mozok.click » Географія » Комп'ютерне програмування як вид економічної діяльності
Інформація про новину
  • Переглядів: 2784
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:19
31-01-2018, 04:19

Комп'ютерне програмування як вид економічної діяльності

Категорія: Географія

Поміркуйте, яку роль у сьогоднішньому житті відіграють комп’ютерні послуги.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ СВІТУ. Поступальний розвиток третинного сектору економіки у світі стимулював прогрес інноваційних технологій.Передусім це інформаційно-комунікаційні технології, без яких неможливе створення програмного забезпечення та комп’ютерної техніки. Томув багатьох країнах з’явилися різноманітні технологічні парки, де налагоджено оптимальні умови для наукової діяльності.

Ядром технологічних парків є, як правило, університети. Класичний технопарк — Кремнієва долина в Каліфорнії (США). В Ізраїлі це Узбережна рівнина в районі міст Ранана, Петах-Тіква (мал. 239), Герцлія, Натанія.

У Китаї такий технопарк розташовується в Шенчжені. Потужний технопарк Сувон має Республіка Корея. До подібних зон розвитку науки і технологій належать Технологічний трикутник (Канада), Флорінополіс (Бразилія), Кочабамба (Болівія).Технологічні парки діють у Швейцарії, Україні, Індії, Таїланді,Японії. Лідером за рівнем фінансових вливань у такий вид діяльності сьогодні є Японія.

На території України в 2011 р. заплановано створити технопаркBIONIC Hill. Діятиме це науково-дослідне технологічне містечко запринципом інноваційної екосистеми «Живи — Працюй — Навчайся —Відпочивай». Пріоритетними йогонапрямами діяльності є інформаційно-комунікативні технології, біотех-нології, енергоефективність й енергозбереження. Одним із центральнихкомпонентів BIONIC Hill є відкритийуніверситет (мал. 238), який розпочав свою діяльність 2013 р. на базіНаціонального університету «Києво-Могилянська академія». Після завершення будівництва першої чергиBIONIC Hill заклад «переїде» до власної будівлі на території інноваційноготехнопарку.АУТСОРСИНГ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ. Третинний сектор економіки потребує активної участі ІТ-спеціалістів у різнихвидах діяльності. На цьому тлі виник новий різновид послуг — аутсорсинг. Це такий вид діяльності, за якого компанія передає частини своїх завдань або процесів стороннімвиконавцям на певних умовах. Найчастіше йдеться про аутсорсинг інформаційних технологій, зокрема комплекс робітзі створення та супроводу програмних продуктів. Можливість зменшення витрат при цьому пов’язана з високою зарплатнею програмістів у країнах з розвиненою економікою.Відповідно й утримання ІТ-підрозділів великих корпораційвимагає колосальних коштів. Щоб заощадити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати якусьчастину їхньої роботи іншим компаніям, часто закордонним(офшорне програмування). Україна є однією з країн, що широко використовує як аутсорсинг, так і офшорне програмування. У нашій країни щорічний попит на ІТ-спеціалістів перевищує 20 тис. осіб. Це свідчить провисокий рівень розвитку ІТ-діяльності.

В Україні наявні й інші види комп’ютерних послуг. Зокрема аутста-фінг — виведення персоналу і штату компанії-замовника й оформлення його до штату компанії-провайдера. Сутність аутстафінгу персоналу полягає втому, що співробітники формально працевлаштовані в компанії-провайдері,але в той же час виконують свої обов’язки на попередньому місці роботи.

Аутстафінг скорочує витрати та затрати праці на ведення документообігу. Удаючись до цієї послуги, компанії відзначають поліпшення якості виконання роботи, зростання рівня управління персоналом. Випадки, заяких компанії вигідно використовувати аутстафінг, здебільшого такі:

компанія хоче скоротити штат без втрати при цьому кваліфікованих співробітників;розвиток бізнесу в інших регіонах без відкриття філій;обмеження на кількість співробітників у штаті, тодіяк розвиток бізнесу потребує залучення інших спеціалістів.


Дізнайтеся, які послуги у сфері ІТ-технологій надають ці компанії(мал. 240).

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОГРАМУВАННЯ. Світовий ринок інформаційних технологій складається з трьох сегментів: апаратного забезпечення, програмного забезпечення та ІТ-послуг. Обсягсвітового ринку інформаційних і комунікаційних технологій становить3,4 трлн дол. США. Частка інформаційних технологій в обсягу ринку ІКТсягає 41 %. Найбільша частка світового ринку інформаційних технологійприпадає на сегмент ІТ-послуг — 57 %. Сегмент апаратного та програмного забезпечення становить 26 % і 17 % відповідно. З 1980 р. до 2000 р.обсяг світового ринку інформаційних технологій збільшився в 49 разів,а за перше десятиріччя ХХІ ст. — в 1,4 раза.


 

До початку ХХІ ст. в сегменті апаратного забезпечення домінували ІТ-компанії промислово розвинених країн. Сьогодні провідні позиціїпосідають також ІТ-компанії Китаю та інших азіатських держав:Республіка Корея, Сингапур, Тайвань.

Головними постачальниками комп’ютерів і периферійного устаткування є Китай (17 %) та США (11 %); електронних компонентів — США і Японія (25 % і 13 % відповідно); аудіо- й відеотехніки — Китай (18 %)та Японія (15 %). Питома вага розвинених країн в імпорті комп’ютерів,телекомунікаційного та периферійного устаткування перевищує 70 %.Одним із провідних споживачів електронних компонентів є Китай —понад 50 % світового імпорту. У сегменті комп’ютерів і периферійногоустаткування домінує торгівля між промислово розвиненими країнами,а електронних компонентів — між країнами, що розвиваються. Сьогодні такий сегмент світового ІТ-ринку, як сегмент програмного забезпечення, значною мірою монополізовано. До найбільших експортерів, якіконтролюють виробництво й постачання програмного забезпечення, належать США, країни ЄС і Японія.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. У зв’язку з розвитком третинного сектора економіки та провідноюроллю науки в сучасному світі створюється мережа технопарків.Вони діють у США, Ізраїлі, Швейцарії, Китаї, Японії та інших країнах.

2. Аутсорсинг є таким видом діяльності, за якого компанія передає частинусвоїх завдань або процесів стороннім виконавцям на певних умовах.

3. Лідерами з постачання програмного забезпечення у світі є США,країни ЄС та Японія.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Обґрунтуйте важливість створення технологічних парків у світі.

2. Які нові послуги з’явилися на ринку комп’ютерних технологій? Чим вонизумовлені?

3. Покажіть на карті учнівського атласу найбільші країни-виробники комп’ютерівта комп’ютерного забезпечення.

4. Укажіть, які країни є світовими лідерами з виробництва програмного забезпечення.

5. Спрогнозуйте подальший розвиток ІТ-технологій в Україні.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^