mozok.click » Географія » Фінансова діяльність
Інформація про новину
  • Переглядів: 1826
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:17
31-01-2018, 04:17

Фінансова діяльність

Категорія: Географія

Чи знайомі ви з фінансовою діяльністю вашої сім’ї? Які особливості має державний розподіл коштів?

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. Разом зі світовим ринком товарів діє світовий фінансовий ринок, основою якого є вивезення капіталу (мал. 233). Ринок фінансових послуг почав активно формуватися наприкінці ХІХ ст. Його діяльність до середини ХХ ст.була спрямована на вивезення капіталу з метрополій у колоніїта залежні країни. Капітал вкладали переважно в первиннийсектор економіки — у добувну промисловість і сільське господарство. Тоді найбільший капіталу вивозили Велика Британія,Франція, США, Німеччина, Японія, Нідерланди, Бельгія.

Поміркуйте, які види фінансової діяльності (мал. 233) найбільшепритаманні для України.Сьогодні ситуація на ринку фінансових послуг кардинально змінилася. По-перше, фінансові ресурси здебільшого вкладають у третинний сектор економіки — розробку високих технологій, розвиток ІТ-сфери, оновлення транспортних комунікацій. Кожний третій долар чи євро, що потрапляє у вигляді інвестицій до національних економік країн, реалізується усфері інформаційно-комунікаційних технологій або в наукових розробках нових технологій. По-друге, країнами — фінансовими донорами є не лише традиційні позикодавці — США,Швейцарія. Німеччина, Франція, Велика Британія, — а й країни великих валютних резервів: Саудівська Аравія, Кувейт,ОАЕ, Бахрейн, Катар, Бруней, острів Тайвань, а останнімчасом — Китай.

світові ЦЕНТРИ БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Формування світових ринків капіталу, золота, кредитів, валюти, цінних паперів зумовило ускладнення їх структури. Ці процеси вплинули на утворення спеціальнихфінансових закладів — державних і комерційних банків, валютних і фондових бірж, кредитних закладів та інвестиційних фондів.

Банки виникли в Європі ще в період первинного накопичення капіталу й отримали поштовх для розвитку в новітній період історичного розвитку, тоді, коли вони почали домінувати на ринку позик. Найбільші зміни в банківській системі світу відбулися в 60-ті роки ХХ ст., а саме:злиття національних банків;утворення банків-гігантів;

злиття банків різних країн та формування банківських консорціумів.


На сьогодні у світі існує така кількість банків, що не піддається чіткому статистичному обліку. До першої світової десятки постійно входять банки Японії, США, Великої Британії (мал. 234). Франції, Німеччини,Швейцарії та Нідерландів.

Лідером за кількістю світових фінансових центрів є Західна Європа. Основний її центр — Лондон. У цьому місті діє найпотужніша у світі валютна біржа. Її денний обіг перевищує такий на Нью-Йоркській і Токійськійбіржах сукупно. У Лондоні діє найбільша в Європі біржа цінних паперів.А кожний п’ятий працівник-житель цього міста працює у сфері фінансів.

Крім Лондона, важливими європейськими фінансовими центрами є Люксембург та Франкфурт-на-Майні.

У США найпотужнішим фінансовим центром є Нью-Йорк. Він відіграє важливу роль на ринках золота та кредитів. Найбільшими азійськимифінансовими центрами є Токіо, Гонконг (Сянган) та Сингапур. Токійськафондова біржа (мал. 235) є найпотужнішою в Азії, а Гонконг (мал. 236) —важливий центр на ринках золота та валюти.

крАїНи-офшори. Офшорні зони створюють з метою забезпечення сприятливих умов для бізнесу. Вони є різновидом вільних економічних зон.

офшорна зона — це територія або країна, де законодавчо закріплена низька чи нульова податкова ставка на всі або деякі категорії доходів, певний рівень банківської або комерційної секретності та інші сприятливі умови для ведення бізнесу. Офшорними зонами передусім користуються для ухиляння від сплати податків і «відмивання брудних грошей», щопротирічить законодавчим нормам. Таким чином, ці зони дають змогуузаконювати фінансовий капітал, нажитий злочинним чинном.Офшорними зонами можуть бути:

Країни-офшори, де офшорною зоною є вся територія: Андорра, Багамські острови, Беліз, Вануату, Ірландія, Кіпр, Ліберія,Маврикій, Науру, Сингапур, Панама, Чорногорія.

Території країн або їхні колоніальні володіння: Бермудські острови, Британські Віргінські острови, острів Мен (Велика Британія); острови Кука (Нова Зеландія), Гонконг (Китай).

Деякі міста певної країни: міста Рієка, Шибеник, Загреб та ін. в Хорватії та м. Трієст в Італії.

Українські бізнесмени широко використовують офшорні зони з 1991 р., чим ускладнюють наповнення дохідної частини державного бюджету.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. Фінансова установа — це юридична особа, яка відповідно до чинного законодавства надає одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установинакопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди й компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є наданняфінансових послуг. Фінансові установи можна класифікувати, виходячиз видів послуг, які вони надають.

Підготуйте розповідь про діяльність НБУ (мал. 237).


Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України (НБУ) (мал. 237) здійснювати сукупно такіоперації: на власних умовах і на власний ризик залучати до вкладів грошові кошти фізичних і юридичних осіб та розміщувати їх від свого імені, відкривати й обслуговувати банківські рахунки фізичних та юридичних осібтощо. Створення, реєстрацію банків і ліцензування банківськихоперацій здійснює виключно Національний банк Українина підставі чинного законодавства.

Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесківчленів кредитної спілки.

Фінансові установи представлені в усіх регіонах країни.

Особливо багато їх у великих містах, найбільше — у Києві.

Вітчизняне законодавство створює умови, за яких враховуються інтереси всіх учасників ринку фінансових послуг (постачальників, посередників і споживачів). Це гарантуєстабільність, довіру та законність усіх фінансових операцій,підвищує якість ринку, стимулює зростання економікикраїни в цілому.

Лізинг — це надійний та простий спосіб придбання й використання легкових і комерційних автомобілів, вантажноготранспорту, автобусів, а також спец-техніки для бізнесу та особистих цілей.Компанії різного масштабу й фізичніособи дедалі частіше обирають оперативний і фінансовий лізинг замістькупівлі транспорту в кредит. Дізнайтесясамостійно про переваги лізингу.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Основою світового фінансового ринку е вивезення капіталу.

2. Найпотужніша у світі валютна біржа діє в Лондоні.

3. Створення, реєстрацію банків і ліцензування банківських операційу нашій країні здійснює виключно Національний банк України.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Дайте визначення поняття «фінансова послуга».

2. Схарактеризуйте основні світові центри фінансової діяльності.

3. Покажіть на географічній карті офшорні зони світу. У чому полягає їхнядіяльність? Чи схвалюєте ви її?

4. Схарактеризуйте особливості розміщення фінансових установ в Україні.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^