mozok.click » Хімія » Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях
Інформація про новину
  • Переглядів: 5880
  • Автор: admin
  • Дата: 1-02-2018, 18:05
1-02-2018, 18:05

Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях

Категорія: Хімія

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати закон об ємних відношень;

• обчислювати об’ємні відношення газів у хімічних реакціях;

• розв’язувати задачі на обчислення об’ємних відношень газів у хімічних реакціях.

Об’ ємні відношення газів у хімічних реакціях. Вивчення закону Авогадро та використання його під час розв’язування задач переконало вас, що вимірювати об’єми газів простіше, ніж обчислювати маси. Тому хіміки, працюючи з газами, намагалися визначити співвідношення між об’ємами газів у процесі хімічних реакцій. Відомий французький хімік А. Л. Лавуазьє встановлював співвідношення об’ємів кисню та водню в реакції утворення води з цих речовин. У 1805 р. Ж.-Л. Гей-Люссак разом з А. фон Гумбольдтом визначили, що під час реакції водню з киснем витрачається вдвічі більший об’єм водню, ніж кисню. Об’єм утвореної водяної пари відповідає об’єму водню. Численні експериментальні дослідження вчений узагальнив у законі об’ємних відношень газів (1808).

Об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.

Рівняння реакції:

Отже, співвідношення газів до й після реакції можна подати так: 2 : 1 : 2.

Відповідно до закону Авогадро коефіцієнти вказують на кількість речовини сполук, що беруть участь у реакції та утворюються внаслідок її перебігу. Це дає підстави використовувати закон об’ємних відношень для розв’язування задач.

Розглянемо приклади розв’язання відповідних задач.Задача 1. Метан об’ємом 250 л повністю згорів у кисні. Обчисліть об’єм кисню (н. у.), що витратився під час реакції.

Відповідь: під час згоряння метану об’ємом 250 л витратиться кисень об’ємом 500 л.

Жозеф-Луї Гей-Люссак (1778-1850) — французький хімік і фізик, член Французької академії наук (1806). Його ім’я внесено до списку найвидатніших науковців Франції, розміщеного на першому поверсі Ейфелевої вежі.

Наукові дослідження вченого стосуються різних галузей фізичної, органічної й неорганічної хімії. У 1802 р. відкрив закон теплового розширення газів. Через три роки разом з німецьким природодослідником А. фон Гумбольдтом установив, що співвідношення атомів Гідрогену й Окси-гену в молекулі води становить 2 : 1. У 1808 р. відкрив закон об’ємних відношень газів, який було названо його ім’ям.


Задача 2. Обчисліть об’єми етану та кисню (н. у.), що вступили в реакцію горіння, якщо утворився карбон(ІУ) оксид об’ємом 134,4 л.

Відповідь: у реакції горіння взяли участь етан об’ємом 67,2 л і кисень об’ємом 235,2 л.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ

В обчисленнях за хімічними реакціями, що відбуваються між газами, використовують закон об’ємних відношень газів Ж.-Л. Гей-Люссака.

Закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Обчисліть і позначте об’єм кисню (н. у.), що витратиться в реакції з воднем, якщо утворилася водяна пара об’ємом 360 л.

А 180 л Б 360 л В 200 л Г 280 л

2. Обчисліть і позначте об’єм кисню (н. у.), що витратиться на повне згоряння етену об’ємом 75 л.

А 200 л Б 220 л В 225 л Г 235 л

3. Етин об’ємом 179,2 л повністю згорів у кисні. Обчисліть об’єм (н. у.) кисню, що витратиться.

4. Під час повного згоряння пропану утворився карбон(^) оксид об’ємом 120 л (н. у.). Обчисліть об’єми вихідних речовин (н. у.).

5. На згоряння суміші метану з азотом об’ємом 960 л витрачено кисень об’ємом 1804,8 л (н. у.). Обчисліть масову частку метану в суміші.

6. До складу природного газу входять: метан (масова частка 90 %), етан (масова частка 5 %) і негорючі домішки. Обчисліть, який об’єм кисню (н. у.) треба витратити на згоряння цього газу об’ємом 1 м3.

7. Суміш метану й етену об’ємом 176 л, у якій об’ємна частка насиченого вуглеводню становить 40 %, повністю спалили. Обчисліть об’єм (н. у.) витраченого кисню та утвореного карбон(У) оксиду.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Савчин

 


^