mozok.click » Географія » Словник термінів і понять з економічної географії за 9 клас
Інформація про новину
  • Переглядів: 583
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:26
31-01-2018, 04:26

Словник термінів і понять з економічної географії за 9 клас

Категорія: Географія

Аутсорсинг — вид діяльності, коли компанія передає частину своїх завдань або процесів стороннім виконавцям на певних умовах.

Бюджет — затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків на певний термін.

Валовий внутрішній продукт — сукупна ринкова вартість усього обсягу кінцевого виробництва, яка відображає сукупність усіх товарів і послуг, вироблених і реалізованихекономікою країни протягом певного часу.

Валовий національний продукт — сукупна ринкова вартість обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених і реалізованих лише національними виробниками (без іноземних виробників, що працюють на території країни) протягом певного часу.

Вид економічної діяльності — сукупність підприємств, які виробляють однорідну продукцію або надають однорідні послуги.

Глобалізація — загальносвітовий процес поглиблення економічних, фінансових і соціо-культурних зв’язків між усіма країнами світу.

Експорт — сукупність товарів і послуг, що їх продають зарубіжним країнам.

Імпорт — сукупність товарів і послуг, які надійшли до країни.

Інвестиції — довгострокове вкладання коштів.

Індекс людського розвитку — інтегральний показник, що розраховується щороку для порівняння країн за показниками рівня життя, грамотності, освіченості й довголіття.Каботаж — судноплавство між портами однієї країни.

Методи наукових досліджень — шляхи здобуття наукових знань.

Міжнародний географічний поділ праці — спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг і подальший обмін ними.

Національний дохід — вартість сукупної продукції всіх видів економічної діяльності матеріального виробництва без вартості ресурсів і витрат на виробництво.

Національна ідентифікація — свідоме відчуття належності до певного народу, країни в умовах сучасного світу.

ООН — глобальна міжнародна організація, метою якої є підтримання і збереження миру. Членство в ООН мають 193 країни.

ОПЕК— міжнародна організація країн-експортерів нафти. Основною метою її створення є контроль цін на нафту.

План — фіксація системи цілей, завдань і засобів, які передбачають спрямовану зміну ситуації за передбаченого стану середовища.

Прогноз — спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив певного природного чи суспільного явища.

Сальдо — різниця між прибутковою та видатковою частинами торговельного балансу.

Світовий ринок — сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, основою яких є міжнародний поділ праці та інші чинники виробництва.

СОТ — провідна міжнародна економічна організація, основною метою якої є впровадження правил міжнародної торгівлі.

ФАО — продовольча та сільськогосподарська організація ООН, що опікується проблемами подолання бідності й голоду.

ЮНЕСКО — організація ООН з питань освіти, науки та культури. Метою організації є подолання неписьменності у світі, підготовка національних наукових кадрів та збереженняпам’яток культури.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^