mozok.click » Географія » Електроенергетика світу
Інформація про новину
  • Переглядів: 2138
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 15:06
30-01-2018, 15:06

Електроенергетика світу

Категорія: Географія

Визначте роль електроенергетики в розвитку світового господарства.

Головні особливості електроенергетики світу. Енергетика — це складна міжвидова система, яка виробляє електроенергію, а також транспортує та розподіляє її. Енергетика — основа сучасної світової економіки. Рівень споживання електроенергії є важливим показникомекономічного потенціалу й рівня розвитку країни. Світове виробництво таспоживання енергоресурсів (нафти, газу, вугілля, урану, рушійної сили води, енергії Сонця та вітру) поступово зростають.

Найбільші енергоспоживачі.

США — 26 % світового енергоспоживання, Китай — 10 %, Росія — 7 %, Японія — 5,5 %, ФРН — 4 %, Україна, Велика Британія, Італія, Франція — по 2 %.

За останні два століття світова енергетика у своєму розвитку подолала два основні етапи й нині наблизилася дотретього. Перший, вугільний етап, тривав упродовж XIX іпершої половини XX ст., коли переважало вугільне паливо.Другий, нафтогазовий етап, розпочався в другій половиніXX ст. і триває донині, що зумовлено багатьма перевагами

нафти й газу як більш ефективних енергоносіїв порівняно з твердим паливом. Третій етап — це поступовий перехід відвикористання переважно вичерпних мінеральних ресурсівдо енергетичного палива, що ґрунтується на відновлюваних іневичерпних ресурсах або на альтернативних джерелах енергії (енергії Сонця, геотермальної енергії Землі, енергії морів іокеанів, вітру, біоенергії, енергії термоядерних реакцій). Цепояснюється погіршенням гірничо-геологічних умов видобування палива й загостренням проблеми енергозабезпеченнялюдства на початку XXI ст.Нині нафтова, газова та вугільна промисловість є основними ресурсами світової енергетики. Тому електроенергія виробляється здебільшого за рахунок невідновлюваних джерел — вугілля, нафти, природного газу тощо. Відновлюваними джерелами енергії є гідроенергетика, геотермальнаенергетика, використання енергії Сонця, вітру, морськихприпливів. Проте лише гідроенергетика дає можливість виробляти значні обсяги енергії. Потенційні запаси гідроресурсів на Землі становлять в 3750 млн кВт. Щоправда, економічний гідропотенціал планети використовується лише на17 %. Особливо великі гідроенергетичні ресурси зосереджені в ПівденнійАмериці, Південно-Східній Азії, Африці, хоча освоєні вони недостатньо.У світі й Україні є чотири основні типи електростанцій:теплові — працюють на твердому, рідкому й газоподібному паливі;серед них вирізняють конденсаційні й теплоелектроцентралі;атомні — використовують як паливо збагачений уран або інші радіоактивні елементи;

гідроелектростанції — використовують відповідні гідроресурси й поділяються на гідроелектростанції та гідроакумулювальні; електростанції, що використовують нетрадиційні джерела енергії.Серед них найперспективнішими є вітрові, сонячні, геотермальні, припливні та ін.

Геотермальна енергетика використовує первинне тепло нашої планети як джерело для отриманняелектроенергії. Перша геотермальнаелектростанція почала діяти в 1904р. за ініціативою італійського бізнесмена П’єро Джінорі Конті. З 1920 по1958 р. Італія була єдиною країноюсвіту, яка в промислових масштабах використовувала геотермальнуенергію. Потім такі станції почали діяти в Новій Зеландії, пізніше — у США,Японії та інших країнах. Із 70-х роківХХ ст. розпочалося широке застосування геотермальної енергії. Наприклад, у США, у Долині Гейзерів, діють19 геотермальних електростанцій.Поясніть, які чинники впливають на їхрозміщення.

відмінності в структурі ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА електростанціях різних типів у країнах світу. Стан

електроенергетики залежить, передусім, від рівня економічного розвитку країни, наявності енергоресурсів, їх якості, розміщення, способу видобування. Загальні обсяги виробництва та споживанняелектроенергії на душу населення є одними з ключових показників економічного рівня розвитку будь-якої країни. Так,

3/4 світового виробництва електроенергії припадає на 10 держав: Велику Британію, Індію, Канаду, Китай, Німеччину,

Росію, США, Україну, Францію та Японію.


Більшість електроенергії у світі виробляється на теплових електростанціях (ТЕС) — 60 %, які використовують традиційні види палива: вугілля, газ, мазут. Найбільшоютеплоелектростанцією світу є Тайчжунська ТЕС на острові Тайвань, яка працює на привізному (з Австралії) вугіллі.Її потужність становить 5780 МВт.

Близько 20 % електроенергії світу виробляють гідроелектростанції (ГЕС). У країнах, добре забезпечених гідроенергоресурсами, цей показник значно вищий: Норвегія (96 %), Бразилія (92 %), Австрія, Канада, Перу, Нова Зеландія —понад 50 %. До найбільших гідроелектростанцій світу належать такі: Сан-Ся (Китай), Ітайпу (мал. 96) (Бразилія —

Парагвай), ГЕС ім. Симона Болівара («Гурі») (Венесуела), Черчілл-Фолс (Канада). (Знайдіть їх на карті.)

Атомні електростанції (АЕС) забезпечують 17 % світового виробництва електроенергії. Ці станції використовують енергію розпаду радіоактивних ізотопів урану або плутонію. Атомні реактори АЕС працюють в 32 країнах світу. Найбільша часткаелектроенергії, що виробляється на АЕС, — у Франції (76 %),Бельгії (61 %), Німеччині, Україні, Швеції, Литві (до 50 %).Найбільшими атомними електростанціями світу є такі: Касіва-дзакі-Каріва (Японія) — 8212 МВт (мал. 97), Брюс (Канада) — 6232 МВт,Запорізька АЕС (Україна) — 6000 МВт, Хануль (Південна Корея) —5900 МВт.

Лише 1 % електроенергії світу виробляють електростанції, які використовують нетрадиційні (альтернативні) джерела енергії: сонячну енергію, енергію вітру, припливів, енергію хвиль, біоенергетику, геотермальну енергію. Найбільше серед них геотермальних електростанцій, «паливом» для яких є внутрішнє тепло Землі.

Проте досить часто використання лише «чистих» видів енергії дещо гальмує розвиток країни. Наприклад, Філіппіни відчувають певний дефіцит електроенергії, хоча маютьвисокий рівень використання альтернативних джерел —сонячних і вітрових станцій. На ГЕС країни виробляєтьсяпонад 50 % електроенергії. Тому важливим для Філіппінє перспективний план розвитку її електроенергетики, зурахуванням екологічного чинника.

За пріоритетами виробництва електроенергії країни світу поділяють на три групи:

виробляють електроенергію переважно на ТЕС (більшість країн Європи, Австралія, Індія, Казахстан, Китай, Росія, США тощо);виробляють електроенергію переважно на ГЕС (Австрія, Албанія, Аргентина, Бразилія, Канада, Норвегія, Парагвай, Хорватія, Швейцарія тощо);виробляють електроенергію переважно на АЕС (Бельгія, Литва, Словаччина, Словенія, Франція).

Настільки справедливим, на вашу думку, є вислів одного з президентів Філіппін: «Нам не треба чекати початку сезону дощів, вітру, а збільшувати кількість вугільних електростанцій».


НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ-ВИРОБНИКИ ТА КРАЇНИ-СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ у світі. У 2015 р. споживання електроенергії вПівнічній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні зрівнялосяна позначці майже 6 трлн кВт/год. У Західній Європі воно становило2800 млрд кВт/год, у Латинській Америці — 1350, в Африці — 550, наБлизькому й Середньому Сході — 350 млрд кВт/год.

До найбільших виробників електроенергії належать переважно економічно розвинені країни та деякі країни, що розвиваються (табл. 13). Кількість цих виробників поступово зростає.

За прогнозами ООН, у 2020 р. виробництво електроенергії в США досягне 4350 млрд кВт/год, у Китаї — 3450 млрд, в Індії — 1150 млрд, у Республіці Корея — 340 млрд, а в країнах ЄС загалом — 2115 млрд кВт/ год.

Таблиця 13. Країни-лідери з виробництва електроенергії у світі (2015 р.)

Продовження таблиці 13

Показник виробництва електроенергії з розрахунку на душу населення належить до найважливіших індексів, що характеризують національну економіку певної країни. Оскількитемпи приросту виробництва електроенергії вищі, ніж середні темпи приросту населення, цей показник для всього світупоступово зростає й нині становить близько 2500 кВт/год.Виробництво на душу населення, що перевищує цю середнюкількісну межу, мають уже 55 країн світу. Серед них переважають економічно розвинені країни Північної Америки(Канада — понад 18 тис., США — майже 14 тис. кВт/год), ЗахідноїЄвропи (Франція — близько 9 тис., Німеччина — майже 7 тис. кВт/год),Японія (понад 8 тис. кВт/год). Проте найвищий показник тривалий часреєструється в Норвегії — 26 тис. кВт/год.

Серед країн, що розвиваються, виробництво на душу населення вище за середньосвітовий рівень мають здебільшого нафтовидобувні країниз невеликою чисельністю населення й розвиненою теплоенергетикою(Кувейт — близько 14 тис. кВт/год, а також Катар, Саудівська Аравія,ОАЕ, Бахрейн). Але переважна більшість країн, що розвиваються, маютьпоказники виробництва на душу населення нижчі від 1000 кВт/год.

Дізнайтесь з інтернет-дже-рел, який обсяг електроенергії заплановано виробляти в Україні в 2020 р. Чи передбаченорозвиток відновлювальної енергетики? Яким її напрямом надаватиметьсяперевага?

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Найбільша кількість електроенергії у світі виробляється на тепловихелектростанціях.

2. 18 країн світу, зокрема й Україна, виробляють переважну більшістьелектроенергії.

3. Норвегія виробляє найбільше електроенергії на душу населення.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Які етапи подолала у своєму розвиткові світова електроенергетика?

2. Позначте на контурній карті найбільші електростанції (теплові, ГЕС, атомні,альтернативні) та підпишіть їхні назви.

3. Зіставте перспективи розподілу виробництва електроенергії між найбільшими регіонами світу.

4. Схарактеризуйте особливості використання альтернативних джерел длявиробництва електроенергії.

5. Назвіть основних виробників і споживачів електроенергії у світі. Як можнапояснити такий перелік країн?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^