mozok.click » Географія » Рослинництво - провідний вид діяльності сільського господарства України
Інформація про новину
  • Переглядів: 518
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:52
30-01-2018, 14:52

Рослинництво - провідний вид діяльності сільського господарства України

Категорія: Географія

Які рослини віддавна вирощують в Україні?

Рослинництво як традиційне заняття Українців. Корені рослинництва, землеробської культури нашого народу сягають сивої давнини. Наші давні предки, племена трипільської культури, вирощували зернові. Скіфи-орачі вели активну торгівлю пшеницею. Слов’янські племена вирощували пшеницю, жито, бобові методом підсічного землеробства. І скільки існує українська земля, вона асоціюєтьсяіз землеробством, пшеничними полями, хлібом.

В Україні ведуться експериментальні роботи щодо вирощування нових сільськогосподарських культур. Наприклад,на Київщині досліджували, як почуватиметься в наших агрокліматичнихумовах батат — солодка картопля зПівденної Америки. Ця культура виявилася стійкою до наших погод-них умов і доволі високоврожайною.Апробовано також 500 сортів бавовнику. Дізнайтеся з інтернет-джерел іпідготуйте розповідь про особливостівирощування цих рослин (на вибір)в Україні.Проаналізуйте карту (мал. 45) та спрогнозуйте перспективи розвитку рослинництва й тваринництва в Україні.

У ХХІ ст. рослинництво в Україні виконує таку саму, як у попередні часи, провідну роль. Частка рослинництва у вартості сільськогосподарської продукції коливається в межах55-60 %. Найсприятливішими для розвитку рослинництває степова й лісостепова зони (мал. 45). У структурі посівних

площ переважають зернові культури, далі йдуть кормові, технічні та овоче-баштанні. Останніми роками значно зросла частка чистих парів.З огляду екології й агротехніки це явище є доволі позитивним.

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ. Степ і Лісостеп є основними зонами збору зерна. Тут його збирають відповідно 45 % і 40 % загальноукраїнськихобсягів. В Україні вирощують майже всі зернові культури, але структураїх посівних площ неоднакова. Найперспективнішими з точки зору Світової організації торгівлі (СОТ) є пшениця та кукурудза високої якості.

Із хлібних зернових культур основними в Україні є озимі пшениця та жито; із круп’яних — просо, гречка, рис; зернобобових — горох.

Основною продовольчою культурою в Україні є озима пшениця (мал. 46) — її посіви займають майже половину зернового клину. Найбільші площі під цією культурою засівають у Степу та Лісостепу, значноменші — у Поліссі, де зосереджені посіви озимого жита (до 60 %).

Ярий ячмінь — друга за площами посівів і валовим збором зернова культура. Його вирощують у степових та лісостепових районах, а також уКриму (зокрема, у гірських районах).

Цінними продовольчими та фуражними культурами є кукурудза й овес. Просо, гречка та рис є основними круп’яними культурами. Просо —посухостійка культура, а рис потребує значного зволоження. Рис в Українівирощують починаючи із 70-х років ХХ ст. Основні його посіви зосередженів Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та Криму.


Із зернобобових культур в Україні поширені горох, люпин, вика, соя, сочевиця, квасоля, чина. Урожайність бобових невисока — трохи більшяк 20 ц з гектара.

Зерно, вирощене сільськогосподарськими товаровиробниками, зберігається в 695 елеваторах. Найбільші з них розташовані у великих містах і портах: Херсоні, Миколаєві(мал. 47), Одесі, Маріуполі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ. Основними технічними культурами України є цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, ріпак. Вирощують також коноплі, льон-кучерявець, тютюн,хміль, ефіроолійні та лікарські рослини.

Цукровими буряками ще в недалекому минулому було зайнято чверть посівних площ технічних культур. Але світова ситуація з виробництвом цукру та несвоєчасне переобладнання цукрових заводів призвели до значного скороченняплощ цієї культури в Україні. Найбільші посіви цукровогобуряку — у Вінницькій, Тернопільській, Черкаській і Київській областях.

Природні умови України сприятливі для вирощування соняшнику. Найбільші посіви зосереджені в Запорізькій,Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Кіровоградській областях. Урожайність цієї культури становить близько 20 ц з гектара. Вирощування соняшнику є одним з найпри-бутковіших у рослинництві.

Хміль вирощують у Житомирській, Рівненській, Львівській, Вінницькій областях. Його суцвіття використовують у пивоварній, дріжджовій і хлібопекарній промисловості.

Значно збільшилися площі ріпаку. Порівняно з 2007 р. посіви цієї технічної культури в середньому по Україні зросли утричі. Стимулом для сільгоспвиробників стали високізакупівельні ціни на насіння ріпаку, яке використовуєтьсядля виробництва біопального.

Насіння ріпаку використовується для виробництва біоетанолу та біодизе-

лю. За законами Євросоюзу, вміст біопального в загальному обсязі пального має бути не менш як 2,5 %. Вирощування ріпаку на одних і тих самих площахзначно знижує родючість ґрунту. Проаналізуйте наведені факти та спрогно-зуйте подальшу ситуацію з вирощуванням ріпаку в Україні.

КАРТОПЛЯРСТВО, овочівництво, БАШТАННИЦТВО. Картопля є продовольчою, технічною й кормовою культурою водночас. Гї вирощуютьна площі 1,5 млн га на всій території України, а найбільше — на Поліссі. Валовий збір цієї культури перевищує 15 млн т. На душу населення вУкраїні збирають картоплю на рівні таких країн, як Нідерланди та Польща. Картопля є цінною сировиною для виробництва крохмалю, спирту,глюкози.

Овочівництво розвинене по всій території країни. Північна частина України спеціалізується на вирощуванні буряків, моркви, капусти, огірків, а південна — помідорів, баклажанів, перцю. Баштанні культури вирощують у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та АР Крим.

Садівництво та виноградарство. Садівництво в Україні поширене повсюдно. Його спеціалізація в кожній природній зоні залежить від екологічних особливостей рослин: їхній потребі в теплі, волозі, ґрунтах.Розрізняють такі садові культури: насіннячкові (яблуні, груші, айва);кісточкові (слива, вишня, черешня, абрикос, персик); горіхоплідні (волоський горіх, ліщина, мигдаль). Під садами й виноградниками зайнятоменш як 2 % сільськогосподарських угідь України.


 

Основні масиви яблунь (мал. 48) і груш поширені на Поліссі та в Лісостепу. Теплолюбну айву вирощують у степовій зоні. Кісточкові культури переважають у Степу. Волоський горіх культивують у степовій і лісостеповій зоні, ліщину — на Поліссі, мигдаль — у Криму.

Виноградарство поширене переважно на півдні та заході України. Найбільшу площу виноградних насаджень має Одеська область — 38,95 тис. га (46 % загальної по Україні). Виноградники АР Крим займають 31,0 тис. га(37 %). Решта зосереджені в Миколаївській, Закарпатській та Херсонськійобластях. У 80-х роках ХХ ст. було знищено значні масиви виноградниківна півдні України: вони скоротилися майже вп’ятеро. Виноград використовується для виробництва соків, родзинок та вин.

Промислові ягідні насадження зосереджені здебільшого навколо великих міст. Ця продукція є малотранспортабельною, тому зорієнтована на споживача.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Рослинництво е провідним видом діяльності сільського господарствав Україні й має світове значення.

2. Озима пшениця та жито є основними зерновими культурами, а цукровий буряк і соняшник — технічними.

3. Урожайність картоплі в Україні сягає рівня європейських стандартів.

4. Основними районами виноградарства є південні області України таЗакарпаття.

5. Садівництво поширене по всій території країни. Його спеціалізація вкожній природній зоні залежить від екологічних особливостей рослин.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Які сільськогосподарські культури вирощують у Степу, Лісостепу, Поліссі?

2. Чому скорочуються посівні площі цукрового буряку, а соняшнику — збільшуються?

3. На контурній карті позначте основні райони вирощування пшениці, жита,ячменю, соняшнику, цукрового буряку, картоплі, хмелю.

4. Які перспективи розвитку овочівництва, садівництва, виноградарства в Україні?

5. Поясніть, чому на Поділлі краще вирощувати цукрові буряки, а в степовійзоні — пшеницю, кукурудзу, соняшник.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^