованого і справедливого вироку.

Важливо знати, що у межах кримінально-процесуального права діють кілька структурних елементів, які об’єднують процесуальні дії з чітко окресленим змістом:

Завдання підготовчої частини суду полягає у створенні необхідних умов для повного, всебічного та об’єктивного проведення судового слідства, належногодослідження та оцінювання доказів і в остаточному підсумку — винесеннязаконного та обґрунтованого вироку.Підготовча частина судового засідання здійснюється у такому порядку:

1) відкриття судового засідання;

2) перевірка явки учасників судового розгляду;

3) роз’яснення перекладачеві його обов’язків;

4) встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії обвинувального висновку;

5) оголошення складу суду і роз’яснення права відводу;

6) вирішення питання про можливість розгляду справи у разі неявки ко-го-небудь з учасників судового розгляду або інших викликаних у судове засідання осіб;

7) видалення свідків із залу суду;

8) роз’яснення прав і обов’язків учасників судового розгляду;

9) заявлення і розв’язання клопотань учасників судового розгляду.

Після закінчення підготовчих дій суд переходить до наступної частини судового розгляду — судового слідства, про що оголошує головуючий суду.

Судове слідство — центральна частина судового розгляду, в якій суд та інші учасники процесу всебічно вивчають усі обставини вчиненого злочину,досліджують докази, зібрані на попередньому слідстві, надані учасникамипроцесу або отримані судом самостійно, з метою встановлення об’єктивноїістини та забезпечення правильного застосування закону.

По закінченні судового слідства суд переходить до судових дебатів.

Судові дебати — дебати учасників процесу, які складаються з промов прокурора, громадського обвинувача, захисника, цивільного захисника, позивачів та їхніх представників.


На цьому етапі правосуддя повністю реалізується принцип змагальності сторін, де учасники процесу, які відстоюють свої інтереси або інтереси осіб,яких вони захищають, обґрунтовують рішення того або іншого питання насвою користь, викладають обставини, що виправдовують або обвинувачують,пом’якшують або обтяжують відповідальність підсудного, аргументують позовні вимоги.

Перед початком судових дебатів головуючий повинен роз’яснити учасникам судового розгляду, які не є юристами, суть і призначення судових дебатів, вяких вони будуть виступати.

Промови прокурора, адвоката-захисника і адвоката-представника потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача мають бути підготовлені та виголошені на високому професійному рівні, спокійно, тактовно, з глибоким аналізом фактичних обставин справи, матеріального і процесуальногозакону, який підлягає застосуванню, і доказів, досліджених у судовому засіданні.

Виголошення підсудним останнього слова є самостійною обов’язковою частиною судового розгляду кримінальної справи. Звертатися до суду з останнім словом є правом, а не обов’язком підсудного. Він може відмовитись відостаннього слова із зазначенням чи без зазначення причини відмови. Фактвідмови підсудного від виголошення останнього слова фіксується в протоколісудового засідання.

Ненадання підсудному останнього слова чи обмеження цього права, зокрема певним часом, є порушенням права підсудного на захист, що є безумовноюпідставою для скасування судового вироку.

Після останнього слова підсудного суд негайно прямує до нарадчої кімнати для винесення вироку, про що головуючий оголошує присутнім у залі судового засідання.

Вирок підбиває підсумок усієї процесуальної діяльності органів попереднього слідства, прокуратури і суду, визначає межі перегляду справи в касаційному та наглядному провадженнях, а також діяльності органів, які відають виконанням вироку. Суд уповноважено державою її іменем дати у вирокусуспільно-політичну та правову оцінку діянню обвинуваченого, відданого досуду. За судовим вироком підсудного може бути не тільки засуджено, а й виправдано і поновлено в порушених правах.

Після проголошення вироку і роз’яснення учасникам судового розгляду його змісту, строків і порядку оскарження, головуючий оголошує судове засідання у кримінальній справі закритим.


Завдання:

Використовуючи схему проведення процесуальних дій, проведіть судове засідання за всіма етапами.

Розділіть ролі залежно від дійових осіб, передбачених засіданням.

Ситуація:

15 річний хлопець звинувачується в крадіжці з магазину. Його виявив власник магазину під час крадіжки ним фотокамери вартістю 27 тисяч гривень. Хлопця було заарештовано і взято під варту строком на 2 місяці. Фотокамерине було знайдено.

Дійові особи:

1. Суддя — веде судове засідання, слідкує за порядком у залі.

2. Прокурор — виконує роль сторони обвинувачення в судовому процесі.

3. Вчитель — який вважає, що його учень має право на другий шанс, оскільки в нього гарні досягнення в навчанні.

4. Соціальний працівник — уважає, що батьки підсудного приділяють неналежну увагу його вихованню.

5. Мати підсудного — у вас троє дітей. Ваш чоловік постійно відсутній черезроботу в іншому регіоні. Ви вважаєте, що постійна відсутність батька негативно впливає на виховання і поведінку дитини.

6. Адвокат- виконує роль захисника підсудного.

7. Хлопець (підсудний) — здійснив крадіжку разом із повнолітнім другом,який зміг втекти від поліції. Він боїться свого друга і тому не називає йогоім'я. На допиті він заперечує свою вину.

8. Батько хлопця — працює у іншому регіоні та вважає, що його дружина єзанадто поблажливою до своїх дітей.

9. Власник магазину — він помітив двох хлопців, які поводилися підозрілов приміщенні магазину, раптом почали тікати. Він зміг затримати одного зних (який перебуває в залі суду) і вважає його злочинцем.

10. Присяжні (інші учні класу) — їхнє завдання слідкувати за процесом івинести вирок підсудному.

Критерії оцінювання діяльності учасників гри.

У грі застосовується бальна система оцінювання виступів учасників. За свій виступ кожен з учасників отримує певну суму балів. Члени журі (присяжні)мають набір карток з цифрами 2, 3, 4, 5, які виставляються за командоюсудді після виступу чергового учасника гри. Оцінки виставляються за: аналіздоказів; аналіз причин і умов, які сприяли вчиненню злочину; характеристику особи підсудного; культуру мови.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 9 клас Андрусишин

 


^